Nyheter

MDG mener vern av Oslofjorden haster

Oslofjorden forfaller, og må vernes med en gang, ifølge MDG. Nå oppfordrer de til helhetlig forvaltning og vern av fjorden.

Ifølge MDG er det trolig ingen fjord i Norge som har opplevd et større fall i naturmangfold enn Oslofjorden. Flere steder har den brutt sammen, som i Bunnefjorden hvor store deler av havbunnen er «permanent død» som er faguttrykket forskerne benytter. Alt oksygenet er forsvunnet på grunn av menneskelig forurensing.

– Sammen med 70 andre statsledere og med FNs naturpanel i ryggen, slo statsminister Solberg i fjor fast at verdens natur er i krise. Solbergs eget internasjonale Havpanel vil at alle land skal gi fullt vern til 30 prosent av sine farvann. Likevel har Norge til nå bare vernet fem prosent av våre farvann, sier marinbiolog og MDGs nestleder, Kriss Rokkan Iversen.

I følge MDG mangler det 25 prosent på Solbergs eget mål. Oslofjorden må være den soleklare førstekandidaten til økt norsk marint vern, også mot tråling, mener de. Vernet av Oslofjorden haster, ifølge MDG.

– Erna Solberg reiser rundt og snakker om naturkriser. Men hjemme så sier hun at naturvern ikke kan stå i veien for utbygging. Den krisen i verden, er det som skjer i Oslofjorden. Erna Solberg har påtatt seg store internasjonale forpliktelser, som gudmor for å bevare verdenshavene. Det hun sier internasjonalt må hun gjøre på hjemmebane, sier Rokkan Iversen.

Klima og miljødepartemmentet er forelagt MDGS påstander om manglende interesse for vern av Oslofjorden.

Statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet svarer:

– Regjeringen tar situasjonen i Oslofjorden på det høyeste alvor. Det er bakgrunnen for at vi i mars i år, etter et forslag fra Venstre, har lagt fram en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Dette er første gangen vi lager en slik helhetlig plan hvor vi ser alle påvirkninger i sammenheng. Det er foreslått til sammen 63 ulike tiltak for blant annet å redusere utslipp fra kommunalt avløp, jordbruk, tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling. I planen er det også en rekke tiltak for å ta vare på sårbar natur og fremme et aktivt friluftsliv, skriver han i en epost til Dagsavisen.

– For å sikre gjennomføring av planen etablerer vi et Oslofjordråd som skal ha sitt første møte den 24. august i år, sier han videre.

Søppel

Oslofjorden var en av Norges rikeste, med hval og tunfisk, mengder av torsk, sild og brisling og andre arter som ga grunnlag for store fiskerier. Håkjerringer svømte i Bunnefjordens dyp.

I dag er det som bildet viser søppel og annet skrot som preger havbunnen rett utenfor Nesoddtangen.

Det vil MDGs stortingskandidater biolog Rasmus Hansson og MDGs nestleder, marinbiolog Kriss Rokkan Iversen gjøre noe med.

Torsdag var de ute ved Fornebu, hvor Bærum kommune vil dumpe steinmasser fra Fornebubanen for å lage en kunstig øy i fjorden.

Oslofjorden er et økosystem som er i ferd med å kollapse. Det finnes omtrent ikke noe liv under vann lenger

—  Rasmus Hansson, MDG

Han regner Oslofjorden fra hovedstaden og helt ut til Færder.

– Og for så vidt sørover mot Skagerak. Det er de samme problemene der, med for hard påvirkning og inngrep av alle slag i 100 år, sier Hansson.

– Oslofjorden er et økosystem som er i ferd med å kollapse. Det finnes omtrent ikke noe liv under vann lenger, sier han.

Rasmus Hansson og Kriss Rokkan Iversen fra MDG var torsdag på befaring utenfor Fornebu, hvor steiner fra Fornebutunnelen skal dumpes.

– Oslofjorden er et forstørrelsesglass for de utfordringene hele den norske kysten står overfor når mange negative faktorer virker sammen. Særlig alvorlig er formørkningen av overflatevannet i Oslofjorden forårsaket av den økte avrenningen fra land. Slik havformørkning observeres langs hele norskekysten. Den er bekymringsfullt fordi de marine plantene trenger lys for å drive fotosyntesen - der de jo høster karbon fra karbondioksid og produserer oksygen som et biprodukt, sier marinbiolog og nesteleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen til.

– De marine plantene, og da særlig mikroalgene, er selve grunnmuren i det marine økosystemet da de er de eneste som kan høste karbon som alle organismer trenger for å leve - og som de får gjennom at karbonet flytter seg opp i næringskjeden når alger spises av krepsdyr som igjen spises av fisk, fugl og pattedyr, legger hun til.

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen.

Oslofjorden er et forstørrelsesglass for de utfordringene hele den norske kysten står overfor når mange negative faktorer virker sammen.

—  Kriss Rokkan Iversen

De oppfordrer nå både Aps Jonas Gahr Støre og Sps Trygve Slagsvold Vedum til å ta vern av Oslofjorden på alvor om de kommer i regjering etter valget.

– Hvis vi tar Oslofjordens verdi på alvor er det meningsløst å sette noe annet mål enn at fjorden igjen skal yre av liv. Setter vi et slikt mål holder det ikke med flikking, vurderinger og fromme ønsker i regjeringens Tiltaksplan for Oslofjorden. Planen er så puslete at den ikke engang tør å nevne at fiskeriene er den opprinnelige grunnen til elendigheten. Regjeringens plan kommer ikke til å redde Oslofjorden. Fjorden trenger omfattende vern, sier Rasmus Hansson.

Steindeponi

I dag er det mange kilder til forurensing av fjorden nær Oslo. Hver dag dumpes store mengder stein fra utsprengingen av tunnelen til Fornebubanen og ny E18 i Bærum.

Ifølge Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, er disse punktene med på å ødelegge livet i fjorden:

  • Mer intensivt regn enn tidligere drar med seg mer sedimenter og gir grumsete vann i fjorden. Milde vintre gir dessuten stor vannføring i tilførselselvene, også på den kalde årstiden. Dette hindrer sikten i vannet. Sollyset når ikke ned til bunnen, og fisk og planter dør.
  • Avrenning fra landbruket bidrar med det samme, men særlig tilførsel av næringsstoffer som gir algeoppblomstring, som bruker opp oksygenet.
  • Overvann fra renseanleggene pga. hyppigere og kraftigere regn enn tidligere. Økt frekvens. Kloakk drar med seg næringsstoffer som også bidrar til algeoppblomstring.
  • Kloakkutslipp fra fritidsbåter. Bidrar med det samme.
  • I tillegg bidrar bunntråling til å ødelegge mye av det gjenstående livet på fjordbunnen.
  • Miljøgifter slippes også ut, men her er det blitt mye bedre. Mange tiltak iverksatt. Men fjorden sliter med miljøskade-gjeld for gamle synder. Tar lang tid å restaurere.
  • Hele Indre Oslofjord har kostråd der det frarådes å spise fisk på grunn av høyt miljøgiftinnhold.

Fortsatt friluftsliv

Selv om MDG vil ha vern av fjorden, er de to MDG’erne klare på at fjorden skal brukes, og de ser for seg Oslofjorden som et bruksnasjonalpark på linje med Færder og Hvaler.

– Båttrafikk, friluftsliv og kanskje skånsomt fiske kan fortsette. Men store områder med sjø og sjøbunn må få fred, fysiske inngrep og bunntråling må stoppes (kan erstattes av teiner, som brukes nordpå). Hummerfiske må reduseres til bestandene er bygd opp igjen. Kommunene rundt fjorden må slutte å gi dispensasjoner. Staten må for første gang håndheve det. Plast og gjenglemte båter og fiskeredskap må plukkes opp. Renseanlegg må få felles systemer og overvannsvernet rustes til å tåle morgendagens vær. Den svære jobben med å bremse avrenning fra landbruk må tas mer alvorlig, sier Hansson.

– Oslofjorden har løst store problemer før. På ‘70-tallet var det helsefarlig å bade innenfor Nesodden. Frierfjorden var en giftpøl. Forurensning sprutet fra piper og rør. Kloakk og søppel gikk rett ut. Men det ble ryddet og renset. En kjempejobb av det offentlige, miljøorganisasjoner og næringslivet. Det utenkelige ble mulig; et yrende badeliv helt inne på Sørenga. Det vi gjorde for badevannet må vi nå gjøre for livet i fjorden, sier MDGS stortingskandidater.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Nyeste fra Dagsavisen.no: