– Boligene er overvurderte

– Leilighetene i Sameiet Åvangen Terrasse selges stort sett for priser fra 2,5 til 3,1 millioner kroner. Da er det urimelig at verdivurderingen er satt til rundt 3,8 millioner.

Det sier Frode Mathisen. Han bor i Åvangen Terrasse 414, og har klaget på takseringen.

Stille fra kommunen

– Jeg leste artikkelen i Dagsavisen Moss Dagblad der sameiestyret i Ørekroken Terrasse hadde fått en altfor høy verdivurdering. Det lignet veldig på den takseringen som har skjedd i vårt sameie.

– Har du fått noe svar fra kommunen på din klage?

– Nei. Det har vært helt stille, sier Frode Mathisen.

Styreleder Knut Simble i Sameiet Åvangen Terrasse forteller at det har vært mange reaksjoner på verdivurderingene.

– Styret har gått ut med et informasjonsskriv til våre 84 boenhetene, der det blir slått fast at de nye takstene er langt høyere enn den reelle salgsverdien av leilighetene i Åvangen Terrasse. Fra styrets side har vi oppfordret sameierne til å klage på den utskrevne eiendomsskatten, sier Knut Simble.

Han forteller at hans egen leilighet er verdivurdert til drøyt 600.000 kroner høyere enn det den dyreste leiligheten i sameiet er solgt for.

Moss kommune har mottatt 29 klager fra beboere i Sameiet Åvangen Terrasse. Det utgjør 35 prosent av samtlige boligeiere.

2,9 millioner

– Jeg har gjennomgått omsetningen av leiligheter i sameiet de tre siste årene, og gjennomsnittsprisen er 2,9 millioner kroner. Det høyeste beløpet er 3.150.000. Ut fra et slikt prisnivå, er det åpenbart feil å sette en skattevurdering til 3,8-3,9 millioner, mener Knut Simble.

Sameiet Åvangen Terrasse.
Foto: Kenneth Stensrud Sameiet Åvangen Terrasse består av 83 boenheter.

Mange i Moss

Reaksjonene på de vurderingene som ble gjort i Ørekroken Terrasse tyder på at prisnivået på boliger er blitt satt for høyt på flere boområder i Moss. Styreleder Terje Kristian Paulsen i Kollen Borettslag (naboer til Ørekroken Terrasse) forteller at styret har sendt inn en klage på vegne av hele borettslaget.

– Leilighetene selges for 2,1 til 2,4 millioner. Mens verdivurderingen til kommunen er satt til omkring tre millioner. De som takserer må forholde seg til fakta, noe de ikke kan ha gjort i sine takseringer hos oss, sier Paulsen.

Gøril Olsen Mork og Sindre Westerlund Mork, som bor på Støperiet på Verket kjøpte leiligheten sin for 6,3 millioner for et drøyt år siden. Nå har leiligheten fått en skattetakst på 7,2 millioner.

– Dette henger ikke på greip, og vi har klaget til Moss kommune, sier Sindre W. Mork. Han viser til at KS (kommunesektorens organisasjon) har utarbeidet en veileder for taksering av fast eiendom.

– Det virker som om det ikke er tatt hensyn til denne veilederen i det arbeidet som er gjort med takseringen i Moss, sier Mork.

Eiendomsskattenemnda

Assisterende rådmann Ivar Nævra slår fast at takstene er fastsatt av eiendomsskattenemnda. Og viser til at eiendomsskatteloven, dens forarbeider og samtlige veiledere fra KS Eiendomsskatteforum (KSE) lå til grunn for retningslinjene for arbeidet med nye verdivurderinger i Moss og Rygge kommuner. Han forteller at det var selskapet Geomatikk IKT som vant en anbudskonkurranse om takseringsoppdraget.

– Geomatikks jobb var å befare hver enkelt eiendom for å registrere utvendig standard og beliggenhet. Dette ble dokumentert med bruk av bilder, og sammenholdt med de dataene kommunen hadde fra før på de ulike eiendommene, forteller Ivar Nævra.

– Hva er kriteriene for å kunne få en ny verdivurdert av sin bolig?

– Alle som sendte inn klage innen fristen på seks uker, vil få taksten vurdert på nytt. Av de klagene vi har mottatt ser vi at det kan ha vært gjort feil ved arealberegninger. Slike feil rettes umiddelbart. Andre klager kan være av mer skjønnsmessig karakter. Disse blir fremlagt for skattetakstnemnda, sier Ivar Nævra.

Han forteller at det i utgangspunktet er de som har klaget innenfor fristen som vil bli vurdert på nytt.

– De som ikke har benyttet klageretten, har jo godtatt takseringen. Men i et område som Åvangen Terrasse, der 35 prosent av beboerne har lagt inn klage, er det naturlig å vurdere samtlige leiligheter på nytt. Målet er å få en korrekt verdivurdering av boligmassen.

– Blir det kostbart å gjennomføre nye takseringer?

– Vi har forberedt oss på en del klager som vil kreve nye verdivurderinger av boligene. Hittil er det totalt kommet inn færre klager enn det vi forventet, sier Ivar Nævra.