Nyheter

50 beboere kastes ut: – Det er ikke rikfolk som bor her

De gamle personalblokkene ved Aker sykehus i Oslo skal rives for å gi plass for nytt sykehus på området. 50 beboere, som ennå ikke har fått seg et nytt sted å bo, kan ende på gata fra 1. juli.

– Situasjonen nå er sjølsagt aller verst for alle dem som sliter med å finne et nytt sted å bo, og Bydel Bjerke mangler kommunale boliger, men har ansvar for å hjelpe innbyggerne å få tak over hodet. Det er ikke rikfolk som har bodd i disse leilighetene, sier Rødts bystyrerepresentant Maren Rismyhr til Dagsavisen.

I 2001 ble 1.740 sykehusleiligheter, tomter og næringslokaler i Oslo solgt til boliginvestor Ivar Tollefsen og hans selskap Heimstaden for 703 millioner kroner. Av disse ligger 475 av leilighetene, fordelt på 10 blokker ved Aker sykehus.

For blokkene på Aker ga han ifølge Dagens Næringsliv 177 millioner kroner i 2001.

Tollefsen er gjennom investeringsselskapet Fredensborg den største enkelteieren i boligutleieselskapet Heimstaden, og har siden leid ut leilighetene.

Oslo universitetssykehus (OUS) kjøpte eiendommene i Sinsenveien 56–74 for kroner 1,5 milliarder i vinter og engasjerte Heimstaden til å drifte leieforholdene videre på deres vegne.

Nå skal beboerne ut.

– På vegne av OUS, sendte vi den 1. mars oppsigelse til samtlige leietakere med frist om fravikelse 1. juli, som ga leietakerne en måned lenger oppsigelsestid enn leiekontrakten tilsa. Beboerne ble allerede i starten av januar varslet om statens planer for tomten, skriver kommunikasjonssjef i Heimstaden, Ina Karine Hesle i en e-post til Dagsavisen.

---

Er du rammet?

  • Ta kontakt med Dagsavisens journalist Tom Vestreng.
  • E-post: tom.vestreng@dagsavisen.no

---

Årsaken til at beboerne må ut, er at de gamle personalboligene på Aker skal rives, og må vike for nytt lokalsykehus.

I første omgang vil to av blokkene, som ligger mellom den nye storbylegevakta og det tidligere transittmottaket rives, for å etablere anleggsplass for videre arbeid.

Sagt opp

Alle leieboere ble som nevnt varslet 1. mars om at leieforholdet ble sagt opp pr. 1. juli 2023, og Bydel Bjerke, som har ansvar for å skaffe folk i sin bydel et sted å bo, har lenge vært bekymret.

På de 50 gjenstående leieforholdene er det foreløpig ikke avtalt utflyttingsdato med beboer, men sammen med OUS og bydelen jobber vi målrettet for å finne løsninger for alle beboere innen fristen.

—  Ina Karine Hesle, Heimstaden

Ifølge Heimstaden er mer enn 300 av 475 leiligheter fraflyttet. 125 har funnet et nytt sted å bo.

– På de 50 gjenstående leieforholdene er det foreløpig ikke avtalt utflyttingsdato med beboer, men sammen med OUS og bydelen jobber vi målrettet for å finne løsninger for alle beboere innen fristen, sier Ina Karine Hesle.

Eier av bygningsmassen, OUS, vil på et senere tidspunkt vurdere å gå til tingretten «for å få tillatelse gjennom muntlig forhandling til å gjennomføre midlertidig forføyning så raskt som mulig etter 01.07.2023.

I klartekst betyr det at de som ikke har flyttet innen 1. juli kan kastes ut med loven i hånd.

– Det er all grunn til å være bekymra for at ikke alle har klart å skaffe seg ny bolig før 1. juli. Bydelen har orientert byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq, og ønsker å planlegge hva man skal gjøre hvis en ender opp med at flere blir satt på gata, sier Rødts bystyrerepresentant Maren Rismyhr til Dagsavisen.

Hun er Rødts fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget Oslo bystyre.

De første årene etter oppkjøpet i 2001 var det slumaktige tilstander rundt disse blokkene på Aker, noe som har bedret seg med årene.

Det er all grunn til å være bekymra for at ikke alle har klart å skaffe seg ny bolig før 1. juli.

—  Maren Rismyhr, Rødt

Gjennom årene har folk fra mange bydeler funnet seg tak over hodet her, og Heimstaden har hovet inn leieinntekter, sier hun og legger til:

– En del av beboerne har måttet søke om sosialhjelp for å klare utgiftene sine. Det har gitt Bydel Bjerke økte sosialutgifter som tærer på deres sosialbudsjett. Nå blir det Bjerke som kan bli sittende ansvarlig for husløse familier, så her bør nok byrådet trå til, mener Rismyhr.

Maren Rismyhr, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo.

Hun mener det er unødvendig å rive.

– Aker sykehus-saken har lenge vært mitt hjertebarn. Det er fullt mulig å bygge nytt Aker sykehus uten å rive disse ti blokkene med leieboliger, som folk sårt trenger. Nå får vi ikke det lokalsjukehuset Groruddalen vil ha, men en koloss med to altfor høye tårn, samtidig som folk mister hjemmene sine, sier hun. Disse blokkene kunne kommunen kjøpt og gjort om til kommunale boliger i 2001, men daværende byråd valgte å spille et høyt spill, som de tapte. Nå står leietakerne som tapere, mens Tollefsen og Heimstaden stikker av med pengene.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har flere ganger advart mot å ikke kjøpe området. Da må det bygges høyt og uten grøntområder, ifølge Aftenposten.

Har planer

Bydel Bjerke har månedlige møter med utleier Heimstaden, og har oversikt over gjenværende beboere.

– Vi har løpende dialog med beboerne som er igjen, og det lokale Nav-kontoret vil vi ha ekstra beredskap de første ukene for å se hvordan det går. Vi har også god dialog med Helse Sør-Øst, sier avdelingsdirektør for velferd i bydelen, Alexander Bergli til Dagsavisen.

– Erfaringsmessig er det mange som vil flytte ut når fristen nærmer seg, sier han.

Det er all grunn til å være bekymra for at ikke alle har klart å skaffe seg ny bolig før 1. juli.

—  Avdelingsdirektør for velferd i Bydel Bjerke. Alexander Bergli

Men han er også klar på at alle ikke vil greie å finne seg et sted å bo innen 1. juli.

– Det er ikke flust av kommunale boliger, verken i bydelen eller i Oslo. Per dags dato har vi null ledige kommunale boliger. Bydelen selv går ikke til innkjøp av kommunale boliger. Det er Boligbygg som gjør det, og de baserer seg på boligbehovskartlegging bydelen utfører som viser behovet. Bydelen har gjennom år meldt et stort behov for mindre leiligheter, som hybler og 2-roms, da særlig basert på standarden i Refstadveien 100 men ikke fått tilført boliger i størrelsesorden man har meldt behov for. På toppen av dette skal 2.000 flyktninger ha et sted å bo i Oslo. Så dette er utfordrende, erkjenner Bergli.

– Vi har satt inn ekstra ressurser, og vi er i tett dialog med byrådsavdelingen for arbeid, velferd og sosiale tjenester. Vi som bydel vil sørge for at alle som eventuelt blir stående uten bolig vil få tilbud om midlertidig overnatting, sier han.

---

Nye Aker sykehus

  • Les forprosjektrapporten på Helse Sør-Øst sine nettsider. Denne ligger til grunn for planleggingen av et av landets største akutt- og lokalsykehus, som bygges vegg i vegg med dagens Aker sykehus og den nye legevakten som åpner november 2023. På Aker blir det et stort somatisk sykehus som samles det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet.
  • Sengekapasiteten ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet øker med nærmere 23 prosent (319 senger) sammenlignet med det som er i dag har ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Dette er somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger og postoperative senger. Det vil bli 303 senger til psykisk helse og avhengighet på Nye Aker. 259 døgnplasser til voksenpsykiatri og avhengighet, og 44 døgnplasser til barn og ungdom. I tillegg blir det poliklinikker og arealer til forskning og utvikling (FOU).
  • Nye Aker får egen fødeavdeling med 11 fødestuer og 3 multifunksjonsrom for kvinner i svangerskap, fødsel og i barseltiden. Det blir 18 nyfødtintensivsenger.
  • Psykisk helse og avhengighet får bygg på mellom en og fire etasjer.
  • Det blir moderne og lyse, luftige, trygge og gode innemiljøer, både for pasienter og medarbeidere. Det blir ulike uteområder, både skjermede og mer åpne.
  • Det store akuttmottak får egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for fødende.
  • Nye Aker får transportforbindelse under bakken i kulverter mellom den nye legevakten og akuttmottak, for pasienter og ansatte. Det blir landingsplass for helikopter med direkte heis fra taket til akuttmottak og diagnostikk og intervensjoner.

Kilde: Oslo universitetssykehus

---

Mer fra Dagsavisen