Nyheter

Mener at venstresida må gi folk håp

AUF-lederen ønsker seg et tydelig politisk prosjekt, og at partiene på venstresida slutter å konkurrere så hardt seg i mellom.

– Hva er din viktigste sak her i verden?

– Det er så mye! Og i en så urolig verden som vi lever i nå er det mye som haster. Men nå er det viktigste at bombingen av Gaza stopper, at det blir våpenhvile, at palestinerne får sin frihet og at krigen i Ukraina tar slutt. Internasjonal politikk har alltid vært viktig både for AUF og meg, men nå er det viktigere enn på lenge.

– Men er dette en sak som hører til på venstresida?

– Ja, absolutt. Jeg mener jo at både venstre- og høyresida bør føle et stort ansvar for å kjempe for en fredeligere verden, men særlig venstresida har tatt kampen for at menneskers frihet uansett hvor i verden du bor. Da kan vi ikke akseptere at det er et apartheidsystem i Israel og Palestina, som palestinerne lever og nå drepes under. Dette er en kamp som har vært viktig for oss i AUF i mange generasjoner, og den internasjonale solidariteten er sterk. Venstresida skal ha beina godt plantet i Norge, men vi må alltid ha ansiktet vendt ut mot verden.

– Vil du si at internasjonal solidaritet er en slags kjerneverdi på venstresida?

– Ja, det både må og skal det være. Vi kan aldri være de som lukker oss inne og tenker at vi har nok med oss selv. Da tror jeg venstresida også mister en av de viktigste verdiene sine.

---

Veien videre for venstresida

  • Norge har et historisk rødt storting, men hva kjemper det egentlig for?
  • Venstresiden taper samtidig oppslutning ved valg, og sliter med sin troverdighet som et reelt alternativ til sentrum/høyresiden.
  • «Vi kommer ikke unna at vi ikke har et tydelig nok politisk prosjekt. Vi har mange gode enkeltsaker som jeg er stolt av. Men det tydelige prosjektet og fortellingen om hvor vi skal – den er vi nødt til å bygge, har AUF-lederen sagt.
  • Så hva bør være det neste store prosjektet på venstresiden?
  • Dagsavisen snakker med spennende stemmer for å finne en ny retning for venstresida i norsk politikk.

---

– Hva er den viktigste utfordringen for venstresida?

– Det er at forskjellene mellom fattig og rik blir større, og at man ikke klarer å kutte nok klimagassutslipp. Og det mener jeg at venstresida, og Arbeiderpartiet spesielt, må være ledende på.

– Hvordan går med venstresida om dagen, syns du?

– Jeg synes jo at valget i høst var trist for venstresida, spesielt for oss i Arbeiderpartiet. Vi gjorde et krisevalg og et historisk dårlig valg. Jeg var også skuffet over skolevalget, der ingen av partiene på venstresida gikk noe særlig fram. Høyresiden gikk samlet mye fram i kommunevalget, og det er en utfordring for oss. Dette er ikke folk sin skyld. Hvis folk ikke ser til oss og tenker at de tør jeg stole på i framtida, så er det vår egen skyld og vi som må gjøre jobben bedre. Jeg tenker jo at venstresida viktigste oppgave er at vi skal forandre samfunnet, få ned forskjellene og kutte klimagassutslipp. Da er vi på venstresida nødt til å snakke bedre sammen, og ikke bare se på hverandre som de største konkurrentene. Ja, vi er forskjellige partier, men vi har noen felles kampsaker og felles verdier, som gjør at det så viktig at vi klarer å samarbeide bedre. Vi er nødt til å vinne valgene framover, ellers er det høyresiden som får hånda på rattet i samfunnsutviklingen.

Her kan du lese tilsvarende intervjuer med leder i Palestinakomiteen Line Khateeb, nestleder i Fellesforbundet Kine Asper Vistnes og nestleder i Senterpartiet og utviklingsminister Anne Beate Tvinnerheim.

– Du sa nylig til Klassekampen: «Vi kommer ikke unna at vi ikke har et tydelig nok politisk prosjekt. Vi har mange gode enkeltsaker som jeg er stolt av. Men det tydelige prosjektet og fortellingen om hvor vi skal – den er vi nødt til å bygge». Hvordan gjør man det?

– Vi må vise at vi skal bygge velferdsstaten videre, og at vi har en retning som alle kan kjenne seg igjen i. Under den forrige rødgrønne regjeringen (i årene 2005-2013, red.anm.) sa vi for eksempel tydelig at det store målet var full barnehagedekning. Alle visste at det var dit vi skulle, og man jobbet for å komme dit. I dag er jeg stolt av at vi har kuttet i barnehageprisene og innført gratis kjernetid for mange, men for AUF er målet at alle en dag skal få gratis barnehage. Og så må vi ta grep om boligpolitikken. Bolig skal ikke være et investeringsobjekt, det skal være et hjem.

– Vi trenger flere slike tydelige, store prosjekter på toppen av alt det andre man prøver å få til i politikken. Debatten går nå om at vi ikke kommer til å få råd til framtidas velferdsstat, at det kommer til å bli så kjipt og vanskelig. Men premisset har jo alltid vært slik. Også Einar Gerhardsen og gjengen ble møtt med at det kom til å bli vanskelig og dyrt å bygge velferdsstaten. Men de gjorde det jo likevel. Alternativet hadde vært at vi hadde hatt et samfunn der ikke like mange har utdanning, og der vi ikke hadde hatt en av verdens mest kompetente befolkninger. Spørsmålet er heller om vi har råd til å la være.

– Dette går rett inn mitt neste spørsmål: Hva bør være venstresidas neste store prosjekt?

– Jeg mener det må være å bygge ut velferdsstaten. Barnehage bør bli gratis, folk må få bedre råd, det må bli lettere å komme seg inn på boligmarkedet og det må bli billigere å bruke velferdsstaten vår. Vi må ikke bare sette oss et mål om å få til 55 prosent kutt i klimagassutslipp, vi må også vise at vi gjennomfører det. Vi må legge en konkret plan for hvordan vi skal omstille oss bort fra olje og gass, og vise alle de som jobber ute i fossile industrier hvor vi skal hen. Venstresida må også ta vare på det internasjonale engasjementet. Jeg er stolt av at regjeringen har fordømt bombingen på Gaza. Nå må vi også åpne for økonomiske sanksjoner mot Israel. Og vi må nå målet om 1 prosent i bistand.

– Hvordan ser du for deg morgendagens samfunn?

– Et samfunn som har mindre forskjeller, der folk har like muligheter, hvor vi får mer trygghet i verden, og ikke minst: At det er et klimavennlig samfunn, et nullutslippssamfunn. Vi lever i en tid der det er lett å miste motet, men jeg har håp. Jeg mener det er en politisk oppgave for venstresida å gi folk et håp om at morgendagen kommer til å bli bedre enn i dag. Mange er veldig bekymret, jeg er det sjøl også, men da må vi være de som går fremst og viser at en annen verden er mulig.

---

Astrid Willa Eide Hoem

Leder i ungdomspartiet AUF

Født 1995 i Kristiansund

Har studert utviklingsstudier, vært politisk rådgiver og nestleder i AUF. En av de overlevende etter terrorangrepet på Utøya i 2011.

AUF-leder siden 2020.

---

– Hvem ser du opp til, politisk?

– Å, det er mange! Jeg blir veldig inspirert av alle AUF-ere som står på hver dag og kjemper for en bedre verden. Og så har jeg mange sterke kvinnelige forbilder. Fra Ina Libak, som gikk før meg som AUF-leder, til Sissel Rønbeck, som var den aller første kvinnelige AUF-lederen på 1970-tallet.

– Men hvor får man oppnådd størst endringer, i et politisk parti, en fagforening, eller ved å gå i demonstrasjonstog?

– Vi trenger alle tre! Det er nettopp når politiske partier, fagforeninger og aktivismen står sammen, at man får til aller mest. Det har historien vist mange ganger. Hadde ett av disse leddene forsvunnet underveis, ville venstresida hatt mye mindre makt i dag.

– Hvordan er ditt eget forhold til arbeiderbevegelsen? Kan du for eksempel første vers av «Internasjonalen» utenat?

– Ja, det kan jeg! «Opp alle jordens bundne trelle, opp I som sulten knuget har. Nå drønner det av rettens velde …».

– Flott, flott, du har passert testen!

– Jeg ble ikke tatt med i 1. mai tog av foreldrene mine som barn, men jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 14. På den måten har jeg vokst opp med å gå i 1. mai-tog og på 1. mai-frokost. Jeg meldte meg inn fordi jeg ville at de skulle bygge en skatepark i Kristiansund. I AUF lærte jeg at verden er større enn Kristiansund, men at det var rom både for å engasjere seg for det helt nære, som en skatepark, og for de store spørsmålene om internasjonal politikk.

– Men hvordan tror du dette går til slutt, med venstresida og med verden?

– Jeg er optimist, men vi kan ikke tenke at det går bra uansett, uten at man legger ned hardt arbeid. Vi må gjøre jobben, både på venstresida, og i verden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen