Jonas Gahr Støre er opptatt av å få med seg KrF fram mot neste stortingsvalg. I det siste har Hanne Tollerud (Moss Ap) hatt flere samtaler hvor KrF lokalt har vært involvert. FOTO: PAUL NORBERG

KrF-flørting

Moss Arbeiderparti har oppfattet signalene fra partileder Jonas Gahr Støre, og flørter nå med KrF.

Selv om det har vært langsom framdrift i de politiske forhandlingene etter valget, er det mulig at den endelige løsningen kommer raskt på plass. Kanskje allerede kort tid etter at denne avisen er gått i trykken.

De politiske partiene i Moss hadde håpet å bli ferdige i løpet av forrige uke, men inn mot helgen var det fortsatt høy møteintensitet.

Etter at MDG møtte alle de borgerlige partiene på torsdag ettermiddag, initierte partiet et møte mellom Moss Ap, Venstre og KrF. Både Venstre og KrF er i tenkeboksen når det gjelder hvilken retning de skal gå. Signalene fra sentralt hold tyder på en stadig nærmere kontakt mellom Arbeiderpartiet og KrF.

Halvard Sand (KrF) bekrefter overfor Moss Dagblad at partiet også har mange sammenfallende synspunkter med Miljøpartiet De Grønne, både i enkeltsaker og når det gjelder verdigrunnlag.

– Vi er kanskje ikke enige når det gjelder hvordan vi ser på skaperverkets opprinnelse, men når det gjelder forvaltningen av jordas ressurser, er vi godt på linje, sier han.

Blokkbrudd

Sammen med Venstres offensive holdning til å skape en miljøallianse i Moss, gir KrFs holdning muligheter for å bryte opp de tradisjonelle blokkene, og heller tenke bredt. For Hanne Tollerud er dette positivt. Etter valget har hun hardnakket holdt fast ved at det bør skapes en bred allianse, som skal vare i mange år framover. Med de nye signalene fra KrF og Venstre, sammenholdt med MDGs visjoner om å basere den politiske utviklingen på klimaforliket i Stortinget, er mulighetene for bred allianse blitt langt større.

Hvor står så Rødt og SV i dette bildet? Begge partiene har utvetydig gitt velgerne beskjed om at de støtter Hanne Tollerud som ny ordfører. Dette vil gjelde selv om de ikke blir en del av det formelle samarbeidet.

Men det mest sannsynlige er likevel at de innlemmes i den miljøalliansen som vi nå ser konturene av i Moss.

– I våre samtaler med MDG og KrF er det svært lite gir begrensninger i et formelt samarbeid, sier Eirik Tveiten (Rødt).

Ap, Rødt og SV har også inngått en avtale med Fagforbundet lokalt om å jobbe sammen for en del sentrale mål. Blant annet for å unngå ytterligere konkurranseutsetting av omsorgstjenester.

Moss Dagblad har forsøkt å få kommentarer fra Høyre og ordfører Tage Pettersen, men de er lite snakkesalige, og kommenterer kort og godt at det pågår samtaler i en god atmosfære.