Nyheter

– Trenger flere ressurser til å bekjempe overgrep og vold

Moskeen ønsker å stå i bresjen i kampen mot overgrep og vold i nære relasjoner, men sier at det er vanskelig i en organisasjon basert på frivillighet.

Tidligere har Dagsavisen fortalt om «Aisha», som var mer redd for konsekvensene fra sitt eget minoritetsmiljø enn for overgriperen sin, og dermed aldri anmeldte voldtektene hun sier hun ble utsatt for.

– Min kultur er et fristed for overgripere, mente hun.

Hun var en av de mange Dagsavisen snakket med, etter at Nasjonalt kunnskapssenter opplyste om utfordringer med å kartlegge omfanget av voldtekter blant innvandrerbefolkningen.

Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder ved Dixi Ressurssenter mot voldtekt, var bekymret over hvor få med minoritetsbakgrunn som oppsøker dem, og beskrev at de som faktisk tar kontakt er svært opptatt av å ivareta sin anonymitet utad.

Ressurssenteret har tidligere forsøkt å nå ut til moskeer med forespørsel om å holde foredrag for å skap mer åpenhet om seksuelle overgrep, men ingen svarte på henvendelsen.

Aisha ble utsatt for voldtekt

Vil danne kompetanseteam

Ayusha Awan, talsperson for en av de største moskeene i Oslo, Islamic Cultural Centre (ICC), sier at moskeen får mange henvendelser fra privatpersoner som ønsker råd og veiledning om ulike problemstillinger.

– Vi prøver så godt vi kan å hjelpe dem. Samtidig så er situasjon slik at noen moskeer har denne kompetansen enten i form av kursede imamer eller samtalepartnere, men moskeer flest driftes av frivillige, og har så vidt kapasitet til å holde den daglige driften gående.

Hun påpeker på at det kan være krevende for enkelte å ta opp dette temaet i moskeen, men om man hadde fått ressurser til flere årsverk dedikert til sosiale tjenester så kan det være mulig å få dannet et team som kunne være bidragsytere. Ifølge henne hadde det vært et steg i riktig retning for å skape en mer åpenhet rundt problematikken.

Moskeer har tidligere bidratt i arbeidet rundt handlingsplanen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. I tillegg til dette har moskeen hatt flere seminarer og kurs om temaet.

– For at vi skal bli en viktig ressurs i kampen mot vold og overgrep i nære relasjoner må vi få ressursene også. Men moskeen er først og fremst et sted for opplysning og kan være et bindeledd opp til hjelpeapparater.

– Ikke et religiøst problem

Ayusha Awan forteller at når det gjelder vold i nære relasjoner så er dette tradisjonelt sett forbundet med skam og tabu i flere minoritetsmiljøer.

– Det skal litt mer til før noen i våre miljøer går ut og forteller om slike tilfeller til noen. Ofte er flere redde for å miste fellesskapet sitt. Dette er dessverre noe vi må akseptere, men understreker at hun opplever en positiv endring i åpenheten fra innsiden.

Ayusha Awan understreker at dette er mer et kulturelt problem, enn et religiøst problem.

– Profetens siste budskap var: Vær gode mot kvinner.

I 2021 viste en rapport at 60 prosent flere hadde tatt kontakt med minoritetsrådgiverne på VGS-er og ungdomsskoler over hele landet med spørsmål om negativ sosial kontroll, sammenlignet med året før.

Økningen kan enten sees på som at flere er rammet det siste året, eller at flere har klart å si ifra, mente IMDI.

Kamzy

Ny opptrappingsplan

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap) kjenner godt problematikken rundt negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

En av grunnen til at hun ble med i politikken var nettopp for å bekjempe negativ sosial kontroll.

– På den tiden var det flere jenter med tamilsk bakgrunn som meldte om psykiske plager, og ikke minst så var andelen blant jentene som forsøkte å begå selvmord høy, forteller Gunaratnam.

Hun er i gang med å hente innspill til opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Da er innspillene fra organisasjoner som ICC viktige.

– Vold i nære relasjoner er likestillingsproblem, samfunnsproblem, brudd på menneskerettigheter og alvorlig kriminalitet. Derfor må dette tema angripes fra alle vinkler og vi må utvikle helhetlig politikk – sammen med alle vi kan spille på lag med, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: