Tage Pettersen (H) blir sannsynligvis stortingsrepresentant etter valget, og da planlegges det for at Hanne Tollerud (Ap) blir ny ordfører.

Høyre vil ofre ordføreren for å styre Moss sammen med Ap

Det pågår et høyt politisk spill om posisjoner i Moss bystyre. Bare noen få vet at Moss nærmest har fått en ny Ap-ordfører.

Av Paul Norberg

I bystyremøtet 25. september i år skal det velges ny ordfører i Moss, når Tage Pettersen (H) høyst sannsynlig forlater ordførerkrakken og havner på Stortinget etter valgdagen 11. september. Da søker han, og får innvilget, fritak fra ordførervervet. Bystyrets to reelle kandidater til å ta over er Sissel Rundblad (H) og Hanne Tollerud (Ap).

Ordførervalg i kulissene

Men på bakrommet kan maktkampen allerede være avgjort. Ifølge opplysninger Dagsavisen Østfold har fra flere solide kilder, har en liten gruppe av sentrale politikere i Høyre og Ap jobbet en stund i kulissene. Hensikten har vært å finne løsninger som sikrer flertall for de to partienes hovedsaker i utviklingen av Moss by.

Den samme, lukkede gruppa skal ha blitt enige seg imellom, om at Tollerud blir ordfører etter Pettersen. Dette skal sikre en stabil styring av Moss fram mot sammenslåingen med Rygge ved inngangen til 2020.

Andre partier reagerer: Ber folk vende Høyre og Ap ryggen

Selv om ingen sentrale politikere vil bekrefte dette i full offentlighet, skriver Tollerud og Rundblad i en epost til Dagsavisen Østfold at flere har pratet sammen om at de ikke ønsker å styre på småpartiers nåde.

Etter det Dagsavisen Østfold erfarer, skal motytelsen for at Høyre sier fra seg ordføreren være at partiet får tre av fire utvalgsledere. Dette vil skje ved at dagens hovedutvalg oppløses, og da kan flertallet av Høyres og Aps representanter bestemme hvem som skal inn i de nye utvalgene og hvem som skal lede dem.

De to partiene har til sammen 27 av 39 mandater i bystyret. Når de går sammen, har de fullmakt til å ta fullstendig styring.

– Tar ingenting for gitt

Aktørene i dette spillet er lite lystne på å kommentere hva som foregår. Dagsavisen Østfold har vært i kontakt med Tage Pettersen (H), Hanne Tollerud (Ap), Sissel Rundblad (H), Tomas Colin Archer (Ap), Shakeel Rehman (Ap) og Sverre Høstmark (H). Et fellestrekk er at de vil vente til etter stortingsvalget med å uttale seg om ordførervalg og sammensetningen av hovedutvalgene. Det foreligger ingen skriftlige avtaler som dokumenterer hva de to partiene er blitt enige om.

På spørsmål til Tage Pettersen om det likevel foreligger en avtale om å gi fra seg ordførervervet til Ap, svarer han:

– Det burde vel i tilfelle jeg vite.

– Og vet du det?

– Jeg tar ingenting for gitt når det gjelder stortingsplass, og debatten om ordførervalg i Moss kan først kommenteres etter at stortingsvalget er avklart 12. september, sier han.

På direkte spørsmål til Hanne Tollerud og Sissel Rundblad, svarer de sammen i en epost:

«Det flere har snakket om, er at man er lite lystne på at ett eller flere småpartier med særinteresser skal diktere den politiske utviklingen i Moss. Det er viktig å unngå partipolitiske særinteresser med tanke på alt vi står overfor; kommunesammenslåing, store samferdselsprosjekter og byutvikling. Det er naturlig at diskusjonen går og har gått, men det er ikke inngått en avtale mellom H og Ap når det gjelder valg av ny ordfører».

– Uaktuelt å innfri krav

I et intervju utdyper Sissel Rundblad den vanskelige politiske situasjonen i Moss.

– Da vi fikk i stand en avtale med Ap om handlingsplanen for byen de neste årene, så falt en byrde fra mine skuldre. Vi ønsker ikke å styre på de mindre partienes nåde, og det er naturligvis ikke aktuelt å innfri eventuelle krav fra MDG for å beholde ordførervervet i Høyre.

Leder i Moss MDG, Jonas Sjolte, bekrefter at de vil stille klare krav til den de skal stemme på som ordførerkandidat.

– Vi har ikke utformet kravene ennå, men det vil vi starte med rett etter stortingsvalget, svarer han.

Den politiske gevinsten for Høyre er dermed åpenbar: MDGs vippeposisjon i bystyret ville denne gang høyst sannsynlig føre til et flertall for Tollerud som ordfører. Ved at Ap og Høyre inngår en tettere allianse, vil de to partiene beholde alle sentrale maktposisjoner fram mot det viktige kommunevalget i 2019. Da blir det et fellesvalg med Rygge.

– Slik er politikken

Partilagene i Høyre og Ap har ikke fått være med på drøftingene.

– Det har ikke vært grunnlag for å diskutere disse forholdene i gruppene, for det er jo først etter stortingsvalget at vi har noe konkret å gå ut med. Da vet vi om ordførervervet må besettes, sier Rundblad.

– Er det litt bittert å miste muligheten til å bli ordfører i Moss?

– Slik er politikken. Jeg har fått mange positive meldinger fra folk som allerede har ønsket meg lykke til som ny ordfører. Men jeg har ikke riktig kunnet ta til meg lykkeønskningene, for de politiske realitetene er ikke klare så lenge vi har et lite parti på vippen i bystyret.

– Har du tenkt på at dere har gitt det nye lokalpartiet i Moss, Ny Kurs, en lissepasning? Leder Trond Marthinsen sier jo at det nye partiet er tuftet på at Høyre og Ap sammen dominerer den politiske utviklingen i Moss.

– Nei. Det har jeg ikke reflektert over. Jeg har vært opptatt av å få gjennomført viktige politiske beslutninger. Ikke bare innen byutvikling og samferdsel, men også innenfor helse og omsorg – noe også samarbeidet med Ap om handlingsplanen gjenspeiler, svarer Rundblad.

Det er allerede meislet ut en mal for hvilke hovedutvalg den sammenslåtte kommunen med Moss og Rygge skal ha i 2020. Nå forberedes det en utvalgsendring i Moss allerede i høst.

Mer i potten

Rett før sommerferien i år ble det inngått en overraskende koalisjon i bystyret. Ap forlot venstresida og gikk sammen med den borgerlige fløyen, angivelig for å sikre at kommunens handlingsplan for de kommende årene skal kunne settes ut i livet. Samtidig var dette en effektiv måte å sikre et solid flertall for den valgte jernbanetraseen, med stasjonsområde i dagen, rett ved Moss Havn. Den sikrer et sterkt flertall for havneutbyggingen og riksvei 19-traseen.

Protestene fra Frp, MDG og Rødt ble dermed overkjørt i den politiske prosessen. Men mange i det politiske miljøet har satt spørsmålstegn ved hvorfor Ap gikk inn i en slik allianse, uten å få igjen noen vesentlige politiske gevinster. Men for Ap lå det mer i potten enn en handlingsplan.