Ferieklubben er i Moss er et av tiltakene i Østfold som har fått penger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å bekjempe barnefattigdom. Her fra et teaterkurs som Ferieklubben gjennomførte i 2015.

Vil at flere tar ansvar for barna i Østfold

Kun 12 av 18 kommuner i Østfold har blitt med i den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. – For dårlig, mener stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler hvert år ut penger til tilskudd som skal motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. I år er det satt av nesten 269 millioner kroner til formålet. Mesteparten deles ut via kommunene, som får velge hvilke tiltak de mener fortjener det mest. Ikke alle kommunene har tatt det ansvaret.

– Mange kommuner er for dårlige til å følge med på hvilke stønadsordninger som finnes. Det krever en administrativ oppfølging fra kommunen. I dette tilfellet mener jeg ordningen er så godt kjent og behovet så stort, at det ikke finnes noen god unnskyldning for å ikke ha fått det med seg, sier Tage Pettersen (H), som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité.

Omfattende problem

Hvaler, Aremark, Marker, Spydeberg, Rakkestad, Våler er kommunene som ikke er med i tilskuddsordningen i år, mens Hobøl, Rømskog og Skiptvet er med for første gang siden ordningen ble opprettet i 2014.

– Barnefattigdom er et stort problem i Østfold. Derfor mener jeg kommuner i Østfold må bli flinkere til å benytte seg av de ulike ordningene som finnes for å iverksette ulike tiltak. Et spleiselag mellom statlige penger som dette og kommunale bevilgninger, gjør det mulig å gjennomføre tiltak som både virker og treffer, sier Pettersen.

For å måle omfanget av barnefattigdom bruker Bufdir lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge. De seneste tallene er fra 2016. Da bodde over 10 prosent av landets barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det utgjorde over 100.000 barn. Andelen har vært økende.

Mer til Skattkammeret

Hvilke tiltak som har fått innvilget søknaden sin ble offentliggjort i dag. Nesten to millioner kroner går til tiltak i Moss og Rygge kommune, som også har fylkes største enkeltbevilgning: Skattkammeret får 400.000 kroner til gratis utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter.

Det er Kirkens Bymisjon som står bak Skattkammeret. De fikk også støtte for tilsvarende tiltak i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Eidsberg.

Over åtte millioner kroner

Fredrikstad har også vært flinke til å søke, og har hele ni tiltak som får støtte – mer enn i noen annen kommune.

Mest får det kommunale tiltaket «Ferie- og fritidstilbud for barnefamilier med svak økonomi» (330.000 kroner). Tilbudet gis til mellom sju og åtte familier som er i prosjektet i et år.

Til sammen får Østfold 8.440.000 kroner til å bekjempe barnefattigdom i 2018 gjennom Bufdirs ordning.

– Jeg synes det er mange gode tiltak i år. Det er flere gjengangere, som har bevist over tid at tiltakene fungerer og blir verdsatt av de familiene de treffer, sier Pettersen.

LES OGSÅ: Vil at mossinger hopper til køys og lager flere barn - har ikke hatt så få nyfødte siden 1986