Nyheter

Ap: Vil ha en mer helhetlig boligpolitikk

Når Arbeiderpartiet torsdag lanserer sitt alternative statsbudsjett, er boligpolitikken en prioritert satsing for neste år.

– I budsjettet for 2021 har vi en helhetlig boligsatsingen der vi ønsker at Husbanken skal bidra til å utvikle «nye veier inn i boligmarkedet» for flere. For oss er det avgjørende at Husbanken skal tilby startlån til unge som har gode framtidsutsikter men som ikke får lån i banken, sier stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen.

Hun sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

For neste år foreslår Ap å øke Husbankens utlånsrammer med fem milliarder kroner.

###

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen. Foto: Tom Vestreng

Les også: 172 utkastelser fra kommunale boliger i året

Trygg og god bosituasjon

Ap ønsker at alle skal ha en trygg og god bosituasjon, og vil at Husbanken skal bidra til å utvikle «nye veier inn i boligmarkedet» for flere.

Ap vil ha flere inn på boligmarkedet, og ikke minst utligne ulikhetene i markedet, noe også Aps nestleder Hadia Tajik er opptatt av.

Les også: Obos vil danne felles boligselskap med Oslo kommune

– Alle har rett til en trygg og god bosituasjon, men boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin.  Arbeiderpartiet ønsker en boligsatsing for å gi flere mulighet til å kjøpe egen bolig, sier Aps nestleder Hadia Tajik til Dagsavisen.

– Vi ønsker å stimulerer til at flere kommuner aktivt bygger og utvikler nye boligkonsepter. Derfor ønsker vi å innføre en statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp slik at kommunene på ny kan bli en aktiv aktør i boligmarkedet, sier Tajik videre.

Ap påpeker at de i alle sine alternative budsjetter siden 2014 har økt utlånsramma til Husbanken betraktelig utover regjeringens budsjettforslag.

Hadia Tajik

Aps nestleder Hadia Tajik. Foto: Siri Øverland Eriksen

Les også: Familien kastes ut etter 16 år: – Synliggjør behovet for flere kommunale boliger

Forslag

Med galopperende priser til gunst for de som eier en bolig, blir det desto vanskeligere for de som ikke gjør det, sier Staalesen, og kommer med disse forslagene:

* Styrke Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner

* Øke bostøtten med 75 millioner kroner

* Prøveordninger for å hjelpe folk inn i boligmarkedet, fem millioner kroner

* Utarbeidet metodikk for «leie til eie», millioner kroner

* Arbeiderpartiet vil styrke kommuneøkonomien slik at kommunene bedre kan legge til rette for at det bygges flere boliger.

* Innføre statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp, 20 millioner kroner

* Styrke og utvide områdesatsingsarbeidet med 35 millioner kroner
* Det er et offentlig ansvar at alle skal ha mulighet til en god bolig av god kvalitet.

* Øke heistilskudd slik at eldre kan bo lengre i egen bolig, 20 millioner kroner
* Reetablere boligetablering i distriktene, 10 millioner kroner.

Les også: SV vil dekke egenkapitalen til boligkjøp gjennom startlån i Husbanken (+)

Tydelig signal

– Med dette budsjettet gir vi et tydelig signal om at vi ønsker å utvikle en ny boligpolitikk. Vi ønsker at Husbanken skal bidra til mer enn å sikre de vanskeligstilte. Vi ønsker en Husbank som er med å utvikle boligmodeller som gir flere unge mulighet til å eie egen bolig derfor har vi bevilget 10 millioner kroner til utviklingsarbeid i Husbanken, sier Ap-representant Siri Gåsemyr Staalesen.

Les også: – SV inviterer til tidenes gjeldsfest

Mer fra Dagsavisen