Fikk leilighetene feiltaksert med nesten én million kroner

Beboerne i Ørekroken Terrasse i Moss fikk seg en real kalddusj da de mottok kommunens beregning av eiendomsskatt. – Verdivurderingen er altfor høy, sier styreleder Arvid Aamodt i sameiet.

Det viser seg at leilighetene er verdsatt til et sted mellom 3,7 og 3,9 millioner kroner. Eiendomsskatten er dermed beregnet ut fra disse verdiene.

Dyrest: Tre millioner

– Men den dyreste leiligheten i Ørekroken Terrasse gikk for 3.050.000 kroner. Den ble solgt så sent som 19. november 2019, altså for kun et halvt år siden. Det er opplagt at dette er feil, og styret har anmodet beboerne til å klage til Moss kommune, sier Arvid Aamodt.

Han forteller at det er mange som har stilt spørsmålstegn ved hvordan takseringen av leilighetene har foregått, og hva slags grunnlag takstfolkene har hatt for å beregne leilighetenes verdi.

– Den eneste begrunnelsen vi har fått så langt, er at det ikke er noen gjennomgangstrafikk her, og at vi ligger nær de nye boligområdene på Høyda og Vingparken. Vi har aldri hatt gjennomgangstrafikk her. Likevel er ingen leiligheter solgt for mer enn så vidt over tre millioner, sier Arvid Aamodt.

En av beboerne som har klaget skriver også at: «Verdien av seksjonene i vårt sameie kan ikke sammenlignes med eiendommer som ligger mer sentralt i Høydaområdet».

– Ny vurdering

Assisterende rådmann i Moss kommune, Ivar Nævra, forteller at det er kommet inn godt over 40 klager fra leilighetshavere i Ørekroken Terrasse. Det er 48 leiligheter i sameiet, og det betyr at nesten alle har lagt inn klage.

– Når vi får inn så mange klager, er vi nødt til å gjennomføre en ny takstvurdering, sier Ivar Nævra.

– Når kan det skje?

– Vi går nå inn i ferietid og kommunen har hatt utfordringer med koronapandemien. Men vi skal jobbe så raskt vi kan, og jeg håper at vi greier å få til en ny taksering i løpet av høsten. Noe mer spesifikt kan jeg ikke tidfeste det.

– Hvordan kan takstmannskapet fastsette verdivurderinger som ligger langt over prisnivået i et helt boligområde?

– Vi har gjennomført omtakseringen av rundt 18.000 boliger. Det har vært en krevende jobb, og det er mange hensyn som skal tas. Det er ikke alltid at verdien av boligene holder tritt med markedsutviklingen. Gamle industritomter i Moss blir på kort tid omformet til flotte boligfelt, og verdien av boliger rundt slike områder kan raskt stige i pris. Jeg vet ikke konkret hva som årsaken til den verdivurdering som gjort i Ørekroken Terrasse, men det skal vi finne ut av når det blir gjort en ny vurdering, sier Ivar Nævra.

Fristen for å innbetale eiendomsskatt gikk ut 20. mai, og styret i sameiet ga skriftlig beskjed til beboerne at alle klagerne var nødt til å betale sin eiendomsskatt innen fristen.

– Hvis det viser seg at det blir en lavere verdivurdering etter en ny takseringsrunde, vil boligeierne få refundert pengene ved neste fakturautsendelse, sier Ivar Nævra.