Bergen

Gikk løs på naboens byggverk med motorsag

Mannen (46) mente naboen var i ferd med å bygge mur på hans eiendom.

BERGEN (Dagsavisen): Denne uken ble mannen dømt i Hordaland tingrett for skremmende og hensynsløs atferd, i tillegg til skadeverk.

Det hele utspilte seg i fjor høst, da 46-åringens mangeårige nabo skulle bygge en mur utenfor huset.

Naboene var i full gang med å sette opp forskaling, da 46-åringen plutselig kom gående mot dem med en durende motorsag.

Filmet opptrinnet

En video av hendelsen ble lagt frem for retten. I den kan man se hvordan mannen gikk til verks.

Uten å si et ord, begynte han å sage gjennom den halvferdige forskalingen, før han røsket løs deler av treverket og kastet det vekk.

Før han avsluttet, beordret han naboene om å holde byggingen innenfor et område og fortalte at han ville komme tilbake for å sjekke.

– Hvis det ikke er gjort, fjerner jeg resten også, uttalte han i videoen før han tok med seg motorsagen og gikk.

Nabokrangel

I retten fortalte naboen at mannen flere ganger de siste dagene hadde hevdet at forskalingen de bygget var over grenselinjen til hans eiendom.

Da han gikk løs med motorsagen ble både han selv og barna hans så skremte, at de ikke turte å stoppe 46-åringen.

Selv mente 46-åringen at han var i sin fulle rett til å fjerne naboens byggverk, siden det var inne på hans eiendom. I retten påberopte han seg «aktverdig formål», og mente dermed at han ikke hadde opptrådt hensynsløst.

– Sjokkerende og skremmende

Men etter å ha sett videoen, var retten helt uenig.

«(...) Tiltalte brukte motorsag, som er et særlig farlig redskap, og (...) tiltalte handlet helt plutselig uten foranledning, med en aggressiv fremtoning slik det tydelig fremkom i filmopptaket. (...) Samlet sett er retten ikke i tvil om at tiltaltes opptreden var sjokkerende og skremmende for fornærmede og retten er ikke i tvil om at handlingen krenket fornærmedes fred.» heter det i dommen.

Etter den skjellsettende motorsaghendelsen, fikk naboen utført en kontrollmåling på eiendommen. Den viste at forskalingen ikke var over nabogrensen, går det frem av dommen.

– Ikke selvtekt

«Tiltalte var således ikke (..) berettiget til å kreve deler av forskalingen fjernet og vilkårene for (...) selvtekt er da ikke oppfylt.» skriver retten og mente en mer naturlig reaksjon ville vært å selv bestille en kontrollmåling.

46-åringen ble dømt til en bot på 9.000 kroner. Han må også dekke saksomkostningene på 2.000 kroner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen