Innenriks

Vil heller ha vei enn vern: – Viktig infrastruktur må ha høy prioritet

Partiene som vil bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat utgjør et overveldende flertall på Stortinget. Flere av dem åpner for inngrep også i andre verneområder.

Regjeringen sa ja til ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat «med mer avbøtende tiltak», i begynnelsen av februar. Det tilsier at forskriften om fredning av naturreservatet må endres.

Saken har skapt stort engasjement og debatt, både blant miljøvernere og andre.

Denne uka sender Statsforvalteren i Innlandet forslaget om en slik endring på høring. Statsforvalteren skal så, i etterkant av høringen, sende sin endelige tilråding til Miljødirektoratet innen 11. mai. Men på Stortinget har blant andre Fremskrittspartiet, allerede bestemt seg.

– I mange tilfeller

– Frp er selvsagt for rask oppstart av ny E6 gjennom Lågendeltaet, og har også fremmet dok. 8-forslag der vi krever at prosjektet starter opp raskest mulig, sier Frank Sve.

Han er første nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Frp, som til sammen har 21 stortingsrepresentanter.

– Kan Frp akseptere inngrep i andre verneområder?

– Det må vurderes i de enkelte sakene, men ja, svarer Sve.

– Nasjonal viktig infrastruktur må ha høy prioritet i så måte, ikke minst for å bygge mer ny og trygg motorvei. Motorveier er både trafikksikkerhet i praksis og viktige for økonomisk vekst i landet og for næringslivet, fortsetter Sve.

Liv Kari Eskeland, som er medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Høyre, svarer slik på spørsmålet om hennes parti kan akseptere inngrep også i andre verneområder enn Lågendeltaet naturreservat:

– Flere interesser må veies opp mot hverandre i hvert spesifikke tilfelle. Høyre har eksempelvis sagt at en kan vurdere forsiktig utbygging av kraft dersom det ikke forringer verneinteressene.

– Her må kraftbehovet veies opp mot behovet for vern, men i mange tilfeller kan vi få til en utbygging uten at verneverdien forringes, mener Eskeland.

– Motorveier er trafikksikkerhet i praksis og viktige for økonomisk vekst, sier Frps Frank Sve, som mener bygging av viktig infrastruktur må ha høy prioritet, også i vernede naturområder.

Vil ikke garantere

Erling Sande leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Senterpartiet.

– Det skal være høy terskel for å gjøre inngrep i naturreservat, og utgangspunktet må være at en finner løsninger i andre områder, sier Sande.

– Men saken om E6 ved Lillehammer viser at det er vanskelig å utstede noen garanti på at ikke slike konflikter kan dukke opp også i framtida, tilføyer Sande.

Sp har 28 stortingsrepresentanter.

Kirsti Leirtrø er medlem av Stortinget transport- og kommunikasjonskomité for Arbeiderpartiet.

– Ved framtidig planlegging av veiprosjekter vil vi at natur og matjord skal verdsettes høyere enn det er gjort til nå, men det ville ikke ha endret valgt trasé i dette tilfellet, sier Leirtrø om ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Ap har 48 stortingsrepresentanter.

Til sammen har Ap, Sp, Høyre og Frp dermed 133 av i alt 169 stortingsrepresentanter.

– På ville veier

De andre partiene på Stortinget er langt mer bastant avvisende til inngrep i vernede naturområder.

– Naturen er vernet av en grunn, og problemet i Norge er at for lite natur er vernet. Da må vi styrke vernet og ikke bygge det ned, sier Sofie Marhaug i Rødt, som har åtte stortingsrepresentanter.

– På samme måte som at det ikke går an å være «litt gravid», går det ikke an å verne noe og samtidig bygge motorvei der. Enten så er det vernet eller så snakker man ikke lenger om vern, fortsetter Marhaug, som har plass i Stortingets energi- og miljøkomité.

Mona Fagerås, som er SVs samferdselspolitiske talsperson, omtaler ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat som «veipolitikk på ville veier».

– Vi er svært kritiske til slike inngrep, og kommer til å jobbe mot at miljøfiendtlige motorveier raserer verdifull natur, som for eksempel Hordfast (ny ferjefri E39 mellom Stord og Os, journ. anm.), som skal bygges tvers gjennom et regnskogsområde, sier Fagerås.

SV har 13 stortingsrepresentanter.

– Nei, svarer MDGs Rasmus Hansson kontant på spørsmålet om hans parti kan akseptere inngrep i andre verneområder.

– Problemstillingen er egentlig meningsløs fordi formålet med vern er vern, fortsetter Hansson.

– I prinsippet kan et verneområde «veksles inn» mot et annet hvis summen er mer natur, men det vil det nok være vanskelig å levere på, på faglig akseptabelt nivå. Selvsagt kan det finnes ekstremsituasjoner, som krig, som kan tvinge fram inngrep i verneområder, men at noen vil ha en vei, er ikke nok til å ødelegge verneområder.

MDG har tre stortingsrepresentanter.

– På samme måte som at det ikke går an å være «litt gravid», går det ikke an å verne noe og samtidig bygge motorvei der, ser Rødts Sofie Marhaug.

– Helt hårreisende

Venstres André N. Skjelstad mener det er «helt hårreisende» at regjeringen har tenkt å endre verneforskriften slik at E6 gjennom Lågendeltaet kan bygges, til tross for at Miljødirektoratet først sa nei til veiplanene.

– Vi mener kapasiteten på den planlagte strekningen mellom Moelv, Lillehammer og Øyer må reduseres. Bare slik får vi tatt bedre vare på Lågendeltaet. Dette står vi fast ved. Vi må begynne å ta naturkrisen på alvor og følge opp naturavtalen vi forpliktet oss til i Montreal før jul, sier Skjelstad, som har plass i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

– Kan Venstre akseptere inngrep i andre verneområder?

– Vi sier i hovedsak nei til inngrep i verneområder. Det skal være ekstremt tungtveiende grunner for å tillate slike utbygginger. I tilfellet med Lågendeltaet finnes ikke dette, svarer Skjelstad.

Venstre har åtte stortingsrepresentanter.

Også Irene Ojala i Pasientfokus, peker på den globale naturavtalen, når hun skal forklare sitt syn på inngrep i vernede naturområder.

– For få måneder siden skrev Norge under på en ny global avtale for mennesker og natur. Målet er hårete – man skal «stanse og reversere tap av natur, og gi oss mer natur innen 2030» Det er sju år til. Man kan ikke inngå en avtale og bryte den etter få uker, sier Ojala.

– Norge må bestemme seg. Enten har vi en klimakrise og naturkrise – eller så har vi det ikke, fortsetter Ojala.

Ojala er den eneste representanten for Pasientfokus på Stortinget.

Dagsavisen har også kontaktet KrF for kommentarer, men partiet med tre stortingsrepresentanter har ikke respondert på vår henvendelse.

Derfor ønsker de vei

Når Ap, Sp, Høyre og Frp ønsker ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, til tross for at naturreservat er den strengeste formen for områdevern vi har etter naturmangfoldloven, har de til dels sammenfallende argumenter for det. Dette er noen av dem:

  • Et sted må veien gå for å løse transportbehovene i området.
  • Veien vil bidra til økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i regionen.
  • Nye Veier har brukt 1,1 milliarder kroner på planleggingen av ny E6 i området, og planleggingen har pågått i 15 år. Da vil det være feil å starte på nytt.
  • En utvidelse av den nåværende og overbelastede veien, er verre for naturen.
  • E6 er hovedpulsåren fra sør til nord gjennom landet vårt, og strekningen gjennom Gudbrandsdalen til Moelv framstår i dag som en flaskehals for flere eksportnæringer.
  • Med de skyhøye nasjonale ulykkestallene i trafikken, er det behov for flere trygge og gode veier som er tilpasset trafikkmengden.


Mer fra Dagsavisen