Nyheter

Helomvending fra Rødt om Natur videregående skole

Et brev fra rektor var med å gjøre at Rødt trakk støtten til opposisjonspartiene i skolepengesaken.

For litt siden skrev Dagsavisen om at byrådet ønsket å kutte i skolepengene for elever ved Natur videregående skole. Årsaken til at byrådet vil kutte i støtten var at de selv har opprettet en tilsvarende naturlinje ved Stovner videregående skole. Dette likte opposisjonspartiene Høyre, Venstre, Frp og FP dårlig, og foreslo å opprettholde dagens ordning. Og de fikk støtte fra uventet hold: Rødt.

Nå har Rødt gått tilbake på støtten og kommet med et nytt forslag som vil kunne sikre skolen dekning av skolepenger de neste tre årene.

– Så først var dere for å beholde Natur VGS, men nå stemmer dere for å legge den ned?

– Det som skjedde var at skolebyråden fra SV sendte et notat til bystyret kvelden før bystyremøtet, hvor hun informerer om at opposisjonenes forslag kan få mulige konsekvenser for andre privatskoler. At de kan kreve å bli likebehandlet og få skolepengedekning fra det offentlige. Og det er ikke vi for, at andre kommersielt rettede skoler skal få støtte, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Natur videregående skole er drevet av en ideell stiftelse. Derfor går Rødt inn for et samarbeid fram til de får en byrådssak hvor byrådet kan komme med grundigere utredninger.

– Det vil si at det ikke får konsekvenser for andre privatskoler, sier Mobasheri.

Det vi gjør er at vi forsikrer de ungdommene som søker til Natur videregående og også til Stovner høsten 2023 vil få dekket kostnadene.

—  Siavash Mobasheri, (R)

– Så dette er egentlig en utsettelse?

– Det vi gjør er at vi sikrer at de ungdommene som søker til Natur videregående høsten 2023 vil få dekket kostnadene. Og de som går på skolen i dag skal også få dekket kostnadene ut skoleåret, sier Mobasheri.

Ikke konkurranse

Et brev fra rektor ved Natur videregående skole er blant det som har fått Siavash Mobasheri og Rødt til å se annerledes på saken.

– Rektor skriver at de er positive til samarbeid med Oslo kommune, og sier tydelig at de kan se for seg å bli en del av det offentlige skoletilbudet. Og det syns vi er veldig bra. Derfor ber vi at byrådet skal gå i dialog både med Natur videregående skole og Stovner for å vurdere om det er ønske med samarbeid slik at de to skolene ikke konkurrerer, sier Siavash Mobasheri.

– Har byrådet da tvunget dere i kne?

– Jeg vil heller si at byrådet har skapt en usikkerhet med notatet sitt, og at det er en useriøs måte å behandle bystyret på. Så kan det hende byrådet tar feil i denne saken, men vi vil være på den trygge siden og ikke åpne for at andre private skoler som vi ikke støtter politisk skal få skolepenger fra det offentlige.

– I 2012 la det daværende borgerlige byrådet ned naturbrukstilbudet på Sogn vgs, og med et pennestrøk mistet Oslo det eneste offentlige naturbrukstilbudet. Det eneste partiet som støttet protesterende lærere, var Rødt. Vi er veldig glade for at Stovner vgs siden 2016 har jobbet med å bygge opp et offentlig naturbrukstilbud, sier Mobasheri.

Vi vil være på den trygge siden og ikke åpne for at andre private skoler som vi ikke støtter politisk skal få skolepenger fra det offentlige.

—  Siavash Mobasheri

– Men du og Rødt står igjen som vinglepetter i denne saken, da?

– Nei, vi er garantisten for at hovedstaden nå fortsatt har en ambisiøs og kraftfull grønn, yrkesretta utdanningspolitikk på videregående nivå. Natur vgs består, og det kommer en ny vurdering til høsten. Om Natur videregående vil ønske å bli et kommunalt skoletilbud så vil vi støtte dem, og da har vi styrket naturfagsutdanninga i Oslo, sier Siavash Mobasheri, og legger til at det finnes flere eksempler fra andre steder i landet der private skoler er blitt kommunale.

– Så vi ser positivt på det og syns det er bra om det offentlige kan stå for det tilbudet som gis til barn og unge i Oslo, for da kan vi styrke det istedenfor å gå med på å ha en konkurranseskole slik høyresida ønsker.

Vil støtte

Hallstein Bjercke (V) skriver på sin facebookside at de støtter Rødts forslag:

– Nå har Rødt kommet med et nytt forslag som vil kunne sikre skolen dekning av skolepenger de neste tre årene. Vi vil støtte dette subsidiært, men hvis vi skal sikre Natur videregående skole på lang sikt må byen få et nytt byråd til høsten, skriver Hallstein Bjercke.

Høyres Mehmet Kaan synes det er utrolig at ikke Oslo skal ha en grønn skole som det Natur vgs. er.

– For dagens byråd er ideologi viktigere enn alt annet, spesielt i skolepolitikken. For oss andre er det viktigste at flere elever fullfører og gjennomfører videregående skole, fremfor hvem som driver tilbudet, sa han fra bystyrets talerstol onsdag.

– Framfor å bruke sunn fornuft, er byrådspartiene Ap, SV og MDG mer opptatt av ideologi. De er så opptatt av ideologi, at selv en ideell, ikke-kommersiell stiftelse er skummelt for dem.. Det er ingenting fra denne skolen som går til utbytte hos enkeltpersoner, og det eneste driverne bak denne skolen ønsker er å tilby elevene i Oslo et godt skoletilbud. For dette er ikke en sak om ideologi. Dette er en sak om en skole som har vært der i over 150 år, og som sørger for at 160 elever får et skoletilbud som det offentlige ikke klarer å levere, sier Høyre-politikeren.

I bystyresalen

Han mener denne saken kommer til å gå i historiebøkene, over saker hvor Raymond Johansen og Arbeiderpartiet igjen lar ideologi og SV diktere hva de mener om skolepolitikk.

– Vi heier på Natur videregående skole, og det kommer til å være valgresultatet til høsten som avgjør Natur videregående skoles eksistens i fremtiden. Med forslagene fra Rødt, som for få dager siden gikk høye og mørkerøde ut og ville redde skolen, får vi kun reddet skolen i tre år. Det er fint, men ikke nok. Med vårt og de borgerliges forslag vil skolen kunne eksistere også i fremtiden. Etter de tre årene med kommunal støtte, er det kun de med tykke lommebøker som har råd til å starte på denne skolen. Det er synd, usosialt, smålig og unødvendig angrep på 160 elever som elsker skolen de går på, sier Mehmet Kaan.

---

Natur VGS

Forslag fra Rødt som ble enstemmig vedtatt:

  • Bystyret ber byrådet som en overgangsordning sørge for at samarbeidsavtalen med Natur videregående skole justeres slik at Oslo kommune fortsatt dekker skolepenger for elever med utdanningsrett som hører hjemme i Oslo for skoleåret 2023/2024 og ut skoleløpet for de som har plass på skolen dette skoleåret. En ny vurdering tas i forbindelse med behandling av ny sak om Natur vgs.
  • Bystyret ber byrådet gå i dialog med Natur vgs, og vurderer i dialog med Natur og Stovner å innlemme Natur vgs som en del av den offentlige skolen i Oslo. Byrådet legger fram resultatet av dette, samt ytterligere utredninger av konsekvensene av støtte til privat tilbud og annen styrking av naturbruksutdanninger i Oslo, inkludert å jobbe for at kompetansen hos de ansatte på Natur vgs forblir i Oslo, som egen sak til bystyret senest innen utgangen av 3. kvartal 2023.
  • Bystyret presiserer at når kommunen velger å betale skolepenger på den ikke-kommersielle Natur videregående skole for elever som er bosatt i Oslo for skoleåret 2023/2024, er det som del av en overgangsordning og satsning på naturbruk og grønne fag i kommunen. Vedtaket er en prinsipiell avgjørelse, betinget av særskilte forhold og danner ikke mønster for senere avgjørelser.
  • Bystyret ber byrådet legge inn nødvendige midler i forbindelse med revidert budsjett 2023 for å sikre at naturbrukstilbudet ved Stovner VGS opprettholdes og at Stovner vgs får økonomisk handlingsrom til å utvikle naturbrukstilbudet i en periode hvor det kan være færre elever enn ventet, uten at dette trekker midler vekk fra andre linjer eller tiltak ved skolen.

Forslag fra Rødt som ble stemt ned:

Bystyret ber byrådet etablere en garantiordning for lærlingeplass for naturbruksutdanningene der Oslo kommune selv har relevante arbeidsplasser, slik at alle elever med utdanningsrett som hører hjemme i Oslo og som har fullført VG2-tilbud i Naturbruk får lærlingeplass.

Bystyret ber byrådet legge fram en strategi innen utgangen av 3. kvartal 2023 for å styrke rekruttering inn til og markedsføring av naturbrukstilbudet ved Stovner vgs.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: