Nyheter

Snusen og sneipen er Oslos største forsøplingsproblem. Nå vil MDG-byråden ta grep

Kartlegginger fra TrashTrawl viser at snus og sigarettsneiper står for hele 23 prosent av søppelet som blir samlet opp ved utløpet av Akerselva, og 63 prosent av søppelet på gatenivå. Nå tar byrådet grep for å få folk til å kaste tobakksavfallet i egne beholdere.

Byråd for milø og samferdsel, Siren Stav (MDG) og Eirik Okkenhaug i Bymiljøetaten drar i gang en kampanje for å kaste snus og sneiper der de hører hjemme, i avfallsbeholderne.

Fra onsdag og to måneder fram i tid kjører Oslo kommune derfor en kampanje ved tre lokasjoner i bydel Gamle Oslo for å spre kunnskap om snus- og sneipforsøpling, samt tilrettelegge for at det skal bli enklere å kvitte seg med de brukte sneipene. Prosjektet sammenfaller med innføring av nasjonale krav om merking av plastprodukter, herunder tobakksprodukter.

I tillegg til Bjørvika er det satt opp tilsvarende bokser på Vaterland og Kampen.

Allerede i 2019 satte Sporveien i samarbeid med Rusken opp sneipebokser ved de seks mest trafikkerte T-banestasjonene.

Sneipebokser

«Gleder du deg til snøen kommer?» Ja, eller nei? Da har du to muligheter når du skal kaste fra deg sigarettsneipen eller den utsnusa snuspose. Enten du gleder deg til den kalde årstiden eller ikke.

Eller Oslo er verdens beste by? Ja eller nei?

Hva med denne?

«Vil du ha en renere by?» «Absolutt eller utvilsomt?».

Eller denne varianten: Hva er mest Oslo, sol ved fjorden eller snø i Tryvann?

Så blir det spennende å se hvilke av kamrene som fylles først opp.


De nye snus og sneipebeholderne.

I Bjørvika er det satt opp åtte ballot bins, hvor man kan stemme på dilemmaer med sneipen, en del lyktestolper har en bekledning som sneiper, noen benker har foliering, avfallskassene har foliering, og kunstner Anne-Marthe Sæves har laget bilder med denne tematikken som er hengt opp på stolper, og det vil være informasjonsskilt.

Største problemet

I Bjørvika ved Munchmuseet er det lite som minner om vinter og snø. På kafeene er det en jevn summing av prat og latter, og ved badebrygga er det flere som trosser en blivende høst.

Brukte snusposer og sigarettsneiper er faktisk Oslos største forsøplingsproblem. Bydel Gamle Oslo har i samarbeid med Mindshift kartlagt forsøplingen på Grønland, hvor det fremkommer at snus og sneiper er det søppelet som det blir funnet aller mest av.

Kartleggingsresultater fra «TrashTrawl», en søppelsamler under Vaterlandsbroen i Akerselva, viser at snus og sigarettsneiper også er den største hovedkilden til forsøpling i elva.

23 prosent av de identifiserbare søppelgjenstandene som ble funnet i Akerselva var nikotinprodukter, mens det et på gatenivå er hele 63 prosent av søppelet som er sneiper eller snusposer.

Sneiper og snus er i utgangspunktet små, men det er utrolig hvor mye det blir ut av det totalt sett

—  Eirik Okkenhaug, Bymiljøetaten

– Det som genererer mye søppel ellers er emballasje fra mat, sier prosjektkoordinator plast og marin forsøpling i Bymiljøetaten, Eirik Okkenhaug til Dagsavisen.

– Sneiper og snus er i utgangspunktet små, men det er utrolig hvor mye det blir ut av det totalt sett, sier han, og legger til at de i kampanjeperioden vil ha filmer på sosiale medier som vil spre kunnskap om problematikken, sier han.

Bymiljøetaten har ikke noen oversikt over hvor mange sneiper og snusposer som blir kastet i løpet av ett år, eller hvor mye dette utgjør i kilo og tonn.

– Men det er mye, sier Okkenhaug.

– Når dette prosjektet er over vil vi få en pekepinn, sier han.

Nullvisjon

Sammen med byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) er vi i Bjørvika for å se på de åtte nye sneipeboksene Bymiljøetaten satte opp tirsdag kveld. Foreløpig er boksene blanke og fine, og en kjapp sjekk viste at en opprøyka sneip hadde funnet veiene til sneipekassa. I avdelingen for dem som ikke gleder seg til vinteren.

Byråd Siren Stav.


– Vi har en handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden, hvor vi har en nullvisjon. Vi jobber på mange fronter, men dette er et viktig tiltak, og det er et stort problem. Derfor har vi nå denne kampanjen for å bevisstgjøre folk. Mange er nok ikke klar over at sigaretter og snus inneholder mye plast, og miljøgifter som ikke er bra for livet fjorden og vassdragene våre, sier byråden til Dagsavisen.

Å minimere forsøplingen av snus og sneip på bakken er dermed et effektivt og viktig tiltak for å forhindre plastforurensning og ta vare på livet i Oslofjorden,

—  Sirin Stav, byråd

– Til tross for at de fleste mest sannsynlig ikke kaster sneipene sine i fjorden, er det nettopp her svært mye av denne forsøplingen ender opp, via vind, kloakk, elver og regnskyll fraktes de små filtrene dit, hvor de samlet utgjør en stor trussel. Å minimere forsøplingen av snus og sneip på bakken er dermed et effektivt og viktig tiltak for å forhindre plastforurensning og ta vare på livet i Oslofjorden, sier byråd Sirin Stav.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Hva er så farlig med den lille sneipen?

  • Snus og sneip inneholder plast, og filteret i sneipen består av hele 95 % plast. Når denne plasten havner i naturen forsvinner den aldri, men brytes kun ned til mindre biter. Å kaste fra seg en liten sneip eller snus viker kanskje ikke så farlig, men til sammen utgjør det enorme mengder plast som forurenser miljøet vårt.
  • Snus og sneip inneholder nikotin som gjør stor skade på plante- og dyreliv. Giftstoffene påvirker organismenes forplantningsevne og skaper ubalanse i økosystemet.
  • Ved at snus og sneiper blir spist av dyr og andre organismer er det fare for overføring av miljøgifter til fettvevet og at giftene dermed havner i næringskjeden.
  • Undersøkelser har vist at børstemarken, en viktig organisme for økosystemet i havet, brukte mye lengre tid på å grave seg ned i havbunnen og tapte over 30 prosent av kroppsvekten da den ble utsatt for sneipforurensning.
  • Andre undersøkelser har vist at det er mye vanskeligere for planter og gressarter å spre seg når jorda er forurenset av brukte sigarettsneiper.

Kilde: Bymiljøetaten
Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist