Nyheter

Kampen om Vansjøvannet

Vansjø, med Mosseelva, var grunnlaget for utviklingen av Moss. I nedbørfeltet var det store skogområder som var råstoff både for sagbrukene og jernverket. Vassdraget ble brukt til fløting av tømmeret, og fossekraften ble drivkilden masovnene på jernverket, sagene og møllene.

1 av 2