Nyheter

Lag din «Flinkebok» fylt med suksesshistorier. Du vil bli spurt!

Disse spørsmålene kommer på intervju. Slik forbereder du deg.

Før sommeren ga jeg lesere av «Spør jobbdoktor» denne leksen: Lag deg en liste over erfaringer både fra privatlivet og arbeidslivet som du kan tenke har overføringsverdi til arbeidslivet.

Bakgrunn: Du er ikke en potet!

Tenk også på hva som gjør at du kan skille deg fra de andre flinke folkene du konkurrerer med. Har du en lang liste nå? Uansett om svaret er ja eller nei; la meg hjelpe deg videre.

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

«Jeg har bare gjort jobben min» …

Vigdis Lamberg oppfordrer alle som er i en jobbsøkerprosess til å kjøpe seg en bok hvor man skriver ned komplimenter.

Når jeg ber en jobbsøker om å fortelle meg en suksesshistorie, får jeg som oftest dette svaret: «Nei, det har jeg ikke. Jeg har bare gjort jobben min». Feil svar! Selvsagt har du mange episoder fra både arbeids- og privatliv som handler om positive bidrag fra nettopp deg. Det er ikke noe man går rundt og tenker på til daglig, og bra er det. For dette handler ikke om å være høy på seg selv, men å være bevisst på dine styrker og hva du kan selge inn av egenskaper og erfaring til en arbeidsgiver. Da må du øve deg på hva du skal svare når du får spørsmålet om å fortelle en suksesshistorie eller om noe du er stolt av. For en ting er helt sikkert: når du kommer til intervju, vil spørsmålet komme. Da er det en fordel at du på en trygg måte forteller om noe du er stolt av i stedet for å stotre og stamme å si « … nja, det har jeg ikke».

Start med å lage Flinkeboka. Kjøp deg en liten notisbok med stive permer – du skal ha den med deg overalt! Flinkeboka fyller du med positive glimt av deg selv. Får du et kompliment, skriv det inn.

Sa noen noe du ble glad for, skriv det inn. Men først og fremst skal boken fylles med eksempler på konkrete oppgaver du har løst eller bidratt til å løse sammen med andre. Vi kaller det suksesshistorier. Suksess-begrepet skaper mye frustrasjon hos mange. «Jeg har ingen suksesshistorier. Hadde ingen budsjetter jeg skulle måles mot. Har bare gjort jobben min» er typiske utsagn og svært mange blir sittende og se tomt fremfor seg uten å gjøre det minste tegn til å skrive noen historie i boken. Den viktigste jobben vi gjør som mentorer i denne prosessen, er samtalene der vi nærmest haler og drar ut alle suksesshistoriene.

Jeg får lov til å fortelle historien om min kunde, Kristin. Etter å ha jobbet med å kartlegge hele Kristins kompetanse, ble Kristin veldig overrasket over hvor mye hun faktisk hadde gjort og den store bredden i kompetansen. Hun skrev ut alle arkene på kartleggingsskjemaet, limte dem sammen og viste dem stolt til meg.

Bakgrunn: Kompetansekartlegging: Dette er nøkkelen til en optimal CV

Men da jeg ba henne vise meg Flinkeboka og fortelle noen historier, viste hun meg en tom bok!

På tross av at hun nylig hadde bevisstgjort seg på et hav av erfaring og kompetanser, ble Kristin overveldet av sin iboende beskjedenhet. Hun mente altså at hun ikke hadde noen suksesshistorier å fortelle. Men hun hadde lagte noen stikkord bakerst i boken for å spørre meg om jeg mente noen av erfaringene kunne brukes som suksesshistorier. Alle stikkordene var utgangspunktet for en suksesshistorie! I løpet av en halv time fortalte hun om 10 episoder som ville blåst en hvilken som helst arbeidsgiver av banen av ærefrykt og respekt.

Kristin ble overrasket over hvor mye hun hadde gjort etter å ha kartlagt hele sin kompetanse.

Selvsagt viser det seg at alle har gjort noe som er bra! Alle har suksesshistorier. Du også! De synliggjør egenskaper som er verd å satse på. Start jakten på dine nå. Skriv dem inn i boken.

Historiene bygger du opp slik:

  1. Når skjedde dette
  2. I hvilken situasjon (kan være både fra arbeidslivet og privatlivet)
  3. Hva var utfordringen,
  4. Hvordan ble det løst
  5. Hvem hadde du med deg,
  6. Hva ble resultatet
  7. Hvilke egenskaper viser denne historien at du har.

Synes du det er vanskelig å komme i gang, tenk på en gang du var på vei hjem og en kollega kom bort til deg, klappet deg på skulderen og sa: «Det der var veldig bra gjort!»

Hva hadde du gjort? Sikkert noe som «bare var jobben din». Men det kan være en historie som forteller hvordan du tilnærmer deg en problemstilling eller mulighet. En suksesshistorie.

Hvordan bruke historiene?

Prosessen med å lete fram dine suksesshistorier, gjør noe med selvtilliten din. God selvtillit er viktig i jobbsøkprosessen, for du er i konkurranse med mange flinke folk. Hvordan skal du aktivt bruke suksesshistoriene?

1) Flett inn en eller to historier i søknaden og/eller under «Nøkkelkvalifikasjoner» i CV. (Link til artikkel om CV). Sørg for at historien har relevans i forhold til etterspurt egenskaper/erfaring.

2) I stedet for å svare JA eller NEI når du på intervjuet blir spurt om noen av egenskapene du har flagget, fortell en historie som underbygger egenskapen. F.eks.: «Ja, jeg har analytiske evner. Det fikk jeg stor nytte av da vi skulle……» eller «Min relasjonskompetanse har kommet godt med både som fotballtrener for lilleputtene og som besøksvenn for Røde Kors»

Lykke til med å hente fram DINE suksesshistorier til din FLINKEBOK.

---

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: