Nyheter

Jordal idrettsanlegg skal stå klart neste år

Mens byggingen av nye Jordal Amfi pågikk, ble kunstgressbanen og skateparken brukt som riggområde. Nå har byrådet satt av penger i neste års budsjett til å sette hele anlegget i stand igjen.

Klubbhuset på Jordal idrettsplass ble bygget på 30-tallet. Bygget er vernet, men blir nå nytt innvendig.

Da Jordal Amfi ble bygget, mistet mange idrettstilbudet sitt på idrettsbanen på Jordal som særlig ble brukt til amerikansk fotball.

Nå kan Vålerenga Trolls, og andre lag som har Jordal som sin hjemmebane, igjen se lyst på fremtiden.

Totalrehabilitering

– Vi setter av penger i neste års budsjett, og vil fullfinansiere hele anlegget, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

Totalt vil hele rehabiliteringen komme på i overkant av 60 milioner kroner.

Vi setter av penger i neste års budsjett, og vil fullfinansiere hele anlegget.

—  Omar Samy Gamal (SV), byråd

Store Jordal, eller kunstgressbanen, med klubbhus og tribune var relativt sliten og moden for en fornyelse allerede før Jordal Amfi ble revet og bygget opp på nytt.

For snart ett år siden skrev Dagsavisen at byrådet satte av 46 millioner kroner til nytt kunstgressanlegg med undervarme, men at klubbhusprosjektet ble lagt på is.

Nå tas alt med.

– Vi total rehabiliterer klubbhuset, bygger ny tribune, legger nytt kunstgress med undervarme og bygger ny skatepark, sier Omar Samy Gamal.

Byråd Omar Samy Gamal (SV) lover at idrettsanlegget på Jordal skal stå klart neste år.

Vernet

Jordal idrettspark ble bygget på 30-tallet, mens den første utgaven av Jordal Amfi sto klart til OL i 1952. Tidligere ble banen rundt fotballbanen brukt til både skøyter og friidrett, og før det det ble lagt kunstgress, var koks underlaget på fotballbanen og løpebanene.

I konkurranseutlysningen fra mars i år står det følgende om klubbhuset og idrettsbanen.

«Jordal Klubbhus er en mur konstruksjon over 2 etasjer, på ca. 600 m2, oppført på begynnelsen av 1930-tallet. Bygget fungerer som garderobe for idrettsplassen og som et av få intakte kulturminner fra byens idrettshistorie. Bygget har ifølge Byantikvaren høy kulturminneverdi og står på gul liste. Vernestatus som omfatter eksteriør tillater innvendige endringer og ombygginger, mens utvendig må alle nye løsninger avklares i nært samarbeid med Byantikvaren.»

Nå blir det nye tribuner på Jordal idrettspark.

«Banen skal ha samme plassering som den gamle banen. Stedlige masser fjernes og banen bygges opp som ny. Banen skal ha nytt bærelag, drenering, undervarmeanlegg, LED-banebelysning, nye gjerder, ballfangernett mm. Kunstgresset skal ha plastfritt innfyll.»

I utlysningsdokumentet står det at «det antas at byggearbeider kan starte etter 15.10.21.»

Amfi’n ble revet i 2018, og etter store forsinkelser ble nye Jordal Amfi åpnet for ett år siden.

– Klubbhuset er på Byantikvarens gule liste og er vernet. Så selve bygget blir stående, mens alt innvendig blir nytt. At bygget er vernet, fordyrer hele prosjektet. Det ville vært billigere å revet og bygget nytt, sier byråden.

22. september

– Jeg er glad for at vi nå har kommet i mål med dette, og har finansieringen på plass. Jeg skjønner at lokalbefolkningen har vært utålmodige, men nå skjer det endelig noe, sier byråden.

Til våren vil hele Jordal idrettspark være oppgradert med totalrehabilitert klubbhus, nye tribuner, kunstgress med undervarne, og ny skatepark.

Selv om pengene ikke har vært på plass før nå, har arbeidet med prosjekteringen pågått lenge.

– Vi starter nå med å lyse ut kontrakter og finne entreprenører. Og vi regner med å ferdigstille hele anlegget i løpet av første halvår neste år, sier byråd Omar Samy Gamal.

Byrådets budsjett for neste år legges frem 22. september, og skal vedtas i bystyret.

– Men jeg regner ikke med at noe vil gå imot dette prosjektet, avslutter Omar Samy Gamal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist