Nyheter

Unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet

Det har vært prisgalopp på boliger i Moss under pandemien. Dette resulterer i at drømmen om å komme seg inn på boligmarkedet blir fjernere og fjernere for mange unge.

I januar i år ble det rabalder da det viste seg at en sykepleier bare kunne kjøpe én av 40 boliger i Oslo, hvilket utgjør 2,5 prosent av de tilgjengelige boligene. Dette er en nedgang fra 3,1 prosent året før. På tross av rapporter om korona-fraflytting fra byen, har boligprisveksten i Oslo vært voldsom under pandemien.

Nettopp korona-fraflyttingen har stor innvirkning på boligprisene i Moss. Flere og flere Oslo-beboere ser at man tilsynelatende kan få bedre og større boliger for mindre penger i byene i nærheten av Oslo – og særlig Moss har vært i søkelyset.

Prisgalopp i Moss

I første kvartal i år steg boligprisene med 5,3 prosent i Moss, så om denne prisutviklingen fortsetter, vil økningen totalt sett være i overkant av 20 prosent i 2021. I 2020 var prisveksten totalt sett 9,2 prosent.

Med andre ord, det har vært en prisgalopp på bolig i Moss de siste årene. Sannsynligheten for at dette vedvarer, er også stor. Når den nye jernbanen står klar, vil det ta omtrent 30 minutter å komme seg fra Moss til Oslo.

Som Øyvind E. Hansen påpekte i en kronikk, har situasjonen i Moss blitt såpass prekær at en husholdning med en samlet inntekt på 1,5 millioner bare kan å kjøpe seks prosent av boligene i det lokale boligmarkedet.

Jeg hadde ikke kunnet kjøpe uten at mamma og pappa står som kausjonister.

—  Kamilla Ileby Wessel, nyutdannet sykepleier

Unge sliter

Kamilla Ileby Wessel (23) er nyutdannet sykepleier og jobber fulltid på Sykehuset Østfold. Hun har vært på utkikk etter å kjøpe en bolig i Moss i et par måneder nå, men har problemer med å finne en leilighet som er innenfor hennes budsjettramme.

– Det er dyrt i Moss nå. Det er mange om beinet når det gjelder leiligheter i det prissjiktet jeg leter i, nevner Wessel.

Hun forteller at det hadde vært umulig å kjøpe leilighet uten at foreldrene står som kausjonister.

– Jeg hadde ikke kunnet kjøpe uten at mamma og pappa står som kausjonister. Dette vil jeg tro at også de fleste andre unge er avhengige av.

Boligmarkedet har blitt den nye ulikhetsmaskinen i Norge.

—  Shakeel Rehman, Arbeiderpartiet

Avgjørende med familiens hjelp

William Johansen (27) fra Moss er utdannet sykepleier, og jobber også fulltid på Sykehuset Østfold. Han har akkurat kjøpt seg leilighet på Øreåsen.

– Var det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet i Moss?

– Egentlig var det ikke veldig problematisk for min del. Det gikk veldig fort fra jeg fikk finansieringsbevis, til jeg la inn bud på en leilighet og fikk den. Så jeg kan ikke si at jeg er helt representativ på det området. Jeg hører i alle fall stadig at det er veldig vanskelig inn på boligmarkedet i Moss, sier Johansen.

– Er det tilstrekkelig med tilbud av boliger i det prissjiktet du kjøpte fra?

– Nei, det er ikke veldig mange leiligheter jeg hadde muligheten til å velge fra da jeg var på utkikk etter bolig. Det var mellom 10 og 15 leiligheter ute på den tiden. I tillegg kom det ut en til to nye i det prissjiktet i løpet av en uke, fortsetter han.

– Tror du de økende boligprisene på lang sikt kan gjøre at færre unge har råd til å kjøpe bolig uten hjelp fra familie?

– Uten hjelp fra familien min hadde det vært vanskelig å få et lån som var tilstrekkelig. Jeg tror absolutt det vil bli vanskeligere de neste årene. Prisene har gått opp mye de siste årene, og jeg tviler på at denne trenden stopper med det første, avslutter Johansen.

Dessverre kan man tjene mer ved bare å eie en bolig – og oppleve prisvekst – enn å gå på jobb.

—  Shakeel Rehman, Arbeiderpartiet

Ny boligpolitisk plan

Til høsten skal Moss kommune få sin første kommunedelplan for boligsektoren. Shakeel Rehman, Arbeiderpartiet, understreker viktigheten av å få på plass en så helhetlig boligpolitikk for Moss som mulig:

– Boligmarkedet har blitt den nye ulikhetsmaskinen i Norge. Akkurat nå, som ung, er man avhengig av at foreldre står som kausjonister for å realisere et boligkjøp. Denne trenden har pågått i mange år allerede, uten at noe har blitt gjort, men nå er vi kommet til et punkt hvor man må iverksette tiltak. Derfor er det et steg i riktig retning at Moss kommune nå skal få en kommunedelplan som utelukkende fokuserer på bolig.

Rehman påpeker at det å styrke Husbanken, er noe som kan gjennomføres ganske kjapt og har potensial til å hjelpe mange unge som drømmer om å komme seg inn på boligmarkedet:

– Husbanken er for øyeblikket begrenset til å hjelpe sårbare grupper. Men Arbeiderpartiet ønsker å styrke Husbanken og gjøre den til en hjelpende hånd for større deler av befolkningen, som for eksempel unge som prøver å komme seg inn på boligmarkedet. Jeg tror det kunne bidratt til flere, til tross for at man ikke oppfyller bankenes krav eller har en familie som finansielt kan bistå, har sjansen til å komme seg inn på boligmarkedet.

– Og på lengre sikt må man på nasjonalt nivå gjøre det mindre gunstig å investere i boligmarkedet. Det er dette som er kjernen av problemet, nemlig at bolig er blitt det største investeringsobjektet i Norge, og dermed presses prisene opp, utdyper Rehman.

Shakeel Rehman (Ap) er svært bekymret for at unge i dag sliter med å komme seg inn i boligmarkedet.

«Leie til eie»

Attpåtil, understreker Rehman, bør det utarbeides systemer som «leie til eie»: Det vil si at leietaker inngår en leieavtale med utleier over et visst antall år, og i løpet av denne perioden har leietaker kjøpsrett på boligen til en fastsatt sum. Dette resulterer i at leietaker sikrer seg den eventuelle prisstigningen i perioden vedkommende leier. Dermed har personer som sliter med egenkapitalkrav, men samtidig har en god nok inntekt til å betjene et boliglån, muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.

– Dette er et tiltak som kan være med på å gi mange unge sjansen til å kjøpe sin første bolig. Leie er både dyrt, og penger som til syvende og sist blir borte, nevner Rehman.

Rehman understreker at det er noe grunnleggende feil med dagens boligmarked:

– Dessverre kan man tjene mer ved bare å eie en bolig – og oppleve prisvekst – enn å gå på jobb. Nå må vi politikere bruke verktøykassen vår og vise at vi kan endre på denne negative trenden. Vi må rett og slett utjevne forskjellene i boligmarkedet. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil dette problemet bare bli større og større.

Salg av kontraktsposisjoner har blitt mer vanlig de siste årene i Moss, i takt med at det har blitt bygget flere nye leiligheter, ifølge megler Tommy Skovly. Her fra Verket.

Flere årsaker

Grunnene til økte boligpriser er mange. Blant annet er urbanisering og sentralisering, ifølge Statistisk sentralbyrå, en hovedårsak til at pressområder rundt Oslo opplever stor prisvekst. Det er i disse områdene det finnes flest jobber og derfor velger mange å flytte til Oslo eller nærliggende byer. I tillegg bidrar tilgangen på lån, lavt rentenivå og antatt inntektsutvikling til denne trenden.

En annen årsak til prisveksten kan tillegges det at boligmarkedet har blitt et yndet sted å investere sine sparepenger. Gunstige skatteregler og forutsigbar avkastning har kjennetegnet investeringer i boligmarkedet, spesielt i Oslo og omegn. Det var for eksempel registrert 399 207 sekundærboliger i Norge i 4. kvartal i 2020, ifølge en oversikt fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita. Dette er omtrent 15 prosent av den samlede boligmassen.

Det faktum at det bygges for lite i pressområder, er også en underliggende årsak. Dette er en ren tilbud-og-etterspørsel-mekanisme, hvor etterspørselen er langt høyere enn tilbudet i markedet.

Mer fra Dagsavisen