Debatt

Paradokset på Melkøya

Hvorfor satses det ikke på karbonfangst i stedet for elektrifisering?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 2001 erklærte Bondevik-regjeringen: «Satsingen på gasskraft med CO2-håndering er et hovedelement i regjeringens energipolitikk.»

I 2005 etablerte man Gassnova og siden har det vært pøst ut titalls milliarder på å utvikle fullskala CO2-fangst med lagring – også kalt CCS.

Rett før jul 2022 erklærer Equinor at de skal elektrifisere Melkøya. Denne beslutningen er basert på politiske føringer, ettersom Melkøya representerer et av Norges største utslippspunkter for CO2.

Bjørn Hånde

Equinors økonomer har selvfølgelig regnet på dette og funnet ut at dette er det mest lønnsomme, og som følge av skatteregimet i olje- og gassektoren vil det i prinsippet være det norske folk som betaler regningen.

Det som sannsynligvis ikke er tillagt like stor vekt, er konsekvensene for regionen. Det vil utvilsomt gi et økt prispress på elektrisk strøm og vil potensielt kunne få store negative konsekvenser for privathusholdninger – så vel som for lokalt næringsliv som ikke opererer med de fortjenestemarginene som Equinor har.

Det som imidlertid burde være hovedbekymringen, er at Equinor med denne beslutningen ikke velger å gå for karbonfangst og lagring. Melkøya har allerede et velfungerende system for karbonfangst og lagring der CO2 fjernes fra prosessgassen før nedkjøling til LNG.

Det må være et paradoks at man faktisk velger bort CCS på den installasjonen som er best egnet for denne teknologien.

I motsetning til de fleste olje- og gassinstallasjonene i Norge, ligger Melkøya som navnet sier på en øy. Således har man ikke vekt- og stabilitetsproblematikken som eksisterer offshore. Med CCS vil man kunne produsere stabil kraft uavhengig av værforhold. Noe som er helt vesentlig for prosessanlegget på Melkøya.

For å si det enkelt: Det finnes ingen annen olje- og gassinstallasjon i Norge der forholdene ligger bedre til rette for CCS enn på Melkøya. Det må være et paradoks at man faktisk velger bort CCS på den installasjonen som er best egnet for denne teknologien.

I stedet velger man en løsning som nødvendigvis må få svært uheldige konsekvenser for regionen.

Jeg sendte et enkelt spørsmål til Gassnova: «Hvorfor går man ikke for CCS i stedet for elektrifisering på Melkøya?». Svaret lød slik: «Spørsmålet ditt er godt, men må nok rettes til Equinor som er operatør på Melkøya, eventuelt til politikerne som legger rammebetingelsene».

Mer fra: Debatt