Fra retten

Ungdomsleder siktet for overgrep mot barn skal ha mottatt trusler fra medinnsatte

Mannen begjærte seg løslatt fra varetektsfengsling fredag, men tingretten tok ikke ønsket til følge. Samtidig har siktelsen mot ham blitt utvidet nok en gang.

Mannen i 30-årene som er under etterforskning for flere tilfeller av seksuallovbrudd mot barn har ifølge forsvarer Espen Wangberg blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet i fengselet der han for tiden sitter i varetekt. Advokaten forteller til Dagsavisen at mannen blant annet skal ha mottatt trusler fra medinnsatte, etter at de ble kjent med hva han satt inne for.

Ifølge Wangberg er det ikke uvanlig at personer som sitter fengslet for saker som gjelder overgrep mot barn er ekstra utsatt for negative reaksjoner fra andre innsatte.

– Det er en kjensgjerning at hvis man er siktet i denne type saker, og det kommer ut blant andre medinnsatte, så vil man få en pågang som er uønsket. Dette er en gjennomgående utfordring i alle fengsler.

– Hvordan påvirker dette den siktede?

– Det er selvfølgelig en ekstra belastning, svarer forsvareren.

Horten 20230321. 
Bistandsadvokat Espen Wangberg under rettssaken mot fire menn som står tiltalt for drapet på Bård Lanes på Kilen i Tønsberg. Saken startet i Vestfold  tingrett tirsdag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han legger til at ingen av truslene har blitt anmeldt, men at det har blitt meldt inn til fengselet.

– Det er vanskelig for en innsatt å anmelde noen, for dette skjer veldig subtilt. Folk er smarte, så de sier ting på en måte som gjør det vanskelig å angripe det direkte. Og hvis man angriper det, så får man enda en belastning, sier han.

Politiadvokat Anne Grete Bjerketvedt Ludvigsen forteller at de kjenner til siktedes situasjon i fengselet.

– Politiet er kjent med at siktede har vært utsatt for trusler. Vi er ikke kjent med det konkrete innholdet i truslene eller omfanget av det. Det er Kriminalomsorgens oppgave å følge opp dette. De har gode rutiner for å håndtere det, sier hun.

Dagsavisen har fredag vært i kontakt med fengselet der mannen er innsatt, men ble fortalt at pressekontakten der ikke var tilgjengelig for en kommentar denne dagen.

Minst 19 barn

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan en rekke personer forsøkte å advare både politiet og ulike frivillige organisasjoner om mannen, i lang tid før han ble pågrepet. Til tross for disse varslene, fikk mannen fortsette i ulike frivillige verv og jobbe tett med barn, blant annet som leder av en ungdomsklubb.

Nå er mannen siktet for forhold mot totalt 19 navngitte barn. Ett av dem har blitt lagt til siktelsen siden forrige fengslingsmøte for fire uker siden. Siden pågripelsen i februar har siktelsen blitt utvidet flere ganger.

Det mest alvorlige punktet i siktelsen er ett tilfelle av grov voldtekt av et barn under 14 år. Det dreier seg om seksuell omgang med en 13 år gammel jente, som anses som grovt fordi det skal ha skjedd gjentatte ganger.

Mannen er også siktet for ett tilfelle av seksuell omgang med et barn under 16 år.

Den siste, og mest omfattende, posten i siktelsen gjelder fremstilling av seksuelle overgrep mot barn og fremstilling som seksualiserer barn. Så langt har politiet klart å identifisere 18 barn som de mener mannen har produsert overgrepsmateriale av. Dette inkluderer barnet under 16 år, som han er siktet for å ha hatt seksuell omgang med. Dermed er det altså 19 fornærmede i saken per nå. I tillegg har politiet funnet en større mengde overgrepsmateriale som mannen skal ha lastet ned fra nettet.

Fortsatt gjenstår det å gjennomgå mye datamateriale. Politiet har beslaglagt et uvanlig høyt antall enheter med svært stor lagringskapasitet. Dette har politiet omtalt som svært tidkrevende å finkjemme for ulovlig innhold. De er åpne for at innholdet kan avdekke ytterligere fornærmede barn i saken.

Rettssal 4 i Moss tingrett.

Fengslet i fire nye uker

Fredag ble mannen varetektsfengslet i ytterligere fire uker med brev- og besøksforbud. Under fengslingsmøtet samme dag ba han om å bli løslatt fra varetekt, blant annet av hensyn til hans psykiske helse. Ønsket ble ikke tatt til følge. I stedet mente tingretten at det var avgjørende å holde ham varetektsfengslet for å hindre at han påvirker vitner og sletter elektroniske spor.

– Det er etter rettens syn en nærliggende fare for at siktede vil kunne påvirke vitner og forspille bevis dersom han løslates. Det gjenstår mye etterforskning i saken og det avdekkes nye fornærmede gjennom politiets gjennomgang av datamateriale. Det er helt avgjørende at politiet får mulighet til å få disse identifisert og avhørt før siktede får kontakt med dem, skriver dommer Wenche Flavik i fengslingskjennelsen.

Det forutsettes at mannen får nødvendig helsehjelp i fengselet i fengslingsperioden.

---

Dette er saken

  • 9. februar 2023 ble en mann i 30-årene fra Østfold pågrepet og siktet for besittelse av overgrepsbilder av barn.
  • Kort tid etter ble siktelsen også utvidet til å gjelde voldtekt av barn, etter at mannen i avhør erkjente seksuell omgang med en 13 år gammel jente.
  • Siden da har siktelsen blitt utvidet flere ganger. Totalt har politiet identifisert 18 barn som mannen skal ha produsert overgrepsmateriale av.
  • Mannen var leder for en ungdomsklubb og har i årene før pågripelsen hatt en rekke sentrale verv i ulike frivillige organisasjoner, hvor han har jobbet tett med barn.
  • Fredag denne uka ble mannen varetektsfengslet i fire nye uker.

---

Mer fra Dagsavisen