Kultur

Nå rammer streiken også Nationaltheatret: - En vond situasjon

Over hele landet trappes teater- og orkesterstreiken opp fra onsdag. Situasjonen er fastslåst, mener direktør ved Nationaltheatret, som nå må avlyse flere populære forestillinger.

– Dette er en vond situasjon. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ønsker å spille teater. Vi har et oppdemmet behov for å møte publikum. Men nå blir hovedscenen lammet, så lenge streiken varer.

Dette forteller direktør ved Nationaltheatret Marta Hjelle.

Fredag morgen gikk 220 teater- og orkesteransatte ut i streik, og hovedscene-forestillinger på Det Norske Teatret og Den Norske Opera & Ballett måtte avlyses.

Streikevakter utenfor Det Norske Teatret.

Uenighet om pensjonsavtale førte til at meklingen mellom Spekter og tre LO-forbund ikke kom i mål torsdag. Første streikeuttak ble innrettet for å ramme aktiviteter på hovedscenene.

Onsdag trappes streiken opp. Da blir ytterligere 435 ansatte ved teatre og orkestre tatt ut i streik, fra fagforeningene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene.

I første streikeuttak fredag ble bare to ansatte ved Nationaltheatret tatt ut. Onsdag tas hele 32 ansatte ut i streik. Dermed må Nationaltheatret avlyse flere forestillinger med «Full spredning» og «Hamlet» på hovedscenen.

– Vi er svært lei oss for at vi er havnet i denne situasjonen, og forstår egentlig ikke hvorfor. Spekter og LO har løpende dialog, og vi lever i håpet om at konflikten skal løse seg så snart som mulig, men situasjonen ser fastlåst ut, mener direktør Marta Hjelle ved Nationaltheatret.

Oslo  20150813. Marta Færevaag Hjelle  presenteres som ny direktør i Nationaltheatret under teatrets sesongåpning torsdag formiddag.


Både i første og andre streikeuttak er det hovedsaklig organiserte i Fagforbundet Teater og Scene som er tatt ut i streik. Ved Operaen tas det også ut 20 ansatte i Norsk Tjenestemannslag, som hovedsaklig organiserer administrativt ansatte.

– Alle loftsmestre ved hovedscenen er tatt ut, de utfører helt nødvendige funksjoner med scenemaskineriet, og det gjør det umulig å gjennomføre forestillinger på hovedscenen, forteller direktør Marta Hjelle ved Nationaltheatret.

– Skulle streiken vare ut neste uke, er det sju forestillinger av «Full spredning» og to forestillinger av «Hamlet» som ryker. Det er primært teknisk ansatte som er tatt ut hos oss. Også funksjoner innen planlegging tas ut i streik, slik at det vil påvirke planleggingen av fremtidig aktivitet ved Nationaltheatret, sier Hjelle.

Utvider til Kristiansand og Trondheim

Det første streikeuttaket rammet teatre og orkestre i Oslo, Bergen og Stavanger. Nå blir streiken utvidet til flere byer, med uttak på Kilden kulturhus og Kristiansand symfoniorkester, og Trøndelag Teater i Trondheim. Ytterligere 22 tas ut ved Bergen Filharmoniske Orkester, der hele 92 var tatt ut i første uttak, og 18 til ved Den Nationale Scene.

– Også dette uttaket rammer aktiviteten ved hovedscenene. Det er i stor grad kveldsskiftet av scenetekniske arbeidere ved de store teatrene som tas ut denne uka, sier Mari Røsjø, foreningsleder i Fagforbundet Teater og Scene (FTS).

Ved Rogaland Teater ble helgens premiere på «Revizor» på hovedscenen avlyst på grunn av streiken.

Det nye streikeuttaket rammer ikke denne ukens premiere på forestillingen «Rekviem» i Teaterhallen. Streikeuttaket gjør at det er redusert bemanning på prøver, som kan føre til forskyvning av framtidige premieredatoer, om streiken blir langvarig, opplyser direktør Ellen Math Henrichsen ved Rogaland Teater.

Bergen Filharmoniske Orkester har allerede avlyst ukas to konserter.

Det Norske Teatret avlyste premieren på «Orestien» på hovedscenen lørdag, etter at 25 ansatte ble tatt ut i første streikeuttak. Onsdag tas ytterligere 27 ansatte ut i streik ved Det Norske Teatret. Det Norske har ikke forestillinger på hovedscenen denne uka, utenom et gresk gjestespill under Fossefestivalen, som spilles tirsdag og onsdag, på tomt gulv uten dekorasjon, på grunn av streiken.

Mente operakonsert var streikebryteri

Ved Operaen i Bjørvika tas ytterligere 46 ansatte ut i streik fra onsdag.

Lørdagens ballettforestilling «One of a Kind» på hovedscenen ble avlyst, mens fredagens konsert med operastjernen Lise Davidsen ble gjennomført. Dette ble i Dagsavisen karakterisert som streikebryteri av Fagforbundet Teater og Scene.

Lise Davidsen. Operasanger

Ved Den Nationale Scene (DNS) i Bergen ble også oppsatt program spilt som vanlig gjennom helgen, tross streiken. Fagforbundet Teater og Scene karakteriserte også DNS’ drift som streikebryteri, skrev Bergens Tidende lørdag.

Ledelsen ved både DNS og Operaen har kommentert at omdisponeringene av bemanning er innenfor arbeidsgivers handlingsrom i en streik.

– Vi tar avstand fra at det fremsettes påstander i media om at våre medlemmer legger opp til at noen skal bli streikebrytere, kommenterer kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Vi har bedt om formelle drøftingsmøter med DNS og Operaen. Med uttaket vi gjorde før helgen, skulle det ikke være mulig å kjøre forestillinger på hovedscenen uten å drive det vi anser som streikebryteri, mener FTS-leder Mari Røsjø.

– LO Stat må ta opp med oss i Spekter om de mener det foregår streikebrudd hos våre medlemmer. Det har ikke LO Stat gjort. Under en streik er det imidlertid fortsatt arbeidsgivers ansvar å lede og fordele arbeidet, og ta stilling til hvilke oppgaver som skal prioriteres og hvilke som skal legges til side. Spekter er trygge på at våre medlemmer gjør nettopp det, understreker Gunnar Larsen i Spekter.


Vi er når som helst villig til å møte motparten

—  Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør Spekter


Må få innfridd pensjonskrav

– Vi må få innfridd vårt krav om hybridpensjon før vi går tilbake til arbeidet. Ansvaret ligger hos arbeidsgiverne. Vi streiker så lenge vi må, kommenterer FTS-leder Mari Røsjø.

Arbeidsgiverforeningen Spekter understreker at de er villig til å møte motparten for å finne en løsning.

– Det har ikke vært formell kontakt mellom partene siden streiken var et faktum fredag morgen. Vi er når som helst villig til å møte motparten for sammen å finne fram til en pensjonsordning som er bra for arbeidstakerne og gir nødvendig forutsigbarhet for arbeidsgiverne, kommenterer Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Vi beklager at det ikke var mulig å finne en løsning i mekling og at LO valgte å gå til streik. Dette er en sektor som har ligget nede i halvannet år med pandemi og restriksjoner på virksomheten. Streik er alltid krevende, men ekstra krevende for denne sektoren akkurat nå, understreker Gunnar Larsen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: