Nyheter

– Det haster med å heve levestandarden til de som har minst

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) mener regjeringen må rigge strukturer og velferdssamfunnet i Norge for framtida så godt at partier på høyresiden ikke klarer å demontere det hvis de skulle komme i posisjon en gang i framtida.

Hva er din absolutt viktigste sak her i verden?

– Å bekjempe ulikhet. Små forskjeller er den mest verdifulle kvaliteten i det norske samfunnet, grunnlaget for tillit, fellesskap og en god demokratisk dialog. Det handler om sosiale forskjeller, men også geografiske forskjeller. Alle skal ha like muligheter, uansett hvor du bor eller hvem du er. Akkurat nå haster det heve levestandarden til de som har minst, både i Norge og globalt. Som utviklingsminister er jeg så heldig å kunne bekjempe ulikhet globalt også. Og apropos tillit: Global tillit er veldig under press. Bedre fordeling er svaret globalt også. Og så må vi få fart på den grønne omstillinga av samfunnet!

Hva mener du er venstresidens viktigste utfordring?

– Senterpartiet er ikke på venstresiden, vi er et sentrumsparti som nå samarbeider mot venstresiden i regjering. For Senterpartiet er det viktigste å komme med de gode tiltakene som gjør hverdagen til folk bedre. Om du bor ytterst på en øy eller midt i byen. Om du kjører gravemaskin eller er på kontor i løpet av arbeidsdagen.

---

Veien videre for venstresida

  • Norge har et historisk rødt storting, men hva kjemper det egentlig for?
  • Venstresiden taper samtidig oppslutning ved valg, og sliter med sin troverdighet som et reelt alternativ til sentrum/høyresiden.
  • «Vi kommer ikke unna at vi ikke har et tydelig nok politisk prosjekt. Vi har mange gode enkeltsaker som jeg er stolt av. Men det tydelige prosjektet og fortellingen om hvor vi skal – den er vi nødt til å bygge, har AUF-lederen sagt.
  • Så hva bør være det neste store prosjektet på venstresiden?
  • Dagsavisen snakker med spennende stemmer for å finne en ny retning for venstresida i norsk politikk.

---

Hvordan går det med venstresiden nå om dagen, synes du?

– Senterpartiet samarbeider godt med venstresiden. SV har vist seg som en stabil og konstruktiv budsjettpartner for regjeringen. Regjeringen og SV har et sterkt parlamentarisk grunnlag for å styre Norge med stødig hånd i en urolig verden. Så er det ingen tvil om at vi i Senterpartiet har ambisjoner om å klatre på meningsmålingene. De beste løsningene for Norge får du med samarbeidet mellom Senterpartiet og Ap i regjering, det er jeg overbevist om.

Her kan du lese tilsvarende intervjuer med AUF-leder Astrid Hoem, leder i Palestinakomiteen Line Khateeb og nestleder i Fellesforbundet Kine Asper Vistnes.

Hva bør være venstresidens neste store prosjekt?

– Det må venstresiden svare på selv, men vi samarbeider med flere av partiene på venstresiden, i regjering, om budsjett og i sak til sak i Stortinget. Det som bør være Senterpartiets viktigste prosjekt i samarbeidet med venstresiden, er å rigge strukturer og velferdssamfunnet i Norge for framtida. Det skal være på en så god måte at partier på høyresiden ikke klarer å demontere det hvis de skulle komme i posisjon en gang i framtida. Vi deler engasjementet for mindre sosiale og geografiske forskjeller, sterkere nasjonal kontroll og et levende folkestyre. Skal vi unngå at Høyre skal styre landet, må folk se at de får enda bedre løsninger på disse områdene. Folk skal merke at hverdagen vår blir bedre når vi styrer.

Hvordan ser du for deg morgendagens samfunn?

– Senterpartiet jobber for at hele Norge skal utvikles. At beredskapen vår innen alt fra sykehus, til politi, forsvar og matproduksjon skal styrkes. Vi må også utvikle næringene og tjenestene våre slik at vi når klimamålene – grønn omstilling er stor mulighet for distriktene for det er her naturressursene ligger!

Hvem ser du opp til, politisk?

– Anne Enger, Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete. Damer med bein i nesa og hjertet på det rette stedet.

Hvor får man oppnådd størst endringer? I et politisk parti, en fagforening eller i et demonstrasjonstog, annet?

– Alle disse er viktige verktøy i folkestyret vårt. Jeg er skikkelig stolt den norske modellen for dialog mellom myndigheter og partene i arbeidslivet, og for at involvering av sivilsamfunn og ulike interesseorganisasjoner er en selvfølge i alle ledd av beslutningsprosesser. Folk må ikke ta det for gitt. Du skal ikke langt utaskjærs før det ville vært helt utenkelig å slippe organisasjoner så tett inn på politikere.

---

Anne Beathe Tvinnereim

  • Født i 1974.
  • Nestleder i Senterpartiet siden 2014 og utviklingsminister siden 2021.
  • Utviklingsministeren har ansvaret for utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten og Afghanistan.
  • I tillegg har hun ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer.
  • Hun er nordisk samarbeidsminister og har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund.

---

Hva er ditt forhold til arbeiderbevegelsen? (Kan du første vers av Internasjonalen, for eksempel?)

– Jeg kan selvsagt Internasjonalen. Spørsmålet er om Ap og SV kan Bondesangen? Jeg mener Ap og Sp kommer fra de samme tradisjonene – organisering av de som skaper verdier gjennom hardt arbeid og ikke minst samvirke! Jeg har skrevet kronikker og holdt mangfoldige foredrag om hvordan det går en rødgrønn tråd fra kriseforliket mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet i 1935 til at det rødgrønne samarbeidet gjenoppsto etter EU-valget.

Går dette bra til slutt, tror du?

– Senterpartiet har en oppslutning på Stortinget som historisk sett er sterk. Vi må ikke tro at vi taper valget i 2025 fordi det har buttet på målingene, det er lenge til valgdagen. Tross alt ligger de beste løsningene for sterke fellesskap i Norge i skjæringspunktet mellom Senterpartiet og partier til venstre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen