Vil stanse nye nazi-demonstrasjoner

Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) er forbudt i Finland. Det bør den bli også i Moss, mener Eirik Tveiten (R).

– Jeg så eldre folk som sto og gråt over noen av budskapene nazistene serverte, som for eksempel tvangssterilisering av barn av blandingsrase. Flere ba politiet om å få dem vekk. Det var ganske ubehagelig, forteller Tveiten til Dagsavisen Østfold.

Den nazistiske organisasjonen hadde forrige helg fått tillatelse av politiet til å holde en markering i Moss sentrum. I gågata samlet seks DNM-sympatisører seg flere timer lørdag, med flaggborg og løpesedler til mossingene.

Bystyrerepresentant Eirik Tveiten (R) reagerer på at politiet kunne gi tillatelsen uten å involvere byens politikere, noe han påpeker i en interpellasjon til neste bystyre. I den peker han også på de nordiske landenes samlede syn på hvordan DNM opptrer og hva de står for.

– Dyrker Hitler

I Finland er DNM forbudt, etter at et medlem sparket ned en forbipasserende som senere døde av hjerneblødning – og senere mottok en pris internt for overfallet, som endte med hjerneblødning og et tapt liv.

– De dyrker Adolf Hitler som et forbilde, fornekter Holocaust og trener til kamp. De tar ikke avstand fra vold, er angivelig utstyrt med et skjult stikkvåpen ved markeringer og lederen i Norge har uttrykt forståelse for at handlinger som 22. juli-terroren kan forekomme, sier Tveiten.

– Kommer tilbake

DNM ble tidligere i år nektet innpass på Norges største politiske arrangement, Arendalsuka. Tveiten synes heller ikke DNM skal få innpass i Moss ved en senere anledning.

– Jeg føler vi har brutt isen litt i Moss, som er kjent for å være en veldig rød by. Folk i Moss kan forvente seg flere besøk av oss framover, er DNM-representant Richard Eide sitert på hos DNMs svenske propagandaside nordfront.se.

Det får Tveiten til å grøsse på ryggen.

– Det er verdt å merke seg at det ikke er snakk om én norsk, én svensk, èn dansk, èn finsk og èn islandsk organisasjon, men én felles nordisk organisasjon, ifølge Antirasistisk senter. Det er den samme organisasjonen som er forbudt i Finland og ansett som en terrorfare i Sverige, som fikk tillatelse til å stå i Moss, påpeker Tveiten.

– Farlig å ferdes i byen

Aksjonen i Moss førte til motstand fra en mindre gruppe personer, som gjorde at politiet måtte gå imellom.

– Dette er ikke et spørsmål om ytringsfrihet, men et spørsmål om vi vil tillate at en voldelig terrororganisasjon skal få fotfeste i Moss, bruke vår by for å synliggjøre seg, spre hatretorikk og trakassere byens innbyggere og næringsliv – og gjøre det farlig å ferdes i byen. Eller om vi, som et tverrpolitisk, inkluderende og antirasistisk fellesskap, sammen skal gå ut og si det som bør være selvsagt: Ingen nazister i våre gater, sier Tveiten.

I bystyret krever han svar fra ordfører Hanne Tollerud (Ap) om hva hun vil gjøre for å hindre at DNM får fotfeste i byen. Han vil også kreve at bystyret varsles dersom DNM igjen søker om tillatelse til en markering.