Oslo

Vold og trusler mot ansatte i Osloskolen tilbake på samme nivå som før pandemien

Antallet rapporterte volds- og trusselhendelser i Oslo-skolen er tilbake på det nivået det var før pandemien, viser rapport. I 2022 ble det meldt inn 4.964 hendelser.

– Vi prioriterer høyt å styrke arbeidet med å forebygge vold og trusler. Tallene viser at de fleste ansatte ikke blir utsatt for vold, men når det likevel skjer er det alvorlig, sier konstituert divisjonsdirektør Anita Capjon Bergh i Utdanningsetaten i en pressemelding.

I 2022 ble det meldt inn 4.964 saker. Dette er en økning sammenlignet med pandemiårene, men tilsvarer omtrent det samme nivået som før pandemien, med 4.840 hendelser i 2019.

Hovedverneombudet Dag Martin Vikheim i Utdanningsetaten i Oslo etterlyser i forbindelse med rapporten et bedre system for å melde avvik.

– Per i dag har ikke Osloskolen et avvikssystem eller kvalitetssystem der vold og trusler fra elever rettet mot ansatte kan meldes inn på en enkel, transparent og enhetlig måte. Så vi har grunn til å tro at det er store mørketall her, sier Vikheim til Utdanningsnytt.

Lavere under pandemien

Til sammenligning ble det i løpet av pandemiårene, 2020 og 2021, meldt inn 3.099 og 3.576 volds- og trusselhendelser.

I denne perioden var Osloskolen stengt i lange perioder, og elevene var mindre på skolen enn vanlig. Dette kan være en årsak til nedgangen i tallene for 2020 og 2021, opplyser Osloskolen.

De fleste hendelsene som ble rapportert i fjor gjelder barn mellom 6 og 12 år. Mange hendelser omhandler samtidig de samme barna. Assistenter og ufaglærte melder om flest hendelser. 1.803 av hendelsene gjelder barneskolen, mens det er meldt om 136 hendelser i ungdomsskolen og 120 hendelser på videregående skole, kommer det fram i pressemeldingen.

Spesialskoler

I 2022 ble det meldt inn 2.388 hendelser fra spesialskoler og i spesialgrupper/tilrettelagt opplæring.

– Det er ikke unaturlig at det er flere episoder på spesialskoler og i spesialgrupper. Derfor må vi både jobbe med å forebygge hendelser og sørge for at våre ansatte får støtte etter en hendelse når elever utfordrer. Det har høy prioritet hos oss, sier Capjon Bergh.

Nyeste fra Dagsavisen.no: