Nyheter

Oslo Brann- og redningsetat: Over 10.000 unødige utrykninger i 2023

Ni av 10 utrykninger Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) har fra automatiske brannalarmer er unødvendige.

Totalt sett er hele 10.110 av 15.499 utrykninger unødige eller falske.

Se oversikt ned i saken

I årsberetningen for 2023, skriver Brann- og redningsetaten at unødvendige utrykninger er blitt et problem for etaten.

«94 prosent av de automatiske brannalarmene 110-sentralen mottar fra bygninger i dag fører til en utrykning som viser seg å være unødvendig. Alarmene kalles «unødige alarmer» og er alarmer som har blitt løst ut av andre årsaker enn brann eller tilløp til brann. Utrykningene binder opp ressurser, er negative for miljøet og gir økt trafikkfare», står det i årsberetningen.

I fjor rykket de ut hele 6.770 ganger unødvendig, eller 18 ganger i døgnet til automatiske brannalarmer. Noe som utgjør 43 prosent av alle utrykningene til OBRE.

Stigende

Tallet er stigende, noe som også skyldes en økning i antall brannvarslingsanlegg som er tilkoblet 110-sentralen.

For å få ned antallet unødvendige utrykninger satte etaten i gang to prøveprosjekter i første halvår i fjor for å redusere antallet unødvendige utrykninger.

Det første prosjektet var en «forkontorløsning» i 110-sentralen, der innkommet alarm får spesiell oppfølging slik at utrykning kan unngås der det ikke er behov.

Det andre prosjektet var etablering av en tomannsbetjent liten utrykningsbil som skulle håndtere utrykninger til bygninger med lav risiko på dagtid.

Resultatet viser at forkontorløsning» var det mest effektive og minst ressurskrevende tiltaket, og at dette vil redusere antall unødvendige utrykninger betraktelig, og en permanent løsning vil bli etablert i år.

Kommunikasjonssjef i Oslo Brann- og redning, Sigurd Folgerø Dalen sier til Dagsavisen at tallene er for høye, og at målet er færre unødige utrykninger.

– Mange av disse handler om steder hvor alarmene ikke harmoniserer med bruken av bygget. Som for eksempel vaffelsteking og dusjing. Derfor er det viktig å se på systemer opp mot bruk, sier han.

Les også: OBOS-sjefen: – Urimelig at villaeiere får lettere støtte enn borettslagene

Over 15.000 utrykninger

Ser man antall utrykninger totalt, rykket Oslo Brann-og redningsetat ut 15.499 ganger i fjor, eller 42 ganger i døgnet. 10.110 av disse, eller 65 prosent var unødvendige/falske.

Lise

I 2023 rykket OBRE ut til 367 branner i bygninger, hvor av 60 prosent var i boliger. Noe som er 67 flere enn i 2022.

– Mange av utrykningene gjøres fordi publikum melder fra at de har sett noe mistenkelig, og gjøres i god tro. Det er viktig at publikum melder fra på 110 om de ser noe, selv om de er i tvil. Det er bedre med en utrykning for mye enn for lite, sier Folgerø Dalen.

OBRE har gått nøye inn bak tallene og delt opp hendelsene på detaljnivå. Som at det er flest bygningsbranner i desember med 42, og færrest i august og september med 21. Halvparten av brannene ble oppdaget av at noen så eller luktet røyk, mens 39 prosent av brannene ble oppdaget med automatisk brannalarm.

Fortsatt er det slik de fleste brannene oppstår på kjøkkenet. 22 prosent startet på kjøkkenet, 12 prosent på komfyren og 20 prosent på elektrisk utstyr. Hver femte brann, eller 21 prosent startet i stuen, mens 20 prosent av boligbrannene startet i møbler eller tekstiler.

Mange av de brannene som oppstår på kjøkkenet er det brannvesenet kaller tørrkok. i Fjor ble det registeret 355 slike hendelser, 36 færre enn i 2022.

Så vi er blitt litt flinkere til å ikke glemme frossenpizzaen som blir slengt i ovnen etter at vi har kommet hjem etter en tur på byen, eller pølsevannet som koker tørt.

– Selv om det er i snitt én slik utrykning om dagen, peker pila i riktig retning. Det er fortsatt en lang vei å gå. Trolig skyldes en svak nedgang en kombinasjon av tilfeldigheter, samtidig som vi bevisst kommuniserer forebyggende budskap så ofte vi kan. Vi har gått ut med mye informasjon om tørrkok gjennom året, og det virker som det når inn til publikum, sier kommunikasjonssjefen.

Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat.

– Vi gir oss ikke før vi har et Oslo hvor tørrkok blir unntaket mer enn regelen gjennom uka, sier han.

Statistikken viser at de fleste brannene oppstår på kjøkkenet, men det er ikke pizzaen som er den hyppigste årsaken til branner.

– Det er tørrkok av kjeler på komfyren, hvor flammer går opp i ventilasjonsanlegget eller tar fyr på andre ting. En brent pizza i ovnen skaper mest røyk, noe som kan være farlig nok. Og en evakuering av en hel bygård på grunn av en brent pizza er ikke noe man ønsker seg, sier han.

– Moralen må være, ta heller en brødskive om du er fysen etter en tur på byen, sier Sigurd Folgerø Dalen.

Men det er ikke bare på nattetid brannvesenet rykker ut til tørrkokte kjeler og svidd mat i ovnen.

– Mye skjer på dagtid også, hvor folk glemmer, forlater boligen eller sovner fra kjeler og stekepanner på komfyren eller noe i ovnen. Det er viktig å være «til stede». når man lager mat. sier Folgerø Dalen, og legger til at «å være til stede» ikke bare handler om fysisk å være på kjøkkenet, men betyr samtidig at man må være i en fysisk og mental tilstand som tilsier at man kan håndtere matlaging på komfyren. Der svikter nok vurderingsevnen litt for ofte. Til slutt anbefaler kommunikasjonssjefen installering av komfyrvakt som et ekstra sett med øyne der vi selv svikter. Da kuttes strømmen til komfyren hvis varmen over komfyrplatene blir for høy. Veldig mange tørrkok og boligbranner kunne vært spart hvis det hadde vært en fungerende komfyrvakt på plass, sier Folgerø Dalen.

Redder liv

En av brannvesenets primæroppgaver er å redde liv. Og ut ifra OBREs tall reddet de 132 personer fra å dø i 2023.

72 personer ble reddet fra brann eller branntilløp, hvorav 35 ble reddet i forbindelse med tørrkok. 35 personer ble reddet i forbindelse med helseoppdrag

25 personer ble reddet i trafikkulykker eller andre hendelser, og seks personer ble reddet fra vann.

I fjor omkom seks personer i branner i Oslo. Opp to fra året før.

– Det er seks for mange, sier kommunikasjonssjefen.

Fem var i kategorien «utsatte grupper», som rus, psykiatri, eldre og funksjonshemmede.

– Det er mange måter å se statistikk på, og med tanke på at det er 350.000 boliger i Oslo, så er 367 branner lite. Men hver brann er en for mye. Målet er null, men det er en umulighet. Men har alle fokus på brannsikkerhet, og hva man skal gjøre når det brenner, kan man gjøre konsekvensene så små som mulig, avslutter Sigurd Folgerø Dalen.

---

OBRE i tall 2023

 • Totalt antall utrykninger: 15.499
 • Unødige/falske utrykninger totalt: 10.110
 • Antall helseoppdrag: 556
 • Antall hendelser på komfyr: 355
 • Antall trafikkulykker: 432
 • Antall restverdiredninger: 334
 • Antall heisstopp: 187
 • Antall fjerning av is og løse objekter: 17
 • Antall branner i avfallsbeholdere: 165
 • Antall oppdrag med å bistå politiet: 76
 • Antall branner i kjøretøyer: 88
 • Antall branner i avfallskonteinere: 38
 • Antall branner i skorstein 93
 • Antall trusler om selvdrap 72
 • Antall drukningshendelser / person i vann: 15
 • Antall branner i skog og utmark: 17
 • Antall branner i gress og innmark: 54
 • Antall hendelser med akutt forurensning: 23
 • Antall hendelser med forurensning av mindre omfang: 74
 • Antall dyreredninger: 138
 • Antall bilbranner: 64
 • Antall branner i elsparkesykkel/elsykkel: 4

Kilde: OBRE

---

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Slik er han bak kulissene

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen