Tolletaten til Moss

I dag er det Ö kontorfellesskap som holder til i M: 6-bygget på verket. Det har vært omkring 120–140 medlemmer som har hatt sin kontorplass i den bygningen som Tolletaten skal inn i. Antallet har gått noe ned etter at det ble klart at en stor offentlig etat var på vei inn i bygget. Alle medlemmer i Ö kontorfellesskap er blitt tilbudt ny plass i Ankers Hus på Verket, der blant annet Skatteetaten holder til. Dermed får Høegh Eiendom fylt opp hele Ankers Hus når Tolletaten kommer på plass. Ordfører Hanne Tollerud ønsker Tolletaten hjertelig velkommen til Moss. – Det er flott å få tilsig av mange kompetansearbeidsplasser, og forhåpentligvis blir det nyrekruttering etter hvert, som vil komme vår region til gode. Det svinger av Verket for tida, sier Mosseordføreren.

– Vi er svært fornøyde med at Tolletaten har valgt å leie seg inn hos oss. Det er verdifullt for både Høegh Eiendom og for Moss by. Nå kommer det 110 nye arbeidsplasser til byen. Vi begynner å omgjøre lokalene allerede denne uka, og Grensedivisjonen skal flytte inn i mars 2021, sier utleiesjef Steinar Løvdal i Høegh Eiendom.

Hovedkontoret

Heidi Vildskog, opprinnelig fra Våler, er direktør i Tolletatens Grensedivisjon. Hun gleder seg til få hovedkontor i Moss.

– Grensedivisjonen har ansvaret for hele den norske landegrensa; fra russergrensa i nord til Svinesund. Vi har også oppgave med å dekke den lange kyststripa. Opprettelse av Grensedivisjonen er et ledd i omorganiseringen av Tolletaten, og alt dette skal styres fra Moss. Vi vil blant annet ha operasjonsstaben her, og mange fagfolk på ulike områder som teknologi, hundeopplæring og juridisk avdeling.

– Hvorfor Moss?

– Byen ligger nær grensestasjonene på Svinesund og Ørje. Det er kort vei til Oslo, og gode kollektivforbindelser i flere retninger. Bygningen på Verket ligger også nær E6.

Mange av våre ansatte vil pendle til Moss; både fra Oslo-området, andre steder i Østfold og en del fra Telemark og Vestfold. Når det nye togsporet mellom Oslo og Moss står ferdig, vil det bli kort reisevei til hovedstaden, og det er en grei forbindelse over Oslofjorden til Vestfold. Det er mange gode grunner til å velge Moss, sier Heidi Vildskog. Som selv bor på Hvaler, og dermed blir dagpendler.

– Kommer dere til å rekruttere flere ansatte når dere kommer til Moss?

– Det kommer til å bli behov for noe nyrekruttering. Vi vil ha bedre oversikt over alle funksjoner når vi nærmer oss flyttingsdatoen.

– Er det mange av dagens ansatte som vil slutte på grunn lang pendling?

– Det er en sterk korpsånd i Tolletaten, og jeg regner med at de aller fleste blir med til Moss, sier Heidi Vildskog.

M: 6-bygget

– Hjertelig velkommen