Nyheter

Lag en CV som faktisk forteller hvem du er

Skremmende mange får råd om at CV skal være kort. Helst bare èn side. Hvor i all verden kom den teorien fra?

En CV skal gi arbeidsgiver lyst til å kalle deg inn til en samtale fordi du har gitt et etterlatt inntrykk som virker relevant for stillingen. Har man noen år på baken, må du ned i svært små bokstaver for å få plass til alt du har gjort på 1 eller 2 sider. Hvem orker å lese tettskrevne sider med små bokstaver? Ingen! Utfordringen er å hekte på leseren raskt og så skrive så folk gidder å lese.

5-sekundersregelen

Journalister lever etter 5-sekundersregelen. Det betyr at man har kun 5 sekunder på seg til å hekte på leseren. Det gir overskrifter som er fulle av ord som: Krise, Skandale, Stor sorg, Milliontap …. Samme prinsipp gjelder for å hekte på leseren av CV og søknad. Derfor er første side av CV stedet du hekter på leseren.

Siden du kun har 5 sekunder til rådighet for å få oppmerksomhet, kan det være lurt å ikke ta ut all din kreativitet i brevhodet på CV-en. Gjør det enkelt å finne fram til standardopplysninger så leseren ikke kaster bort sekunder på å lete etter basisinformasjon. Det er lett å lese når du lister opp med venstrestilt marg slik:

Navn: Kari nordmann

Adresse: Bygaten 3a, 2016 Storbyen

Født: 14. september 1981 (er du redd for at for høy eller lav alder skal bli for synlig, så la leseren regne ut alderen selv ved å skrive det slik. Og du slipper å oppdatere alder hvert år)

Sivilstand: Skilt, 2 voksne sønner (forteller ikke hvor gamle de er dersom du vil kamuflere egen alder, men signaliserer at de er ute av redet. Barnebarn kan utelates. Antall skilsmisser behøver ikke spesifiseres.)

Telefonnummer: Du vil ikke tro hvor mange som glemmer dette. Gjør det enkelt å få tak i deg, da! Sørg for å ha en nøytral og hyggelig beskjed på din telefonsvarer.

E-postadresse: Håper din e-postadresse er nøytral. Er du lekmedmeg@gmail.com, så lag noe mer nøytralt.

Alt dette bør med! Så kan man diskutere opp ad stolper og ned ad vegger om arbeidsgiver «har noe med» sivilstand og barn. Du verden hvor mange slike diskusjoner jeg har vært med på! Mitt svar er: Vi er 24-timersmennesker. Det som skjer i hjemmet har jeg med i hjerne og hjerte på jobb, og det som skjer på jobb har jeg med hjem. Som arbeidsgiver ansetter jeg et helt menneske og som sjef behandler jeg mine medarbeidere som hele mennesker.

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

Har du fire barn blir det selvsagt av og til fravær på grunn av syke barn. Men for et organisasjonstalent du må være dersom utdanning og arbeidserfaring er relevant – et slikt organisasjonstalent vil jeg gjerne ha! For vi har erfart at personer med mange barn unnlater å skrive dette på sin CV da de tror det trekker ned. Men det kommer jo for en dag allikevel. Dersom en arbeidsgiver ikke vil ansette deg pga. noen av de opplysningene du ikke tar med, så kan du kaste bort både din og arbeidsgivers tid dersom dette først kommer fram i andregangsintervju og det anses som lite attraktivt. Gi et selgende og sannferdig etterlatt inntrykk med en gang. Man tilbringer så mye tid på jobb at det er veldig mye mer enn eksamener og studiepoeng som er avgjørende for om du er rett person.

Les alle innleggene i spalta her

Bilde – ikke bilde på CV?

Informasjon fungerer best når man kobler på følelser er en sentral kommunikasjonsregel. Du øker sjansen for å treffe leseren med ditt budskap når du klarer å treffe følelsen. Bilder av levende mennesker treffer følelsen. Derfor bør du ha bilde på din CV. Du øker sjansen for oppmerksomhet. Med mindre du er svært lite fotogen, anbefales bilde. Bilde sier mer enn 1000 ord og forsterker et etterlatt inntrykk. Bildet må være profesjonelt med kleskode som om du skal i et jobbintervju. Og det er lov å være blid! Du øker sjansen for oppmerksomhet med to sekunder.

Heng ut fiskekroker i rektangelet

Vigdis Lamberg har lang erfaring med å hjelpe folk i arbeidslivet.

Nå kommer min kjepphest: Rektangelet. Rett under personalia øverst på CV, lager du et rektangel, med enkel, tydelig ramme og gjerne en bunnfarge – lyseblå fungerer fint da det er en farge som ikke irriterer. Det er innholdet i dette feltet du skal skreddersy til den aktuelle stillingen; her blir det endringer hver eneste gang! Blikket dras automatisk mot den blå firkanten, og har du løftet de riktige USP-ene fra resten av din CV opp hit, henger leseren på. Dette feltet gir ytterligere sekunder i kampen om å få oppmerksomhet.

Feltet skal ha denne overskriften: Kompetanse med relevans til stilling XX eller firma NN

Ved å skrive firmanavnet og eventuelt jobbtittel i overskriften, får du enda en oppmerksomhetsvekker. Det legges merke til at du skriver firmanavnet, og du signaliserer «Her har jeg gjort det lett for deg å finne ut litt om meg». Jobben din som kompetanseselger består nå i å løfte opp fra side 2, 3 og 4 i resten av din CV det mest relevante av din utdanning og erfaring som du mener DENNE leseren kan ha interesse av.

Ingen trenger hele «kompetansekoldtbordet» ditt! Derfor må du hver eneste gang plukke det du tror smaker best for denne leseren fra ditt koldtbord. Jeg gjentar: Du må endre hva som skal stå i rektangelet hver gang. For det er her slaget om de 5+++ sekundene står. Her henger du ut så mange fiskekroker med riktig agn at når de første sekundene har gått, sitter leseren fast på flere av krokene! Da har du kommet igjennom første hinder. For nå kan CV-en være så lang som nødvendig, avhengig av hvor gammel du er og hvor mye du har gjort.

Leseren vil lete etter utfyllende opplysninger om det du hang ut på fiskekrokene i rektangelet. Og på veien vil hen også se på alt det andre på «kompetansekoldtbordet ditt» og danner seg et etterlatt inntrykk av hvem du er.

Vis til resultater

Det aller beste er om du kan avslutte beskrivelsen av hver stilling du har hatt med et resultat du har oppnådd/bidratt til å oppnå. Da viser du at du er målrettet og resultatorientert. Husk at resultater ikke alltid har med penger og budsjetter å gjøre. Men har du slått budsjetter, bruk prosentbetegnelser og ikke tall. Vær forsiktig med å røpe konfidensiell informasjon om tidligere arbeidsgivere. Vis at du er til å stole på. Er du diskret om andre, viser du at de kan stole på deg med sine bedriftshemmeligheter også.

Utdanning eller yrkeserfaring først?

Her må du igjen tenke på fiskekrokene. Hva tror du leseren vil nappe på først? Er det hva du har oppnådd av resultater i yrkeslivet som er mest selgende eller er leseren opptatt av din akademiske grad? Det du tror vil være viktigst, starter du med. Begge deler er like riktig. Din CV er ditt salgsbrev. «What`s in it for me?» er spørsmålet enhver kjøper skal ha svar på. Hvorfor skal du ansettes og ikke en av alle de andre hundrevis som vil ha denne jobben? Hvert ord du skriver skal bidra til at svaret er «det er deg jeg vil ha!»

Har du utenlandsk bakgrunn med utdanning og yrkeserfaring fra hjemlandet, må du gjøre en vurdering av hva som trigger mest. Her er et eksempel:

La oss si du er ingeniør fra Iran, men har enda ikke fått faglig relevant jobb i Norge. Du ville lære norsk og komme deg ut i arbeidslivet, så du tok jobb i en norsk barnehage og jobbet ekstra som taxisjåfør. Da setter du ikke siste jobb først! For om du søker på en jobb med relevans til din erfaring fra Iran og det første leseren ser er taxisjåfør eller barnehageassistent, stopper gjerne lesingen der, og kan det hende at CV-en går i søpla. Skriv øverst det som er relevant for denne jobben (utdanning og erfaring fra ditt hjemland) og så kan du skrive noe i retning av: Siden jeg ønsket å lære norsk og å være i arbeidsaktivitet, har jeg jobbet med annet enn mitt fagområde etter at jeg kom til Norge. Jeg håper at jeg får muligheten til å bruke min utdanning og erfaring i denne stillingen, og er overbevist om at jeg vil bli en aktiv bidragsyter til at bedrift X vil nå sine mål.

Fortell litt om hva du har gjort i de ulike stillingene. Her kan det hende du må inn å justere litt på noen av beskrivelsene for å framheve elementer som er spesielt relevante for en stilling. At du har løftet opp i firkanten på forsiden det viktigste øker sjansen for at resten av CV-en leses med interesse.

La dem få din historie slik at de får lyst til å møte deg. Det er målet med CV og søknad: å selge deg inn til et møte.

Språk og sertifiseringer gir du egne tittellinjer.

Kurs av kortere varighet kan du med fordel ta med. Du har sikkert vært på mange kurs, og du skal ikke liste opp alle. Velg 3–4 kurs der du tenker temaet kan være relevant for denne jobben.

Livet utenfor jobben

Vi lever heldigvis i et land der man anerkjenner at folk har et liv utenfor jobben. Skal du gi mye på jobb, er det viktig å lade batteriene. Fortell gjerne hvordan du lader dine batterier underoverskriftene «Tillitsverv» og «Interesser». At andre har valgt deg til å representere en interessegruppe er et godt signal, det være seg i FAU, borettslaget eller fagfora. Nevn gjerne noen fritidsinteresser, så som musikk, jakt, fiske, familieliv, sjakk, fotball etc. men hold litt sære saker for deg selv. Målet er å skape et positivt etterlatt inntrykk som ikke kolliderer med leserens eventuelle særinteresser. Er du politisk aktiv, er det et sjakktrekk å ikke nevne partitilhørighet i CV. Det kommer tidsnok fram og er egentlig ikke et tema med mindre du søker politiske stillinger.

Jakten på hullet

Mange snakker om «hull i CV». Egentlig et forkastelig begrep siden ingen har hull i livene sine, og CV er en oversikt over livet. Men etter å ha veiledet tusenvis av personer i karriereendringsprosesser og fått deres erfaring med intervjuprosesser, vet vi at hull i CV lever som begrep. Mange opplever at «hullet» vies mer oppmerksomhet enn kanskje flere tiår med relevant erfaring og tung utdanning. Derfor må det ikke være hull i CV-en! Alle årstallene må være der når den drevne rekruttereren kaster et raskt blikk nedover årstallene for å se etter hull. Perioden utenfor betalt arbeidsliv må også stå der med en enkel forklaring. Da blir det ikke lenger et hull, men en del av din livsreise.

Tett hullet! Lag en beskrivelse som viser læringen/erfaringen eller det positive du fikk ut av «hull-tiden din». Hadde du omsorg for familien? Omsorg er salgbart, mer enn «mammapermisjon». Arbeidsledig, men tok et kurs? Vektlegg kurset du gjennomførte mens du søkte nye utfordringer. Tok du en timeout fordi du hadde muligheten til det? Heldiggris – fortell om det, da! Da slipper du at intervjuet starter med dette hullet, som mange erfarer. Da blir perioden en naturlig del av hele CV-en, ditt liv, utvikling og totale etterlatte inntrykk.

Referanser

Siden vi lever i en tid der det er vanlig å Google folk vi skal treffe eller muligens ha en relasjon til, anbefaler vi at du setter opp referanser på din CV. Da kan du styre mot de personene du vil de skal snakke med for å bidra til ditt etterlatte inntrykk. Velg rundt tre personer som har sett deg i ulike roller for eksempel: Sjef, kollega, medarbeider eller kunde.

Oppgi følgende opplysninger: Navn, Firma, Funksjon, Telefonnummer.

Du avtaler selvsagt med dine respektive referanser at du oppgir dem, og du velger de du vet har god erfaring med deg. Motforestillingene om at de kanskje blir nedringt, anser vi som et luksusproblem. Blir det for mange telefoner til referansene, varer det ikke lenge før du er i jobb.

Helt til slutt: tenk på hva du legger ut på i sosiale medier. For en ting er sikkert: du vil bli «Googlet»! Det er nok av historier om folk som har mistet jobbmuligheter på grunn av et etterlatt inntrykk på FB-profilen som ikke matcher inntrykket du forsøker å gi i CV-en.

10 punkts sjekkliste for en god og spisset CV

En CV er ikke lenger hva den var! CV-en din er ditt viktigste salgsdokument. Din CV skal trigge arbeidsgivers interesse så mye at de vil kalle deg inn til intervju. For å få til dette må du la dem se dine viktigste kompetanser og egenskaper først, og gi dem mulighet til å få mer detaljert informasjon ved å lese videre. Du har kun 5 sekunder til å hekte på leseren!

1. Godt synlig på første side

Personalia, kontaktinformasjon (telefon og e-post), et bilde med korrekt jobbantrekk og link til en oppdatert og utfyllende LinkedIn-profil.

2. Fremhev dine viktigste kvalifikasjoner og egenskaper for akkurat denne jobben

Ting skal gå fort. Når man lyser ut en stilling er det ikke uvanlig å få 70–150 søknader og CV-er. Dette blir mye å lese og vurdere, og man ender opp med å skumme seg gjennom for å se om man finner det man leter etter.

Konkurransen om arbeidsgivers oppmerksomhet er stor, og for å bli vurdert skal du komme til poenget med én eneste gang. Du har kun 5 sekunder til disposisjon for å vekke oppmerksomhet! Hvis du er redd for å «skryte» av deg selv og overlater til andre å oppdage og forstå hva du kan bidra med, vil du bli forbigått. Derfor må du selv sørge for å presentere dine kvalifikasjoner og egenskaper på en måte som gjør deg interessant–på få sekunder.

Du anbefales å lage et eget felt på førstesiden av din CV, med et kortfattet og presist sammendrag av dine viktigste nøkkelkvalifikasjoner (din kombinasjon av erfaringer, utdanning og egenskaper) tilpasset den spesifikke stillingen du søker. Hvis du klarer å vekke arbeidsgivers interesse her, vil vedkommende lese videre for å få detaljene.

3. Sørg for at du har et ryddig og strukturert oppsett som er enkelt å orientere seg i

Sorter CV-en din i bolker med enkle overskrifter, som «Arbeidserfaring», «Utdanning», «Sertifiseringer», «It-kompetanse» «Utmerkelser», «Verv»» og «Interesser». La tidsperioder og firma/utdanningssted stå ryddig under hverandre i hver sine kolonner, og bruk plassen midt på siden til å gi arbeidsgiver innblikk i de konkrete oppgavene du utførte i alle dine roller, hvilke ansvarsområder du hadde osv. Sørg for at det ikke er «hull». Har du vært ute av arbeidslivet en periode, tenk på hva du lærte/ansvaret du tok i perioden og skriv en kort setning om dette. Da reduserer du muligheten for at «hullet» får for mye fokus i samtalen … fordi du har tettet hullet. Perioden blir en naturlig del av ditt liv og utvikling.

En hovedregel for CV-ens kronologi er å alltid sette det nyeste først, innenfor hvert tema, og jobbe seg kronologisk bakover i tid.

4. Tenk relevans

Dersom utdanningen din er mer relevant eller ferskere enn arbeidserfaringen din, setter du denne øverst. For deg som har vært i jobb en stund, vil det antakelig være mer naturlig å starte med arbeidserfaringen. Hva vil du at arbeidsgiver skal se først? Dette bør stå øverst. De mest relevante elementene fra hele CV-en står jo allikevel først i feltet under «Nøkkelkvalifikasjoner». Det er der slaget om å hekte på leseren står.

5. Du har definisjonsmakten. Bruk den!

Ved å skrive mer utfyllende om de arbeidsforholdene eller studiene som er spesielt relevante for stillingen, vil disse også bli mer synlige. De fleste av oss har i løpet av livet hatt noen «avstikkere» i form av mindre relevante engasjementer, vikariater, prosjekter, deltidsjobber o.l. Disse kan få litt mindre oppmerksomhet, men likevel sin plass i din CV.

6. En god CV er en CV med alt

Hvor du har jobbet, stilling, tidsrom. Vær bevisst på hva du skal vektlegge og hva du skal tone ned til den enkelte stilling. Alt du har gjort har gitt deg en erfaring, og du vet aldri hva din neste arbeidsgiver har av lignende erfaringer og referansepunkter. Kanskje ligger en av deres viktigste personlige fellesnevnere og triggere i et av punktene som du vurderte som faglig irrelevant for jobben? Gi arbeidsgiver mulighet til å bli litt kjent med hele deg. Husk også at det er stor overføringsverdi i ekstrajobber som servitør, hjelpepleier, barnehageassistent selv om du er økonom eller ingeniør. Nøkkelord i denne sammenheng: Utviklet verdifull relasjonskompetanse og kommunikasjonsevner.

7. Vis at du forstår og verdsetter resultatoppnåelse

Den beste måten å overbevise noen på, er å vise dine kvaliteter i praksis. Ved å trekke fram hvilke resultater du har bidratt til gjennom jobben du har gjort, demonstrerer du at du innehar en kvalitet som for mange har blitt en floskel i jobbintervjuet; å omtale seg selv som «resultatorientert», uten å vise til konkrete eksempler. Et resultat kan være både kvantitativt og kvalitativt. Stillingen du søker er din rettesnor for om du skal trekke fram budsjettene du var med å slå, effektiviteten som økte etter at du utarbeidet nye rutiner, eller livskvaliteten du hevet gjennom måten du møtte kolleger og kunder på hver eneste dag. Har du fått noen utmerkelser gjennom jobb eller studietid? Skriv det! Hvordan skal man ellers få vite det, om det ikke står oppført i din CV?

8. Frivillig arbeid og dugnadsånd kan fortelle mye om deg–som en arbeidsgiver vil verdsette

Har du «tatt en for laget» og stilt som FAU-representant? Har du hentet og ryddet i lopper til korpsets årlige loppemarked? Sitter du i styret i borettslaget? Er du besøksvenn gjennom Røde Kors? Stiller du alltid opp som bøssebærer for TV-aksjonen eller selger pølser i kiosken når mini spiller kamp? Alt dette er erfaringer. Kanskje kan noe av dette ha en overføringsverdi til jobben du søker. Om ikke annet, får du formidlet at du engasjerer deg i noe annet enn deg selv. Og dét er i seg selv en kvalitet på enhver arbeidsplass.

9. Fritidsaktiviteter …

… bør også komme fram i en god CV. «Men de har da ikke noe med hva jeg gjør på fritida!» tenker noen. Og det er for så vidt riktig. Selv om det hender at interesser du lever ut i fritiden kan være relevant i jobben du søker på og skal løftes opp under nøkkelkvalifikasjoner. Dette kan være med å gi deg det lille fortrinnet du trenger i form av felles referanserammer og «sosialt lim». Og vi har enda ikke opplevd at noen har vurdert det som negativt at du liker å holde deg i form gjennom å være i aktivitet. Skal du jobbe som ansatt på et Vinmonopol er stor interesse for mat og vin absolutt jobbrelevant. Og skal du jobbe i en sportsforretning som selger fiskeutstyr er jo fiskeinteressen relevant.

10. Les korrektur

Den mest effektive måten å unngå skrivefeil på, er å lese korrektur bakfra. Da ser du ett og ett ord og oppdager feil lettere enn når du er i setningsstrømmen. Husk bunntekst med navn og sidetall, lagre i PDF og merk selve filen med «CV Fornavn Etternavn» før du sender fra deg på e-post eller laster opp i rekrutteringsportaler.

---

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---


Mer fra Dagsavisen