Nyheter

SV: – Utrolig glad for tydelige signaler

– Vi vil bruke dette for alt det er verdt i forhandlingene om Nasjonal transportplan. Ap er nødt til å lytte til fagbevegelsen, sier SVs Mona Fagerås.

Fagerås sikter til et opprop som både Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivførerforbund og Yrkestrafikkforbundet har stilt seg bak, og som Dagsavisen nylig omtalte.

Til sammen har disse fagorganisasjonene om lag 485.000 medlemmer.

Sammen med elleve andre organisasjoner krever de at satses tungt på gange, sykkel, kollektivtrafikk og jernbane i ny Nasjonal transportplan (NTP).

– Vi er utrolige glade for disse tydelige signalene og applauderer dem, sier Mona Fagerås, som er samferdselspolitisk talsperson i SV.

– En tredel av klimagassutslippene kommer fra transportsektoren, og skal vi få bukt med dem, må NTP få en tydelig miljøprofil.

– Tør ikke gjøre det

Regjeringen legger trolig fram NTP for perioden 2025-2036 rett før påske. Da vil vi få vite hvilke mål regjeringen har satt seg for transportsektoren de kommende årene, og hvilke virkemidler den vil bruke for å nå disse målene.

– I arbeidet med transportplanen har det vært et viktig prinsipp at vi framover blir nødt til å dreie innsatsen mot å ta bedre vare på det vi har, bygge nytt der vi må, og utnytte eksisterende infrastruktur bedre i møte med utfordringene vi står overfor.

Det uttalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) nylig til Dagsavisen.

– Vi må skru opp tempoet for å nå våre klimaforforpliktelser, og her må også transportsektoren bidra, tilføyde Nygård i den samme saken.

Mona Fagerås føler seg likevel på ingen måte trygg på at dette vil tilsi en NTP i tråd med hva ikke bare SV, men også store deler av også fagbevegelsen mener er nødvendig.

– Regjeringen er der i retorikken. De sier at de skal ta vare på den infrastrukturen vi har, og bare bygge motorveier der de må. Likevel ser vi at de ikke tør å gjøre det som må gjøres. I stedet bevilger de millioner til Hordfast og bygger firefelts motorvei over Lågendeltaet, nevner Fagerås.

Hordfast-prosjektet innebærer at firefelts motorveier erstatter fem ferjeforbindelser for å «knytte Vestlandet tettere sammen», mens Nye Veiers prosjekt for Lågendeltaet, får konsekvenser for naturreservatet der.

Les også: Tysk general advarer Putin: – Vil bli slått av Nato

– Folks lommebøker

– Hvordan vil SV at NTP skal bli?

– Vi må bygge to- og trefelts veier i stedet for klimafiendtlige firefelts motorveier, svarer Fagerås.

– Slike veier er like trafikksikre og koster mye mindre. Det har også betydning for folks lommebøker. De som bruker de nye motorveiene må betale mye i bompenger, og derfor kjører mange omveier for å slippe det. Det sier litt om at folk ikke har den betalingsviljen som trengs for å betale for disse motorveiene.

– Samferdselsministeren har jo varslet at regjeringen vil satse mer på to- og trefelts veier?

– Da handler det om regjeringens retorikk igjen. Jeg er veldig redd for at alle motorveiplanene fortsatt vil være der i regjeringens forslag til kommende NTP, svarer Fagerås.

Helene Skeibrok, som er nestleder i Fagforbundet, var tydelig på hva hun mente om motorveier, da Dagsavisen omtalte oppropet fra de 16 organisasjonene.

– Det er ikke bærekraftig verken av hensyn til klima eller økonomien vår å fortsette med store prestisjeprosjekter i veisektoren, uttalte Skeibrok.

Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), uttalte seg på lignende måte.

– Vi er skeptiske til store, nye motorveiprosjekter som går på bekostning av klima og natur, men også på bekostning av infrastrukturen – det veinettet vi allerede har bygget, sa Barsok.

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer

– Må komme til oss

– Jeg blir litt imponert. Jeg føler at det nå er en mer miljøvennlig dreining innen disse forbundene, kommenterer Mona Fagerås.

– Hvis regjeringen vil tilfredsstille fagbevegelsen når det skal forhandles om NTP i Stortinget, må den komme til oss, konstaterer hun.

Det mest reelle alternativet, slik SV ser det, er at regjeringen i stedet går til Høyre når det skal forhandles.

– Det vil få miljøkonsekvenser, sier Fagerås.

Da Dagsavisen stilte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård spørsmål om innholdet i kommende NTP nylig, svarte han at «vi kommer tilbake til konkrete tiltak når NTP legges fram».

---

Oppropet om Nasjonal transportplan

  • Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025–2036 legges trolig fram rett før påske.
  • Da vil vi få vite hvilke mål regjeringen har for transportsektoren de kommende årene, og hvilke virkemidler den vil bruke for å nå disse målene.
  • En rekke arbeidslivs- og næringslivsaktører, samt mange interesseorganisasjoner, har allerede kommet med innspill til kommende NTP.
  • Nå har 16 organisasjoner stilt seg bak oppropet «Ja til en grønn, sunn og smart transportplan».
  • De som har signert på oppropet er – i alfabetisk rekkefølge: Besteforeldrenes klimaaksjon, Bilkollektivet, Fagforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Hyre, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Tjenestemannslag, Sabima, Syklistenes Landsforening, WWF Verdens naturfond, Yrkestrafikkforbundet og Zero.
  • «I tillegg til å ta bedre vare på den infrastrukturen vi har, må ny Nasjonal transportplan vri investeringsmidler til et nasjonalt løft for grønn mobilitet», oppfordres det i oppropet.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les portrett med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

Mer fra Dagsavisen