Nyheter

Togtraseen utsettes; åpent sår i sentrum fram til juli 2026

- Jeg er trist og skuffet, men ikke overrasket, sier Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss (BBM). Ferdigstillingen av togtraseen gjennom Moss blir nå utsatt med 19 måneder.

Det betyr at byggingen av togspor og togstasjon ikke blir ferdig før i juli 2026. Dette kommer fram i regjeringens forslag til revidert statsbudsjett, som ble lagt fram tirsdag 11. mai. Begrunnelsen for utsettelsen er todelt. For det første: Prislappen har økt fra 10,5 til 17,9 milliarder kroner. For det andre: Grunnforholdene i Kransen/Værlegata-området er så dårlige at det vil ta lengre tid å sikre dem.

– Frykter nye overskridelser

– BBM har i lang tid påpekt at Bane NOR har rapportert mest om de positive sidene ved prosjektet, og holdt tilbake informasjon om de vanskelige grunnforholdene. Når rapporten om de store kvikkleirefunnene omsider ble lagt fram i vinter, var det ganske opplagt at det ville bli både forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Jeg er derfor ikke overrasket over det som kommer fram i revidert statsbudsjett. Det mest sannsynlige er vi får oppleve nok en kostnadssprekk når det har gått en tid. I mellomtiden må byens innbyggere leve med vanskeligere trafikkforhold ved at hele Nyquistbyen er en stor byggeplass helt fram til 2026, sier Jonathan Parker.

Jonathan Parker, leder i Bedre Byutvikling Moss (BBM) er ikke overrasket over kostnadsoverskridelsen i togprosjektet.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR ønsker ikke å kommentere Jonathan Parkers påstander om at informasjon om de vanskelige grunnforholdene er holdt tilbake.

– Det får stå for hans regning, sier hun.

– Ønsker svar

Shakeel Rehman (Moss Ap) er glad for at regjeringen går inn for å fullføre arbeidet med togsporet i Moss.

– Men jeg har merket meg at begrunnelsen til Samferdselsdepartementet er todelt; økonomi og grunnforhold. Vi må få svar på om det er mulig å forsere arbeidet hvis hele pengebevilgningen kommer raskt på plass, sier Shakeel Rehman. Dette er umiddelbart blitt fulgt opp av stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Østfold Ap) som er skuffet over at ferdigstillelsen av jernbanetraseen i Moss blir utsatt.

– Jeg tror mange med meg har telt ned til at arbeidet skulle bli ferdig. Samtidig er det viktig at sikkerheten blir tatt på alvor og at nødvendige stabiliseringer blir gjort. Det er viktig nå å komme til bunns i hva som er årsaken til at sluttdato er utsatt. Jeg ønsker å få klarhet i om det med andre prioriteringer er mulig å komme raskere i mål, og unngå unødvendige utsettelser, sier hun

Elise Bjørnebekk-Waagen har allerede sendt følgende skriftlig spørsmål til statsråden:

I pressemelding utsendt 11. mai informerer samferdselsdepartementet om at InterCity-prosjektet gjennom Moss blir vesentlig dyrere enn planlagt, samt at ferdigstillelse blir utsatt. Departementet opplyser om at togtrafikken på det nye anlegget trolig ikke kan starte før i 2026. Kan statsråden redegjøre for bakgrunnen for at ferdigstillelse er utsatt, og hva som er nødvendige tiltak for å redusere forsinkelsen?

Statsråden har nå seks virkedager på seg til å besvare spørsmålet.

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Østfold Ap) har bedt statsråd Knut Arild Hareide om å redegjøre for bakgrunnen for at ferdigstillelselsen er utsatt med 19 måneder.

Risikoanalyse

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR forteller at det har vært en tett dialog mellom Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet på bakgrunn av rapporten om grunnforholdene, som ble lagt fram i februar i år.

– Vi måtte gjennomgå konsekvensene av det som ble påvist av dårlige grunnforhold i området ved Kransen og Nyquistbyen. Sikkerheten kommer i første rekke, og vi må regne med å bruke lengre tid enn tidligere beregnet for å ferdigstille hele prosjektet. Vi forsøker hele tiden å optimalisere byggeprosessen, men jeg vet ikke om det er mulig å forsere byggingen i Moss. I deler av området er det høy sikkerhetsrisiko. Men sammen med eksperter innen anleggsgjennomføring er det skissert en løsning som er god både anleggsteknisk og sikkerhetsmessig. Dette jobber vi nå med å optimalisere ytterligere, sier Stine Undrum.

Hun vet ennå ikke når arbeidet i Moss sentrum kommer i gang igjen, men påpeker at arbeidet pågår for fullt på 90 prosent av togstrekningen fra Sandbukta til Saastad. Arbeidet i sentrum utgjør kun en tiendedel av hele traseen.


Togsporet gjennom Moss

Bane NOR bygger en ny jernbanestasjon og drøyt 10 kilometer nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad.

Målet var å ha strekningen klar ved årsskiftet 2024/2025.

I revidert statsbudsjett varsler regjeringen at det blir 19 måneders forsinkelse i prosjektet. Ny åpningsdato er juli i 2026.

Rammekostnaden for hele prosjektet er 17,9 milliarder kroner.