Nyheter

Bonusene i næringslivet har økt kraftig: – Tydelig at det går veldig bra

Bonusfesten i næringslivet fortsetter. Noen bransjer er spesielt sjenerøse.

I 2022 fikk arbeidstakere utbetalt 45,6 milliarder kroner i bonus, ifølge selskapet Simployer.

Det har vært en kraftig økning i bonusutbetalingene de siste to åra.

– Mens noen bransjer sliter, er det tydelig at det går veldig bra for andre, sier økonomisk rådgiver i Simployer, Espen Øren, i en pressemelding.

Han trekker fram shipping, kraft, finans og oppdrett som noen bransjer der det deles ut sjenerøse bonuser.

Mange fikk

En av fem arbeidstakere skal ha fått utbetalt bonus i fjor. Det vil si 572.929 personer.

I snitt fikk arbeidstakerne 77.957 kroner hver.

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt, sett i lys av den tiden vi er i, med permitteringer, høyt sykefravær, økte kostnader og konkurser, sier Øren.

Kraftig økning

Sia 2020 har bonusutbetalingene økt med 12,2 milliarder kroner. Fra i 2021 økte utbetalingene med 6,1 milliarder kroner – en økning 15,4 prosent.

Simployer har henta ut talla fra a-ordninga. Det som skal rapporteres som bonus i a-meldinga er:

• Bonuser som kommer fra egen arbeidsinnsats.

• Bonuser som helt eller delvis skyldes andre faktorer – for eksempel resultatbonus og overskuddsdeling.

• Prosentlønn, provisjonslønn og akkordlønn rapporteres ikke som bonus.

Kjetil Staalesen måtte til slutt gi opp da han prøvde å få tak i 100.000 kroner i kontanter.Nyeste fra Dagsavisen.no: