Nyheter

Anbefaler å stenge Fjordveien i tre år for å sikre området mot skred

Nærmere undersøkelser av grunnforholdene i Moss har vist at det trengs flere tiltak for å unngå kvikkleireskred. Ett av dem er å bygge en permanent støttevegg langs Fjordveien.

1 av 2