Nyheter

Pål (49) er nabo til jernbaneutbyggingen i Moss: – Bekymret for ras

Huset til Pål Clavsta Bjerkestrand og familien hans står i en skråning. Han frykter det skal rase sammen, som følge av arbeidene til Bane NOR.

Bilde 1 av 5

På torsdag la Bane NOR fram en ny rapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). Den konkluderer med at kvikkleireområdet «Moss Havn» er mer utrygt enn først antatt. Flere delområder innenfor sonen har veldig lav stabilitet, ifølge rapporten.

I samme kvikkleireområde jobber Bane NOR med å bygge en ny jernbanestasjon og dobbeltspor. Dagen etter at rapporten ble lagt fram, ble arbeidet her stanset inntil videre, melder Moss Avis.

Pål Clavsta Bjerkestrand er nabo til jernbaneutbyggingen. Han forteller at familien på tre opplever nesten daglige vibrasjoner i bygget, som følge av arbeidene på nabotomta.

– Den verste bekymringen er at det skjer et ras når vi sover, slik som på Gjerdrum, sier han.

Stoler ikke på Bane NOR

Bjerkestrand er ikke overrasket over funnene i NGIs rapport.

– Vi har lenge forstått at det har vært utfordrende grunnforhold her. Vi var allerede bekymret før denne rapporten kom. Vi er mer bekymret nå, forteller han.

Pål og familien flyttet til Moss for to og et halvt år siden: Rett før rivningen av bydelen Nyquistbyen, for å gjøre plass til den nye jernbanen.

– Vi visste det skulle bygges her, men ikke at risikoen var så høy, sier han.

Han understreker at han er positiv til at det kommer et nytt dobbeltspor og en ny jernbanestasjon i Moss, men at han er bekymret for selve byggeprosessen.

– Har du tiltro til at Bane NOR gjør de riktige sikkerhetstiltakene i forbindelse med byggearbeidet?

– Nei, egentlig ikke, svarer han.

LES OGSÅ: Anbefaler å stenge sentrumsvei i tre år som følge av nye kvikkleirefunn (+)

Jernbaneprosjektet kan bli både dyrere og forsinket

Birger Steffensen, Bane NORs prosjektsjef i Moss, sier han forstår godt at innbyggere i Moss kan bli bekymret av funnene i NGIs rapport. Samtidig påpeker han at informasjonen i rapporten er med på å gjøre grunnforholdene tryggere, ikke farligere.

– Husene i Moss er like trygge i dag som de alltid har vært, men det vi har fått nå er ny informasjon om kvikkleireområdet hvor vi skal gjennomføre prosjektet. Rapporten gir Bane NOR viktig informasjon om hvordan vi skal gjennomføre prosjektet uten å forverre stabiliteten, sier han.

NGIs rapport anbefaler flere fysiske tiltak og en omfattende geoteknisk oppfølging og overvåking i kvikkleireområdet.

– Den nye situasjonen og flere nye tiltak for å bedre områdestabiliteten vil få konsekvenser for kost og ferdigstillelse av prosjektet. Det er en prosess på dette med vår eier nå, sier Steffensen og sikter til Samferdselsdepartementet.

LES OGSÅ: Har oppdaget nytt kvikkleireområde i Moss sentrum (+)

Det nye kvikkleireområdet er større og farligere enn først antatt. Familien Bjerkestrand bor nesten helt nord i området, like ved den nye jernbanelinja.

Det nye kvikkleireområdet er større og farligere enn først antatt. Familien Bjerkestrand bor nesten helt nord i området, like ved den nye jernbanelinja.

Forstår bekymringen

Ordfører Hanne Tollerud har også forståelse for at enkelte innbyggere som bor i eller ved kvikkleireområdet nå er bekymret.

– Det er ikke vanskelig å forstå det. Jeg tror alle har Gjerdrum-minnet langt framme, sier hun.

Hun er glad for at det nå settes inn tiltak for å bedre områdestabiliteten i kvikkleireområdet.

– Det ikke uvanlig å bo på kvikkleiregrunn. Jeg gjør det selv her på Refsnes. Det som er viktig nå er at vi får oversikt og at nødvendige tiltak iverksettes, som sikrer at vi kan utvikle mossesamfunnet innenfor trygge rammer, sier hun.

Ordføreren er heller ikke overrasket over funnene til NGI.

– Vi har visst at det har vært et utfordrende område. Det har vært kjent i lang tid. Det vi imidlertid ikke visste, var at det var enda verre, sier hun.

DEBATT: «Vi foreslår at kommunen praktiserer enda mer offentlighet fra nå av»

Vil ha gjennomgang av den politiske prosessen

Arild Svenson i partiet Ny Kurs mener den nye rapporten dokumenterer at jernbanesaken igjennom Moss har vært forankret i manglende faktaopplysninger.

– Ny Kurs vil kreve gjennomgang av sakens behandlinger, og at det tas et oppgjør med den politiske behandlingsukulturen som finnes i Moss, sier han.

Svenson kaller saken en politisk styrt tragedie.

– Det må fra nå av settes stopp for politisk behandling av saker med mangelfull kunnskap, sier han.

LES OGSÅ: Venke (51) mistet hotelljobben: – Erna kan gjerne bytte plass med meg et års tid

Nyeste fra Dagsavisen.no: