Nord-Norge

Støre: – Vi trenger mer kraft, og det fører til bygging i natur

Men statsministeren tror man kan finne løsninger som er «levelige».

– Et «naturinngrep» får det til å høres negativt ut, jeg tror det er mulig å gjøre det mer levelig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om kraftutbygging i nord.

Torsdag besøkte han Widerøes hangarer i Bodø, og fikk et innblikk i deres satsing på elektriske fly, som de håper å få i lufta innen tiåret er omme.

El-fly er en av satsingene i det grønne skiftet, et skifte som regjeringen har store planer for.

I september var Erna Solberg på besøk i Nord-Norge og sa mer naturinngrep måtte til for å få dekket kraftbehovet Nord-Norge har i årene fremover, som følge av flere industrielle nyetableringer i landsdelen.

– Trenger mer kraft

Støre sier også at man trenger mer kraft, og det fører til bygging i natur, men mener Solbergs inngang er å fokusere på at negative inngrep vil føre til noe bra.

– Jeg vil starte med å si: vi trenger mer kraft. Fornybar kraft. Norge har både plass, natur og muligheter til land og havs som gjør det mulig å utvikle det i sameksistens med liv for øvrig, sier han, og sier som eksempel at vindkraft på land er et naturinngrep, men at regjeringen nå har lagt til rette for bedre planprosesser, og at kommunen skal få mer igjen av økonomisk utbytte av vindkraft.

– At kommuner kan få større interesse av å legge til rette for dette slik at det er positivt både i form av ny kraft og for hvordan det påvirker naturen.

Støre påpeker at han også er positiv til vindkraft til havs, men blant annet Statnett sier det ikke er på plass før tidligst 2030, og at kraftoverskuddet vil være borte før den tid.

– Trenger vi å ofre natur for å få dekket kraftbehovet?

– All bygging har en konsekvens for naturen.

– Må den byggingen skje?

– Ja, jeg tror vi alltid kan få mer effektiv bruk av vannkraft og energiøkonomisering i bygg, men med de industrimulighetene i nord er ny kraft nødvendig. Da handler det om naturinngrep. Vi har 100 års erfaring som gjør at vi kan gjør det uten å skape de store konfliktene, og på en måte vi kan leve godt med.

Jonas Gahr Støre på besøk hos Widerøe i Bodø.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: