Det lave fødselstallet i Moss gjør at kommunen får problemer med å planlegge hvor mange barnehageplasser de trenger. Mange fylles opp av innflyttere, men de er det ikke lett å tallfeste i forkant.

Lavest antall nyfødte i Moss siden 1986

Det dør flere personer enn det blir født nye barn i Moss. I 2017 ble det faktisk født færre barn enn på over 30 år. Nå håper rådmannen at mossinger hopper til køys og snur trenden.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Man må tilbake til 1986 for å finne lavere tall på fødsler i kommunen. Da ble det født 234 barn i Moss. I fjor var tallet 259. Samme år døde 274 personer.

Dermed hadde kommunen et fødselsoverskudd på -15. Det er lavest i Østfold.

Samlet sett hadde Østfold et fødselsoverskudd på 263 personer i fjor. Aller mest hadde Fredrikstad, med et overskudd på hele 93 personer. Deretter følger Sarpsborg med 46 og Våler med 42. Halden hadde 39.

Moss er den eneste bykommunen i fylket med et negativt fødselsoverskudd.

Dramatisk nedgang

Det er særlig de siste årene at antall fødsler i Moss har sunket – og det dramatisk.

I 2015 var kommunen oppe i 335. Dermed har antall fødsler sunket med nesten en fjerdedel på bare to år.

I 2016 var dessuten antall døde i kommunen høyere enn på 26 år, noe som betydde at fødselsoverskuddet endte opp på -45. Også da må man helt tilbake til 1986 for å finne lavere tall.

Rådmann Bente Hedum er bekymret for utviklingen.

– Vi har et klart ønske om å få flere nyfødte. Det er svært bekymringsfullt at fødselstallene er så lave i Moss og holder seg slik over tid, sier hun.

Skaper uforutsigbarhet

Et lavt antall fødsler skaper flere utfordringer for kommunen, som er i ferd med å få en befolkning med stadig høyere snittalder. Eksempelvis skaper det en uforutsigbar situasjon for kommunens barnehager.

– Det er vanskelig å planlegge hvor mange barnehageplasser vi trenger. Nå til høsten har vi mange ledige plasser, men vi vet at det også kommer innflyttere med barn innen den tid, sier rådmannen.

Dette går igjen utover bemanningen. Kommunen vet rett og slett ikke hvor høy bemanning de vil trenge til barnehagene, da det er mye vanskeligere å planlegge hvor mange barn som flytter til kommunen enn det er å se på fødselsstatistikk.

Mange innflyttere

Til tross for få fødsler har befolkningen i Moss økt radig, også i fjor. Per 1. januar 2018 hadde kommunen 32.588 innbyggere, en økning på 181 fra året før. Dette skyldes dermed utelukkende innflytting. Hedum mener Moss er en attraktiv kommune for småbarnsfamilier, som er gull verdt for kommunen.

– Får du folk i den alderen som produserer barn, får du ofte flere barn etter hvert. Derfor er det et viktig grep.

– Kan kommunen komme med noen konkrete tiltak for å skape flere fødsler?

– Hehe, nei jeg tror ikke vi skal begynne å blande oss opp i det, svarer rådmannen.

Skal dele på problemet

For øvrig er det verdt å nevnte at Rygge, som Moss skal slå seg sammen med i 2020, hadde i fjor et fødselsoverskudd på 26. Her har utviklingen dog vært ujevn. De har hatt et negativt fødselsoverskudd fire av de seks siste årene.

På landsbasis ble det født 56.633 barn i fjor, mens det døde 40.774 personer. Det gir et fødselsoverskudd på 15.859. Omtrent en tredjedel av disse står Oslo for.