Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, forklarte at de per i dag regner med å starte arbeidet med riksvei 19 først om åtte år. FOTO: KENNETH STENSRUD

Lite samkjørt samferdsel

Jernbaneverket kan ikke vente lenger på Vegvesenet. Mens de håper med å få dobbeltsporet klart til 2023, starter utbyggingen av RV19 trolig først året etter.

Terje Pettersen, kommuneplanlegger i Moss, har lenge påpekt viktigheten av å samkjøre vei- og jernbaneutbyggingen i sentrum. Nå tyder alt på at veitraseen må tilpasses jernbaneutbyggingen.

– Vi må bare innse at dette ikke sammenfaller helt i tid, selv om det selvfølgelig hadde vært ønskelig, sier han.

Kan måtte grave to ganger

Jernbaneverkets plan er å starte hovedarbeidet allerede i 2018. Målet er å ha det første toget kjørende på den nye traseen i desember 2023. Først i 2024 ser Vegvesenet for seg at de kan sette i gang for fullt med riksvei 19-prosjektet.

– Jeg tror ingen er tilfreds med det. Det må være mulig å fremskynde dette, sier Pettersen, og peker blant annet på Kransen-området, der de to prosjektene berører hverandre mest, som en viktig årsak.

– Det må jobbes for å få på plass det som må til av veianlegg mens det allerede graves opp fra jernbanen, slik at man slipper å grave opp der to ganger, sier han.

Venter på grønt lys

Problemet, slik det ble fremstilt under konferansen om riksvei 19 på Refsnes Gård i går, var at Vegvesenet venter på klarsignal fra departementet.

– Det er forferdelig. Vegvesenet var overtydelige på at de kan starte allerede i morgen, men de trenger en politisk føring. Det ønsker vi at departementet kan gi. Det er Statens vei og ferjeleie, så det er rett og rimelig at de gjør det. Egentlig burde de ha gjort det for lenge siden, sier Gretha Kant (H), som ledet konferansen og som har jobbet i en årrekke for å bedre samferdselstilbudet i Moss.

Kø koster

Erik Graarud, leder i lastebilforeningen Østfold, etterlyste også veiutbyggingen.

– Ny vei til ferja skulle vi ikke hatt i morgen, den skulle vi hatt i går, sa han, og la til at det koster ham nesten 1.000 kroner timen å stå i ferjekø.

– Nå må vi stå på og bli enige, slik at dette ikke drar i langdrag. Vi må bli ferdige med dette en gang for alle, sa han.

Konsekvensen av å vente kan gå utover trafikksikkerheten også, mener han.

– Det er et under at det ikke skjer flere ulykker i trafikken på den strekningen, sa han.

Må rette seg til jernbanen

Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, forklarte at det ikke er absolutt nødvendig å bygge jernbane og vei parallelt.

– Noen mener vi burde ha bygget riksvei 19 og jernbanen samtidig. Jeg er ikke så sikker på om det ville vært det lureste, med tanke på at byens innbyggere skal bo i byen mens arbeidet pågår også, sa han.

– For oss er det helt naturlig at jernbanen legger føringene. Den er det ikke mulig å få gjort mye med. Vi må tilpasse oss jernbanen, ikke motsatt, la han til.

Har kjempet lenge

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) var ikke selv til stede på konferansen, men kjenner god til problemstillingen.

– At samferdselsprosjektene ikke er samkjørt er et problem som vi ser gjennom hele Østfold. Det er veldig beklagelig, da det gjør utfordringene mye større. Det fører til byggearbeider som varer over mye lenger tidsrom, med ulemper både for trafikken men også for dem som er naboer til bygg og aktivitetene, sier han.

Også under fjorårets konferanse på Refsnes Gods, da temaet var jernbanen, understrekte Haabeth det samme.

– For å skåne byen vår må Jernbaneverket og Statens vegvesen planlegge riksvei 19 og jernbanen som ett prosjekt, lik det som er vedtatt for Ringeriksbanen, og som var en forutsetning for sentrumsplanen i Moss, skrev Moss Høyre i en uttalelse da.

I går oppsummerte ordfører Tage Pettersen statusen slik:

– Nå er vi nærmere enn vi noen gang har vært, men vi er ikke nær nok – bortsett fra når det gjelder jernbanen.