Anne Bramo, gruppeleder i Frp, mener kommunen har potensial til å få til en god integrering av innvandrere, men at situasjonen per dags dato ikke er god nok.

Moss kommune blant de beste i landet på integrering: – Ikke godt nok, mener Frp

Så langt i år har nesten 70 prosent av innvandrerne som har avsluttet kommunens introduksjonsprogram kommet seg ut i jobb eller utdanning. – Integreringsarbeidet vi driver med er kanskje ikke så rosenrødt som vi får inntrykk av, svarer Anne Bramo (Frp).

Det fikk flere av politikerne i formannskapet til å reagere da saken om bosetting av flyktninger kom opp mandag. Kun Frp stemte imot å bosette 50 flyktninger i 2017.

– At jobben som gjøres i Moss ikke er god nok er jeg totalt uenig i. Du kan ikke sitte her som politiker å si det. Da må du heller påpeke hva som du mener ikke er bra, sa May Hansen (SV).

Peker på flere forbedringsområder

Til Dagsavisen Østfold utdyper Bramo hvorfor hun mener integreringen ikke er god nok per i dag til å bosette flere flyktninger i kommunen.
– Barn og unge med innvandrerbakgrunn er ikke godt nok integrert i idretts- og andre fritidsforeninger. Samarbeidet inn mot frivillig sektor er også for dårlig. Dessuten brukes det i dag for lang tid før innvandrere kommer seg over i arbeidslivet, sier hun.

Blant de beste i landet

For ett år siden hadde Moss Dagblad en sak om at Moss kommune var helt i toppsjiktet når det gjaldt integrering av flyktninger.

Statistikken for året før viste nemlig at 59 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i kommunen gikk direkte over i arbeid eller utdanning. Det var godt over landsgjennomsnittet og høyest i Østfold.

Siden ha har situasjonen forbedret seg ytterligere.

I 2015 gikk 60 prosent av alle som avsluttet introduksjonsprogram i Moss over i arbeid eller utdanning. Så langt i år har tallet steget til hele 68,8 prosent.

– Det er greit nok det, men det er langt igjen til at alle blir integrert. Til sammen mener jeg vi ikke gjør en god nok jobb, sier Bramo.

Skrøt av integeringsarbeidet

Rådmann Bente Hedum kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Frp.
– Jeg føler meg trygg på at vi gjør en god nok jobb når det kommer til integrering i Moss kommune, sier hun.

Flere av politikerne, deriblant Sindre W. Mork (V) og Hanne Tollerud (Ap), skrøt av arbeidet de ansatte i kommunen hadde gjort det siste året når det gjaldt integrering.

Trump-tirade

Eirik Tveiten (Rødt) presterte for øvrig å trekke Donald Trump inn i den lokale innvandringsdebatten.
– At vi har en egen Donald Trump som innvandrings- og integreringsminister i Norge, betyr at vi har en ekstra stram flyktningpolitikk. Vi driver med det samme som Trump vil i USA, nemlig å deportere bort innvandrere, bare i mindre grad, sa han i et stikk mot Sylvi Listhaug og Frp.

–  Jeg kjenner meg ikke igjen i Tveitens beskrivelser og tar avstand fra uttalelsene hans, repliserte Bramo.