Nyheter

Natur videregående skole i Oslo legges ned: – Arrogant av byrådet

I kveld har styret ved Natur videregående skole vedtatt at skolen legges ned. Nå står 80 elever uten skoleplass.

Hallstein Bjercke skriver i en sms til Dagsavisen at han rasende over at byrådet ikke reddet skolen.

– Oslo trenger flere grønne skoleplasser i framtiden og vi trenger de unike skoleplassene for de som ikke finner seg til rette i den vanlige skolen. Det er forferdelig trist at styret i dag har sett seg nødt til å legge ned skolen som har eksistert i over 100 år. Det er direkte arrogant av byrådet at de tilsynelatende ikke har løftet en finger får å redde skoleklassene og arbeidsplassene ved Natur videregåendeskole i Groruddalen.

Natur videregående skole tilbyr fag innenfor naturbruk. Skolen startet i 1886 og het Vinterlandbruksskolen fram til 2003.

Nå står 80 elever uten skoleplass og 27 ansatte uten jobb.

Skolen er en ikke-kommersiell stiftelse og driver sin virksomhet på skolepenger og statsstøtte per elev. Skolen har ingen andre inntektskilder.

– Andre skoler kan kreve likbehandling

Byrådet ønsket å kutte i skolepengene for elever ved Natur videregående skole. Årsaken til at byrådet vil kutte i støtten var at de selv har opprettet en tilsvarende naturlinje ved Stovner videregående skole. Dette likte opposisjonspartiene Høyre, Venstre, Frp og Folkets Parti dårlig, og foreslo å opprettholde dagens ordning. Og de fikk støtte fra uventet hold: Rødt.

Men så ombestemte Rødt seg igjen, gikk tilbake på støtten og kom heller med et nytt forslag som ville kunne sikre skolen dekning av skolepenger de neste tre årene.

– Det som skjedde var at skolebyråden fra SV sendte et notat til bystyret kvelden før bystyremøtet, hvor hun informerer om at opposisjonenes forslag kan få mulige konsekvenser for andre privatskoler. At de kan kreve å bli likebehandlet og få skolepengedekning fra det offentlige. Og det er ikke vi for, at andre kommersielt rettede skoler skal få støtte, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Ønsket å innlemme skolen i det offentlige tilbud – men fikk ikke svar

Kjære alle elever og foresatte. Det har i kveld vært styremøte og styret har med tungt hjerte vedtatt å avvikle skolen fra skoleåret 2023–2024. Siste skoledag for Natur videregående skole blir 22.06.2023. Slik begynner beskjeden som er skrevet på Facebook-siden til Natur videregåendeskole.

I pressemeldingen som kom ut i dag skriver styret at de lave søkertallene til det nye offentlige tilbudet i naturbruk ved Stovner videregående skole, og den nedadgående trenden ved Natur videregående skole, tyder på at det ikke er grunnlag for to tilbud med naturbruk i Oslo.

De finner det sterkt beklagelig at det ikke har vært mulig å rekruttere flere til en utdanning som samfunnet og Oslo kommune vil ha stor nytte av fremover. Det grønne skiftet fordrer den type kompetanse som elever tilegner seg ved å gå dette utdanningsprogrammet.

Styret oppfordret også Oslo kommune om å innlemme skolen i kommunens offentlige tilbud, men Oslo kommune svarte ikke innen tidsfristen og dermed ser styret ved Natur videregående skole ingen annen utvei enn å avvikle skolen.

– Det er vemodig, sier styreleder Aase Lømo til NRK og legger til at styret trodde at med den oppmerksomheten som er nå, også blant ungdom, om å tenke grønne løsninger, bærekraft, natur, naturvern og klimaproblematikk, hadde ført til flere søkere.


Mer fra Dagsavisen