Debatt

Åtte faktafeil om Nye Fuglevik renseanlegg på Fuglevik

Verken innbyggerne, eierkommunene eller MOVAR kan velge bort rensekravene som Statsforvalteren stiller til oss.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har forståelse for at Bjørn Boge er bekymret for utbyggingen av Nye Fuglevik renseanlegg. Han har et stort engasjement for landskapsvernområdet og er dessuten nær nabo til anlegget.

Vi kan berolige Boge med det også er i MOVARs interesse å utforme Nye Fuglevik renseanlegg på en hensynsfull måte i landskapet og redusere ulempene mest mulig overfor anleggets naboer. Den siste tiden har Boge har vært en aktiv avsender av leserinnlegg, der fremfører han en del bekymringer og påstander vi ser oss nødt til å oppklare.

Påstand: MOVAR overholder ikke pålagte rensekrav

Dette er feil. MOVAR overholder samtlige rensekrav i dagens utslippstillatelse for våre tre renseanlegg.

Påstand: MOVAR har ment at det er greit å droppe nitrogenrensing

Dette er feil. Vi har stilt spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for å innføre det i vårt lokale område der nitrogen ikke er et problem, siden renseanlegg på Vestfoldsiden ikke har fått samme krav. Dette til tross for at deres område har dårligere miljøtilstand enn hos oss. Nå er det signalisert at alle vil få samme krav, og vi forholder oss til det.

Påstand: MOVAR tenker ikke på landskapsvern, når de bygger nytt renseanlegg

Dette er feil. Selv om området allerede er regulert til formålet, har vi allikevel valgt å gjennomføre en reguleringsprosess. Det gjør vi nettopp for å lytte til innspill fra alle interessenter og jobbe systematisk med tiltak som bidrar til å ivareta naturmangfold, landskapsvern og hensyn til naboer. I tillegg har vi hele veien planlagt med skjermsoner og arkitektoniske grep, lukt- og støyreduserende tiltak m.m.

Påstand: MOVAR burde ha inngått i en felles avløpsløsning med Nedre Glomma-regionen

Ideen er god. Det er derimot feil at vi ikke har vurdert dette tidligere. MOVAR var i dialog med Fredrikstad og Sarpsborg, da de utredet muligheten for et felles samarbeid. Konklusjonen ble at de ikke skulle bygge et felles avløpsrenseanlegg.

Påstand: MOVAR har gjort tilstanden i Mossesundet dårlig

Dette er feil. Først og fremst er det mange tiår med utslipp fra industri og at utløpet fra Vansjø havner her, som er årsakene til den dårlige tilstanden i Mossesundet. At Kambo renseanlegg legges ned, vil naturligvis bidra positiv til et bedre vannmiljø der i fremtiden.

Påstand: MOVAR skal rasere landskapsvernområdet med 3 kilometer avløpsledning

Dette er feil. Vi skal legge en overføringsledning via sjø fra Kambo til Fuglevik.

Påstand: «Å si ja til å slippe ut tungmetaller og de mest dødelige miljøgiftene som finnes til den lille sårbare Gunnarsbybekken, og tillate en storstilt utbygging av Fuglevik renseanlegg, er etter min mening miljøkriminalitet av aller verste sort»

Dette er feil, da MOVAR ikke har noe utslipp til Gunnarsbybekken. Avløpsvann (renset eller ikke) inneholder heller ikke dødelige miljøgifter.

Påstand: Dette blir dyrt.

Ja, men det er Statsforvalteren og ikke MOVAR som definerer rensekravene som skal innfris. Det er markedssituasjonen, ikke dårlige grunnforhold slik Boge hevder, som driver opp kostnadene. Koronapandemien og den pågående krigen i Ukraina medfører en vesentlig økning på råvareprisene for byggeprosjektet.

MOVAR tar ansvar for Oslofjorden og miljøet

Boge ser ut til å mene at avløpsrensing er selve problemet, og ikke løsningen. MOVAR er ikke en forurenser. Vi tar derimot et ansvar for å rense innbyggerne og bedriftenes utslipp i Mosseregionen. Alternativet er fryktelig mye dårligere for Oslofjorden, miljøet og innbyggerne.

Boge spør i sine leserinnlegg om innbyggerne er villige til å ta denne kostnaden.

Vårt svar er at verken innbyggerne, eierkommunene eller MOVAR kan velge bort rensekravene som Statsforvalteren stiller til oss.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt