Fra retten

Dømt for besittelse av overgrepsmateriale av barn - kan slippe fengsel

Mannen ble tatt med 892 bilder og 16 videoer som viste barn i seksuelle aktiviteter og positurer. Likevel vil han trolig slippe å tilbringe en eneste dag i fengsel.

Den 27. juni 2019 gjennomførte politiet en ransaking i en bolig i Moss. På rommet til et av familiemedlemmene som bodde der fant de overgrepsmateriale av barn.

Materialet tilhørte en mann i begynnelsen av 30-årene. Forrige uke møtte han i Søndre Østfold tingrett og forklarte seg om saken. Nå er dommen klar: 45 dagers betinget fengsel.

Det betyr at så lenge mannen ikke begår noen nye lovbrudd de neste to årene, vil han unngå å havne i fengsel.

Slett politiarbeid

Normalt sett ville en sak som dette ha gitt i underkant av fem måneders ubetinget fengsel, kom tingretten fram til. Altså uten noen som helst prøvetid. I stedet ble straffen kraftig redusert på grunn av en rekke formildende omstendigheter.

For det første har mannen erkjent alt fra første stund, noe som gir en tilståelsesrabatt. Men den viktigste grunnen til at straffen både ble kortet ned og ikke minst gjort betinget, er politiets håndtering av saken.

Saken ble liggende på vent i nesten to år, fra mars 2020 til desember 2021, uten at det ble gjort noe fra politiets side. Det er et klart brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) om retten til å få avgjort saken mot seg innen rimelig tid.

I tillegg, som Dagsavisen tidligere har omtalt, fikk mannen opprinnelig beskjed av en politietterforsker om at han ikke ville bli straffeforfulgt på grunn av manglende kapasitet.

– Det er svært uheldig at tiltalte i utgangspunktet ble gitt muntlig amnesti fra politiet, skriver tingretten i dommen som ble avsagt denne uka.

Trodde på mannens forklaring

Straffen ble også redusert fordi det meste av overgrepsmaterialet viste tegneseriefigurer i stedet for ekte barn (750 av 892 bilder og 1 av 16 videoer), innholdet ble lagret i en relativt kort periode og anskaffelsen av materialet ble av tingretten ansett som uaktsom.

Det betyr at de trodde på mannens forklaring om at han ikke mente å laste ned overgrepsmateriale av barn, men at det i stedet kom med ved et uhell når han lastet ned vanlig pornografi via et fildelingsprogram.

– Så fort jeg så det var barn, så jeg ikke noe mer på det. Det var ikke det jeg ville ha. Jeg er ikke interessert i sånt, uttalte mannen i retten.

Politiet beslagla overgrepsmateriale på tre dataenheter. Det meste ble funnet på en ekstern harddisk. Mannen forklarte at han hadde sortert materialet på denne harddisken i en egen «slettemappe», men at han mistet tilgangen til harddisken og derfor ikke fikk fullført slettingen før politiet beslagla den.

Retten mente derfor at mannen hadde ikke har opptrådt forsettlig.

Tor Fagermo, mannens forsvarer, opplyser at hans klient har akseptert dommen. Den vil derfor ikke bli anket fra deres side.

På mannens rom fant politiet også to sexdukker, som de mente etterlignet barn. De var opprinnelig en del av tiltalen, men ble fjernet rett før rettssaken startet. Dette skjedde fordi mannen hadde kommet med dokumentasjon på at dukkene viste voksne tegneseriefigurer i stedet for barn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen