Nord-Norge

Forventer flere hundre nye innbyggere, men mangler nok tak over hodet

Vefsn kommune forventer et industrieventyr som skal gi flere tilflyttere, men mangler tak over hodet til de som skal komme. – Vi må alle ta en risiko for å få dette til, sier næringsleder.

MOSJØEN / MO I RANA (Dagsavisen): – Vi har for få boliger, og utleiemarkedet er for lite. Boligutviklere vil ikke begynne å bygge før det er tatt en investeringsbeslutning på industrien. Men da er det kanskje for sent, for det tar tid å bygge boliger, sier Espen Isaksen, daglig leder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON).

Espen Isachsen, daglig leder i Mosjøen og omegn næringsforening.

Forventer vekst

Han fryder seg over den siste tids utvikling i Mosjøen, kommunesenteret i Vefsn kommune.

Byens hjørnesteinsbedrift, Alcoa, med underleverandører sysselsetter rundt 750 personer per nå, og produserer rundt 230.000 tonn aluminium som sendes ut i Europa. Nå er selskapet i gang med en milliardinvestering som sikrer ytterligere 14.000 tonn produksjon.

Men de er ikke de eneste som ser muligheten i Vefsn. Isaksen forklarer at de opplevde en strøm av forespørsler fra store selskaper, etter at FN erklærte klimakrisen som «kode rød» sommeren 2021.

Gen2Energy har planer om storskala hydrogenproduksjon, og selskapet E-Fuel, som lager syntetisk drivstoff av CO₂, har også planer for etablering i kommunen.

Grunnen er billig strøm, og til nå et solid kraftoverskudd.

– Det er ganske eksepsjonelt. Vi har solgt opsjoner på det ene av våre to store næringsområder i kommunen som er 120 dekar, til ny grønn industri, på halvannet år, sier han

Totalt har kommunen mottatt forespørsler om etablering av ny industri som krever 1600 megawatt i året. Til sammenligning sier han hele Nordland fylke forbruker 1300 megawatt på ett år.

De industrisatsingene som har kommet lengst i planleggingen på ett av næringsområdene, vil kunne gi 300 årsverk, og 450 nye tilflyttere.

– Mulighetsrommet for videre utvikling er tre-gangen de tallene, sier Isachsen, som sier slike satsinger er viktig for å motarbeide demografiutviklingen i Nord-Norge.

Men i kjølvannet av optimismen, arbeider de med å få samfunnet rundt rustet opp til å gi tak over hodet til de nye tilflytterne. Bokstavelig talt.

Presset marked

Mangel på boliger og et presset utleiemarked, som en stor andel hybelboende videregåendeelever benytter seg av, gjør at det haster med å få bygget nok. Isaksen sier det er viktig, slik at det ikke går ut over elever i verken pris eller kapasitet.

– I tillegg skal vi ta imot 130 flyktninger i 2023. Disse trenger også tak over hodet, sier han.

For å kunne bygge større boligprosjekter, må boligutviklere og entreprenører ha solgt et visst antall boenheter før de får lov å gå i gang med byggingen.

– Her i Vefsn, så er det ikke nå utviklingen skjer. Det skjer jo om ett års tid, når investeringsbeslutningen kommer. Så de får ikke solgt noen leiligheter nå, for det er ikke nå tilflyttingen skjer. Så det er en utfordring, at man er for sent ute med boligutvikling, sier han.

– For fabrikker, etter en investeringsbeslutning, tar det kun halvannet år å bygge, forklarer næringslederen, og sier det er mye kortere tid enn for boliger.

Ber om at det tas risiko

Isaksen sier flere selskap har planer om boligprosjekter i byen, men som ikke kommer i gang på grunn av lite salg. Sammenlignet med situasjonen i Mo i Rana, som også venter massiv tilflytting av nye innbyggere som følge av etableringen av batterifabrikken til selskapet Freyr, har sistnevnte aktør selv gått inn som garantist overfor bank og entreprenører, slik at det blir solgt nok leiligheter til at de kan gå i gang med å bygge boligprosjektene.

– Vi har ikke den store Freyr-aktøren i Vefsn, vi har flere små aktører. Så en slik modell er ikke så aktuelt, sier han.

Derfor håper han entreprenørene nå tar sjansen likevel.

– For oss handler det om å skape en optimisme, sånn at boligutviklere er trygg på at det blir den utviklingen vi tror det blir, slik at de kan gå i gang med prosjektene og ikke må vente til tilflyttingen begynner. Så skjønner jeg at det er stor risiko, og ikke alle vil ta den. Men det er viktig. Entreprenørene må ta den risikoen, sier han, og sammenligner situasjonen med da Melkøya-anlegget kom til Hammerfest, og skapte “Oslo-priser” på salg og utleie i byen.

– Du får voldsom vekst og utvikling, og da stiger prisene voldsomt, for samfunnet er ikke rigget for det, sier han.

Han tror likevel kommunen vil greie utfordringen, og sier det er stor optimisme i samfunnet, som han tror smitter over på entreprenørene.

– Vi må ta litt risiko alle sammen her, skal vi lykkes med dette.

Espen Isachsen, daglig leder i Mosjøen og omegn næringsforening.

Mangler 2000 boliger

I nabokommunen Rana har Menon Economics skrevet en rapport der de vurderer hvilke følger Freyr sin etablering vil ha å si for kommunen. Administrerende direktør i Rana Utvikling, Ole Kolstad, sier de i den rapporten har blitt gjort oppmerksom på at de mangler 2000 boliger om Freyr etablerer alt de har planlagt.

Ordfører i kommunen, Geir Waage, har tidligere uttalt til Dagsavisen at det foregår det han kaller et “vekstsjokk” som følge av den nye industrien.

– Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse, og ser at det er prosjekter på gang og byggetillatelser gitt, så det private markedet fungerer, og de har tenkt å posisjonere seg, sier han, og forteller at det i undersøkelsen ble avdekket at det foreligger planer for minimum 1500 boliger per nå.

– Det vil si det er nok prosjekter på gang som kan tilfredsstille behovet de neste tre-fire årene, sier han, og forteller at det som gjør han beroliget er at ikke utviklingen skjer momentant.

– Det er ikke slik at vi venter 1500 nye innbyggere til høsten. Alt skjer ikke samtidig, det er en gradvis opptrapping, forklarer han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen