Nyheter

Vet fortsatt ikke når den nye jernbanen i Moss skal stå klar

Utbyggingen av jernbanen skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Moss til en halvtime, men på den mest sentrale strekningen har arbeidet stått på stedet hvil i over et år nå.

I 2019 startet hovedarbeidene med InterCity-prosjektet gjennom Moss. Da ble rundt 120 bygninger i bydelen Nyquistbyen revet, for å gi plass det nye stasjonsområdet i sentrum.

Nettopp her ble det i 2021 kjent at områdestabiliteten var langt dårligere enn forventet. Jernbaneutbyggingen gikk rett gjennom et kvikkleireområde med en høyere faregrad enn antatt. Det førte til stans i arbeidene for denne delen av prosjektet. Arbeidene her har fortsatt ikke blitt gjenopptatt. I over ett år nå har området stått brakk.

– Ni av ti kilometer går bra. Så har vi én kilometer her i sentrum, hvor vi har utfordringer som vi nå er i gang med å løse på en god måte, sier Eirik Harding Hansen, Bane NORs prosjektsjef.

Han forteller at de har ambisjoner om å gjenoppta arbeidene rundt stasjonsområdet i løpet av 2022. I første omgang dreier det seg om en rekke tiltak som skal bedre områdestabiliteten.

– Målet er at vi er i gang med dette i andre halvdel av 2022, sier prosjektsjefen.

– Tar den tiden det tar

Det er svært usikkert hvor lang tid det vil ta å gjennomføre de områdestabiliserende tiltakene. Og det er først da hovedarbeidene, altså selve byggingen av jernbanen, kan gjenopptas på strekningen.

Derfor kan verken Hansen eller noen andre i Bane NOR gi noe klart svar på når InterCity-prosjektet i Moss vil være klart. Tidligere har de sagt at de første togene skulle begynne å gå på det nye dobbeltsporet i 2026. Da ville reisetiden for et direktetog mellom Oslo og Moss være på ned mot 30 minutter.

– Dette skal gjennomføres på en trygg måte. Da tar det den tiden det tar. Det er vår tilnærming, sier Hansen.

Rundt 120 bygninger ble revet i bydelen Nyquistbyen for å gjøre plass til den nye jernbanen. Her har arbeidene stått på vent i over ett år nå.

Milliardsprekk

Utsettelsen og nødvendigheten for å sikre områdestabiliteten rundt det nye stasjonsområdet har ført til en budsjettsprekk på flere milliarder kroner. Prosjektet hadde opprinnelig en kostnadsramme på 10,5 milliarder kroner. Nå har regjeringen tatt høyde for at det kan koste inntil 17,9 milliarder kroner å bygge 10 km med jernbane gjennom Moss.

Selv ikke den kostnaden tør Bane NOR garantere vil være nok. Jo lengre tid det tar, jo dyrere blir prosjektet. Så hvor går grensen, spurte vi prosjektsjefen:

– Vi forholder oss til budsjettet. Hvis vi etter hvert kartlegger at det blir andre tall, må vi varsle om det og så blir det en politisk sak.

– Er det sannsynlig eller tror du prosjektet vil bli gjennomført innen de rammene som er gitt nå?

– Det blir bare spekulasjoner. Vi må få mer informasjon på bordet før vi kan komme ut med noen tall eller tidspunkter, svarer han.

Forventer at prosjektet vil bli fullført

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møtte Hansen og andre representanter fra Bane NOR og Statens vegvesen tirsdag, for å bli orientert om status for prosjektet. Han håper det vil være mulig å gjennomføre innenfor de oppjusterte rammene.

– Tåler dette prosjektet en ny budsjettsprekk?

– Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker oss budsjettsprekker og vi har en veldig tydelig forventning til alle våre prosjekteiere om at de forholder seg til de budsjettrammer som Stortinget har vedtatt, svarer samferdselsministeren.

– Kan du som samferdselsminister garantere at det vil bli dobbeltspor gjennom Moss?

– Nå skal man være forsiktig med å garantere, men det er nå tross alt slik at man allerede har påbegynt arbeidet med dobbeltspor i den ene og andre enden. Hvis man da ikke skulle gjennomføre midtstrekket. så ville jo det betydd at man ikke fikk noe ut av prosjektet, og det vurderer jeg som høyst usannsynlig, svarer han.

Nygård synes tirsdagens møte var betryggende og sier han har tillit til at det vil være trygt å bygge jernbane gjennom kvikkleireområdet i Moss.

– Slik jeg ser det nå vil man komme i en situasjon der man har en tryggere by enn det man hadde før prosjektet startet, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen