Fra retten

Overbeviste politiet om at sexdukker viste voksne animefigurer i stedet for barn

Mannen mente sexdukkene han hadde kjøpt på nettet ikke var ulovlige, fordi de fremstilte voksne tegneseriefigurer. Nå har han blitt trodd av politiet.

Den 27. juni 2019 dukket politiet opp på en adresse i Moss. Tre familiemedlemmer som bodde der var siktet for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Dette skulle senere vise seg å ikke stemme. Anklagene var falske og saken ble henlagt. Men under ransakingen av huset gjorde politiet tilfeldigvis et annet, uventet funn: På barnerommet til den ene sønnen, som ikke var siktet for seksuell omgang med barn, fant de to sexdukker. Den ene dukken var kun et hode, mens den andre hadde en kropp med vagina. Politiet mente dukkene etterlignet barn.

En gjennomgang av datautstyret til mannen avdekket senere 892 unike bilder og 63 videoer som inneholdt overgrepsmateriale av barn.

La fram nye bevis rett før rettssaken

Mannen i begynnelsen av 30-årene er ikke tidligere straffedømt. Han erkjente straffskyld for å ha vært i besittelse av overgrepsmaterialet da saken kom opp i Søndre Østfold tingrett tirsdag denne uka. Da hadde punktet om sexdukkene blitt fjernet fra tiltalen.

På fredag, få dager før saken skulle opp i retten, la nemlig tiltalte og hans advokat fram dokumenter som viste at sexdukkene ikke skulle være av barn likevel. Tiltalte har hele tiden hevdet at dukkene viser voksne tegneseriekarakterer, noe den nylig framlagte dokumentasjonen understøttet. Dermed regnes de ikke som ulovlige, noe politiet også til slutt måtte erkjenne.

– Gjennom dokumentasjonen fikk vi opplysninger om at den ene dukken er ment å avbilde en voksen tegneseriefigur. Politiet har ikke hatt grunn til å tvile på det, etter at vi fikk denne informasjonen. Det er en figur som har åpenbare kvinnelig former, kommenterer politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen i Øst politidistrikt, som var aktor under rettssaken.

Den omtalte dukken, som er den med kun et hode, fremstiller ifølge produsenten en navngitt kvinnelig karakter fra en japansk tegneserie.

En politietterforsker fortalte mannen at han ikke ville bli straffeforfulgt for å ha vært i besittelse av overgrepsbilder av barn. Det er han nå i ferd med å bli, men straffen ventes å bli kraftig redusert.

På bakgrunn av dette så politiet seg nødt til å fjerne dette punktet fra tiltalen. Det betyr at mannen endte opp med å ikke bli straffeforfulgt for anskaffelse og besittelse av sexdukker som fremstiller barn.

Han var også nær ved å slippe å bli straffeforfulgt for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.

Fikk amnesti av politiet

Saken har nemlig et meget spesielt bakteppe, forklarte aktor under hans innledningsforedrag i retten.

I august 2018 ble politiet oppringt av tiltaltes bror, som sa han hadde sett det han trodde var overgrepsbilder av barn på mannens PC. Måneden etter ringte mannen selv til politiet. I denne samtalen fikk han beskjed av en etterforsker om at han ikke ville bli straffeforfulgt for dette – ifølge politiet på grunn av manglende kapasitet.

Slik gikk det altså ikke. På grunn av ransakingen i forbindelse med den andre, mer prioriterte, saken som nå er henlagt, så politiet seg nødt til å beslaglegge overgrepsmaterialet og til slutt ta ut tiltale mot mannen.

– Det er særdeles uheldig at tiltalte fikk muntlig amnesti fra en politietterforsker i september 2018 om at det ikke skal opprettes straffesak, sa aktor under rettssaken.

Tor Fagermo, mannens forsvarer, kommenterte også hvor absurd dette amnestiet var og la til at han aldri før hadde hørt om noe lignende. Han mente den hadde gjort saken mer belastende enn nødvendig for tiltalte. Selv sa tiltalte det var «kjipt» å bli straffeforfulgt for noe han trodde han ville slippe, men understrekte at han var klar over at han hadde gjort noe galt og var villig til å ta sin straff.

De fleste ulovlige bildene viste animerte figurer

De fleste bildene, 759 av 892, viste det som politiet betegner som asiatiske tegneseriefigurer – akkurat som dukkene. Forskjellen var at dukkene altså, ifølge forsvarets dokumentasjon, framstilte voksne figurer.

– Tegneseriefigurene som er avbildet i det straffbare materialet er av en annen og mer åpenbar karakter, hva gjelder alder og barnlige trekk, enn det dukkene er, sier politiadvokat Jakobsen til Dagsavisen.

Resten av materialet viste ekte barn, hovedsakelig i førskole- og skolealder. Kun én av videoene var animert, mens resten inneholdt ekte personer. Deler av materialet viste barn som blir voldtatt av voksne.

Dette er meget grovt materiale.

—  Martin Gautestad Jakobsen, politiadvokat

Mannens forklaring på hvorfor han var i besittelse av materialet var følgende: Overgrepsbildene og videoene ble lastet ned ved en feiltakelse.

Den forklaringen ble han trodd på av politiet.

Sorterte innholdet i en «slettemappe» – ble ikke slettet

Mannen forklarte at han brukte et nedlastningsprogram for å laste ned pornografi. Der tilsa ikke alltid filnavnene hva det faktiske innholdet var. Det endte med at noe av innholdet han lastet ned var ulovlig, forklarte han.

– Så fort jeg så det var barn, så jeg ikke noe mer på det. Det var ikke det jeg ville ha. Jeg er ikke interessert i sånt, sa mannen i retten.

Politiet beslagla overgrepsmateriale på tre dataenheter. Det meste ble funnet på en ekstern harddisk. Mannen mente han hadde sortert materialet på denne harddisken i en egen «slettemappe», men at han mistet tilgangen til harddisken og derfor ikke fikk fullført slettingen.

– Hans interesse for porno var ikke av den typen materiale som ble funnet og som han selvfølgelig skulle ha destruert, kommenterte forsvarer Fagermo, før han senere brukte følgende analogi for å beskrive saken:

– Hvis du kjøper planter på nettet som du får tilsendt og så finner du en hasjplante inni der, hva gjør du da? Jo, du kaster den. Det skulle [tiltalte] ha gjort i denne saken.

Tor Fagermo, mannens forsvarer.

Ville ikke se bildene

Tiltaltes forklaring ble lagt til grunn i retten. Derfor mente aktor at mannen ikke skal klandres for anskaffelsen overgrepsmaterialet, men kun besittelsen av den. Når det kommer til selve innholdet av materialet, ble det påpekt at det meste var animert. Dette er vesentlig, da animert innhold anses mildere enn ekte bilder når det kommer til straffeutmåling. Likevel poengterte aktor at det resterende innholdet, som viste ekte barneovergrep, bør være bærende for straffeutmålingen.

– Dette er meget grovt materiale, sa han til retten.

Dommer Linda Stenersen og hennes to meddommere valgte å avstå fra å se innholdet under bevisføringen, men fikk i stedet en muntlig beskrivelse av en politioverbetjent som vitnet i saken.

Tidsbruken i denne saken er nærmest enestående.

—  Tor Fagermo, forsvarer

Kan slippe fengsel

Aktor mente at straffen burde blitt satt til fem måneders ubetinget fengsel, dersom saken ikke hadde hatt formildende omstendigheter. Det har den.

Perioden som materialet ble oppbevart var ifølge politiet relativt kort. Mannen skal dessuten få strafferabatt for både tilståelse og lang liggetid. Det er særlig sistnevnte punkt som fikk betydning for aktors påstand om straff.

– Fra påtalemyndighetens ståsted er det svært beklagelig at han har hatt saken hengene over seg i så lang tid. Saken har en ren liggetid fra mars 2020 til desember 2021, uttalte politiadvokat Jakobsen.

Saken ble behandlet i Halden tinghus tirsdag denne uka. Overgrepsmaterialet ble funnet i en bolig i Moss allerede sommeren 2019.

Mannens forsvarer mente det var oppsiktsvekkende at det hadde tatt så lang tid fra beslaget ble gjort sommeren 2019 til saken kom opp for domstolen nå i 2022. Han mente saken burde vært i retten for to år siden.

– Tidsbruken i denne saken er nærmest enestående. Det er svært sjelden vi er i nærheten av samme tidsbruk som i denne saken, kommenterte han under rettssaken.

Aktor endte til slutt opp med å foreslå en straff på to måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Dersom tingretten deler aktors syn om at betinget fengsel er rett straff, kan mannen ende opp med å gå fri så lenge han ikke bryter loven under prøveperioden.

Mener lovbruddet var uaktsomt

På tampen av rettsforhandlingene argumenterte forsvarer Fagermo for at lovbruddet burde anses som uaktsomt fremfor forsettlig, slik politiet har anført.

– Jeg kan ikke se at det er bevisført noe som tilsier at min klient har handlet forsettlig, men at han i stedet har vært grovt uaktsom, sa han.

Dette, samt straffeutmålingen, er noe av det dommerne må ta stilling til. Det er ventet at de vil komme med en domsavgjørelse i løpet av en ukes tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen