Nyheter

– Norge trenger flere i jobb som bidrar til fellesskapet

Ny Nav-rapport viser dramatisk økning av fattige i Norge. – Den viser hvorfor det er viktig at vi opprettholder en aktiv politikk for å få flere i jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Ifølge en fersk Nav-rapport blir det stadig flere pensjonister, uføre og AAP-mottakere som lever under fattigdomsgrensen i Norge. Denne uka tok Rødt-politiker og medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité Mímir Kristjánsson til orde for å øke stønadssatsene for å sikra at absolutt alle i dette landet – også syke og gamle – skal kunne leve et verdig liv.

– Det er én veldig enkel ting å gjøre for å motvirke fattigdom, og det er å gi fattige folk mer penger. Øke satsene. Vi vet hva minste uføretrygd er, det er 250 000 kroner, altså under fattigdomsgrensen. Vi vet hva en minstepensjon er, den er også under fattigdomsgrensen. Så vi har godtatt at de som mottar disse ytelsene, skal leve under fattigdomsgrensen bare fordi de er syke og gamle. Men staten kan gjøre mye for å bedre situasjonen. Og det bør de gjøre nå, snarest, uttalte Kristjánsson til Dagsavisen nylig.

Arbeidslinja

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen skriver i en e-post til Dagsavisen at ytelsene vil bli økt i trygdeoppgjøret i mai.

Og når det gjelder selve rapporten fra Nav så synes hun de dramatiske tallene som viser tallet på lavinntektsfamilier, uføre og minstepensjonister er doblet på ti år nettopp illustrerer hvor viktig det er at så mange som mulig er i jobb.

Derfor har vi en aktiv politikk for inkludering av flere i arbeidslivet.

—  Marte Mjøs Persen, Arbeids- og inkluderingsminister

– Områderapporten viser at Norge trenger flere i jobb som bidrar til fellesskapet og opprettholde velferdssamfunnet. Regjeringen mener at alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Derfor har vi en aktiv politikk for inkludering av flere i arbeidslivet, blant annet gjennom den nye ungdomsgarantien i NAV. I en tid hvor det pågår en debatt om arbeidslinjen mener jeg denne rapporten gir et viktig bidrag til hvorfor det er viktig at vi opprettholder en aktiv politikk for å få flere i jobb, sier Mjøs Persen.

Gratis SFO

Marte Mjøs Persen vil minne om at regjeringen har gjort flere tiltak for å vedlikeholde bærebjelkene i velferdsstaten.

– Grunnplanken i velferdsstaten er de universelle ordningene. Derfor innfører regjeringen gratis SFO for 1. og 2.-klasse, gjør barnehagen billigere og styrker arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet, sier Mjøs Persen.

Økte satser

Ministeren mener også det er uriktig at det ikke skjer noe med ytelsene. De skal opp i mai.

– Regjeringen har økt støtten til enslige forsørgere, bostøtten og barnetillegget til arbeidsavklaringspenger. Uføre som mottar minstesats på uføretrygd mottok en ekstrautbetaling på 3000kr i februar, og minstepensjonen ble økt med 4000 kr fra 1. januar. Nå er det kort tid til mai, hvor ytelser, inkludert uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, økes etter endring i grunnbeløpet, sier Persen og legger til at regjeringen allerede har varslet at statsbudsjettet vil bli justert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, ekstraordinært som følge av de økte prisene.

– Til ytelsene for øvrig vil disse bli økt i trygdeoppgjøret som finner sted i mai, sier Marte Mjøs Persen.


Mer fra Dagsavisen