Nyheter

Bekymret for økt boligspekulasjon i Moss

Rødt-politiker Øyvind E. Hansen ønsker å bremse boligspekulasjonen i Moss. Løsningen mener han er å innføre en mer regulert boligpolitikk i kommunen.

– Stadig større deler av befolkningen blir ute av stand til å skaffe seg egen bolig og blir avhengig av å leie. Dette mener vi det er helt avgjørende å ta tak i, sier han.

Boligspekulasjon går ut på å investere i eiendom med mål om å selge den med profitt. Ofte gjøres dette ved å kjøpe såkalte sekundærboliger. Dette er boliger som eies av privatpersoner som ikke bor der selv. Særlig i byene er sekundærboliger i stor grad investeringsobjekter som leies ut.

Eiendomsbransjen mener boligspekulasjon er nødvendig for å opprettholde en høy boligbygging og et tilstrekkelig antall utleieboliger. Hansen mener det i stedet bidrar til å øke gapet mellom fattig og rik i Norge.

– Boliger skal ikke være et spekulasjonsobjekt. De er til for å dekke et grunnleggende, menneskelig behov, sier han.

Politikeren sier økt boligspekulasjon bidrar til å øke prisene i det lokale boligmarkedet.

– Over halvparten av Moss’ befolkning har store problemer med å kjøpe de boligene som er tilgjengelige på markedet. Så lenge du har et uregulert marked, hvor det er fritt fram å kjøpe sekundærboliger, vil det bidra til å drive opp prisene, sier han.

Har gitt god avkastning de siste årene

I 4. kvartal 2020 var det registrert 399 207 sekundærboliger i Norge, ifølge en oversikt fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita. Det utgjør om lag 15 prosent av den samlede boligmassen. De fleste lå i Viken, men her var andelen lavest (12 prosent).

Det finnes ingen oversikt over hvor mange sekundærboliger det finnes i Moss, men Tommy Skovly, daglig leder i Meglergaarden, tror andelen ligger jevnt med andre byer i Norge.

– Vi har fått bekreftet gjennom flere år at fast eiendom er noe av det tryggeste du kan investere i. De siste årene har bolig gitt god avkastning, sier han.

– Bidrar ikke sekundærboliger til å gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet?

– Ikke nødvendigvis. Det bygges såpass mange nye boliger nå. Ja, de har priser som ofte gjør at det ikke er enkelt for førstegangskjøpere å kjøpe dem, men da bør de stille seg spørsmålet: «Må den første boligen være splitter ny?», sier han.

Ifølge NEF sank andelen sekundærboliger i Norge i 2020. Nedgangen var spesielt tydelig i Oslo, der det stilles særskilte krav til investeringer i sekundærbolig.

– Lave lånekostnader har stimulert flere nordmenn til å kjøpe seg inn i boligmarkedet framfor å leie, og mange har benyttet muligheten til å kjøpe seg opp i boligstandard i koronaåret 2020, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.

Salg av kontraktsposisjoner har blitt mer vanlig de siste årene i Moss, i takt med at det har blitt bygget flere nye leiligheter, ifølge megler Tommy Skovly. Her fra Verket.

Vil stille krav til utbyggere

Rødt-politiker Øyvind E. Hansen ønsker at kommunen innfører en boligpolitikk som sikrer at flere folk får tilgang til bolig. Et av de viktigste tiltakene som kan gjøres lokalt mener han er å utvide et allerede eksisterende tilbud: leie til eie-ordningen.

Den innebærer at kommunen eier boligen som leies ut, mens leieprisen går til å nedbetale lånet på boligen. Etter hvert kan boligen tilfalle beboeren.

I dag er denne ordningen primært rettet mot grupper som ikke har vanlig inntekt og har spesielle behov. Rødt ønsker at dette tilbudet utvides til å også gjelde folk med vanlig inntekt.

– Vi ønsker å stille krav til utbyggere i Moss om at minst 10 prosent av nye boliger blir ikke-kommersielle, altså faller inn under denne ordningen, sier Hansen.

Dette ønsker partiet å ta opp når den nye boligpolitiske planen i kommunen skal utarbeides.

Halvparten av kjøperne til nytt boligprosjekt skal ikke bo der selv

Et eksempel på nye boliger i Moss som skal brukes som sekundærboliger finner man i Papirhuset på Verket. For øyeblikket er 24 av 34 boliger i prosjektet solgt. Omtrent halvparten av kjøperne skal ikke bo der selv, ifølge Tommy Skovly i Meglergaarden, som står for salget. Han presiserer at noen av boligene kan være kjøpt av foreldre som senere planlegger å flytte boligen over på barn, for å hjelpe dem inn på boligmarkedet.

– Noen kjøper også for langsiktig investering, sier han.

At rundt halvparten av leilighetene ligger an til å bli leid ut er ikke vanlig for nye boligprosjekter i Moss, ifølge Skovly.

– Jeg vil nok si at andel som er kjøpt som sekundærbolig kanskje er noe høyere enn hva som har vært vanlig tidligere. Men dette kommer helt an på hva som bygges/selges, sier han.

Rundt halvparten av leilighetene som så langt er solgt i boligprosjektet Papirhuset (til venstre) på Verket ligger an til å bli sekundærboliger.

Har blitt mer vanlig å selge kontraktsposisjoner

I nye boligprosjekter hender det at kjøperne selger seg ut allerede før bygget står klart. Da selger de en såkalt kontraktsposisjon, altså retten til å overta en bolig under oppføring. Et raskt søk på Finn viser at det i skrivende stund er 11 salg av kontraktsposisjoner i Moss. Dette har ifølge Skovly blitt mer vanlig de siste årene.

– Det er fordi det har blitt bygget flere nye leiligheter, sier han.

– Men det kan ikke gjøres for mange ganger av samme person uten at man anses som profesjonell. Da er man underlagt et annet lovverk, legger han til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: