Nyheter

Får egen sneipekasse

Noen røyker fortsatt, og nå gjør Rusken og Sporveien det lettere å kaste fra seg sneipen.

SneiPekasse: Slike sneipekasser plasseres utenfor de mest sentrale T-banestasjonene i Oslo. FOTO: SPORVEIEN

– Dette går i korthet ut på at vi, sammen med Rusken, nå går inn i en pilotperiode der vi prøver ut «Sneipekassen», sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien.

Les også: – Vårt mål har hele tiden vært å bidra til røykeslutt, ikke svenskehandel 

Ut august

Det settes ut seks slike kasser utenfor de mest sentrale T-banestasjonene i Oslo, som Nationaltheatret, Stortinget, Majorstuen og Tøyen.

Testen varer ut august, før det hele evalueres.

– Konseptet er i utgangspunktet engelsk – og handler om å samle inn og håndtere sneiper og snusposer på en forsvarlig og sikker måte, og har fått god mottakelse der det er prøvd ut, sier Jan Rustad.

Les også: – Som symbol har sigaretten aldri vært så effektiv som i dag (+)

Mikropartikler

– Én sigarettsneip inneholder ti tusen mikroplastpartikler. En telling gjennomført i nærområdet rundt Nationaltheatret ga et antall på 655 sneiper på bakken. Det gir løst anslått 6.5 millioner mikroplastpartikler. Blir disse liggende eller spyles vekk havner de fort i overvannssystemet, og i siste instans i fjorden. Der tas de etter hvert opp i fisken – og havner til slutt i kretsløpet vårt, sier Rustad.

Les også: Stort sug etter snart lovlige e-sigaretter – dette bør du vite (+)

Sneiper og snus

Kassene blir gjennomsiktige, og man kan se hvordan kassen fylles opp av sneiper eller snus.

– Vi håper at dette, i tillegg til miljøaspektet vil føre til en renere, penere og mer trivelig by, sier Jan Rustad.

Kasene får to kamre, hvor du kan velge å kaste sneipen eller snusposen under «ja» eller nei, på spørsmål om du lover å aldri mer kaste sneipen eller snusen på bakken.

– Vi håper at ja-siden fylles opp først, sier Rustad.

– Det er stadig færre som røyker, men vi håper at kassene blir fort fylt opp, fremfor at det kastes på bakken. Vi kommer til å tømme boksene ofte, og innholdet blir forsvarlig håndtert og destruert, sier han.

Sporveissjef Cato Hellesjø ser fram til renere T-banestasjoner.

– Sporveien opplever stadig økning i antall kollektivreisende og det er svært positivt for miljøet. Men med en økning i antall reisende, øker også forsøpling på farten. Hele 750 tonn søppel havner utenfor søppelkassene i Oslo hvert år, og mye forsøpling foregår på T-banestasjonene og trikkeholdeplassene. Vi har et felles ansvar for å redusere forsøpling og vi vil oppfordre til å benytte søppelkassene slik at alle får en renere by og en bedre kollektivopplevelse, sier Sporveissjef Cato Hellesjø i en pressemelding

Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist