Kultur

Foreldre slår tilbake mot Gangdal

– Han kan ikke publisere usanne påstander som rammer uskyldige barn, sier representant for berørte foreldre i Lommedalen-saken. De avviser at de har forsøkt å stoppe Jon Gangdals bok om tragedien.

Forfatter Jon Gangdal ga onsdag ut dokumentarboka «Angelica - en varslet tragedie». Pårørende reagerer mot Gangdals uttalelser ved lanseringen.

– Vi prøvde aldri å stoppe boka, understreker foreldre til barn ved barneskolen i Bærum der avdøde Angelica (13) gikk. Foreldrene har tatt kontakt med Dagsavisen etter at forfatter Jon Gangdal onsdag lanserte sin bok «Angelica - en varslet tragedie». Ved lanseringen uttalte Gangdal til Dagsavisen: «Det var foreldre ved Gullhaug skole som ønsket å stoppe bokutgivelsen av hensyn til sine barn. Jeg vurderte aldri å etterkomme ønsket om å stoppe boka».

Det var Aschehoug forlag som skulle utgi Gangdals bok, som sto på forlagets utgivelseslister for september. I oktober ble det klart at Aschehoug likevel ikke skulle gi ut boka, som denne uka ble utgitt på Bærumsforlaget Prego Mobile. Aschehoug understreker overfor Dagsavisen at de ikke vil kommentere en utgivelse på et annet forlag.

Les også: Foreldre ville stoppe boka

Foreldrene referer til to møter med forfatter og forlag gjennom sommeren, med advokat til stede, samt Gangdal og representanter for Aschehougs ledelse. Foreldrene forteller at de tok kontakt med Gangdal i juni og ba om møte, og at en representant for Aschehoug forlag måtte være til stede. Gangdal tok i vinter kontakt med avdøde Angelicas mor med tanke på å skrive bok.

– Da vi skjønte at Gangdal var godt i gang med boken, men uten å ha hatt dialog med oss, tok vi kontakt med ham, forteller representanten for foreldrene.

– Vi hadde vårt første møte med Gangdal i juni. Vi var tre foreldrepar som møtte Gangdal, sammen med en representant for Aschehoug. Vi hadde med en advokat som rådgiver. Gangdal understreket at han ville skrive en balansert bok.

Gjennom juli og august fant det sted to møter mellom foreldrene og Gangdal, ett med Aschehoug tilstede. Foreldrene bidro med opplysninger til boka, med avtale om å få tilsendt manus for gjennomlesning.

– Manuset vi fikk i august var noe helt annet enn det vi ble forespeilet. Vi sendte en lang og grundig tilbakemelding og ba om et nytt møte med Gangdal. Det fikk vi ikke, sier foreldrerepresentanten.

– Vi opplevde at framstillingen i boka var svært preget av morens fortelling. Gangdal tok til følge en del av våre innsigelser, men langt fra alle.

Foreldrenes representant reagerer også på uttalelser Jon Gangdal kom med til nettavisen Journalisten ved utgivelsen.

– I journalisten.no sier Gangdal: «De hadde noen innvendinger som jeg ba dem sende meg skriftlig. Jeg har tatt hensyn og fjernet det de ønsket fra boka». Dette er faktisk feil, og det kan dokumenteres.

– Ikke på noe tidspunkt prøvde vi å hindre utgivelse av boka. Det vi derimot har understreket er at Gangdal ikke kan publisere usanne påstander som rammer uskyldige barn. Da vi skjønte at Gangdal ikke ville ha noe nytt møte med oss, understreket vi, gjennom brev fra vår advokat, at vi ikke kunne utelukke at vi ville gå til rettslige skritt etter at boka var gitt ut.

13-årige jenta ble funnet død på familiens hytte nyttårsaften 2015. Der hadde hun oppholdt seg sammen med moren siden oktober. Den 22. september ble det tatt ut tiltale mot moren for grov omsorgssvikt. Saken kommer for retten i april.

Overfor Dagsavisen har Gangdal understreket at beslutningen om ikke å gi ut boken på Aschehoug ikke hadde noe med tiltalebeslutningen å gjøre. Aschehoug ønsket å utsette utgivelsen til over nyttår. Det mente Gangdal var et brudd på intensjonsavtalen med Aschehoug, og forlaget gikk med på å løse ham fra avtalen, forklarte Gangdal ved utgivelsen onsdag.

Lørdag 19. november publiserte regionavisen Budstikka en større dokumentarartikkel om Angelica-saken, der foreldrene fra Gullhaug skole medvirket som ikke navngitte kilder. Avisen begrunnet publiseringstidspunktet med at Gangdal hadde varslet sin bokutgivelse til påfølgende onsdag. Foreldrene til venner av Angelica fra tiden på Gullhaug skole, har til nå ikke ønsket å bidra til medieoppslag om saken. Flere instanser  inkludert Unicef Norge har kritisert mediedekningen av saken.

Kommentar: Pressens organisasjoner bør granske dekningen av Lommedalen-saken (Hege Ulstein)

– Vi har hele tiden ment at rettsalen er den eneste riktige instans til å belyse en slik komplisert sak. Vi fikk en rekke henvendelser fra dag én fra ulike medier, understreker foreldrenes representant.

– Vi sa bevisst nei inntil Budstikka igjen tok kontakt for en måneds tid siden, med forespørsel om å  bidra til deres dokumentar om saken. Denne artikkelen ville kommet uavhengig av vårt bidrag. Vi ønsket i utgangspunktet ikke å bidra til hverken artikler eller bøker i denne tragiske saken. Når Gangdal likevel ville skrive en bok, mente vi at det var bedre å ha en dialog enn ikke å si noe. Tilsvarende vurdering gjorde vi opp mot Budstikka, understreker foreldrerepresentanten.

Les også: – Det er en svakhet i pressens etiske system

– De truet med retten

Forfatter Jon Gangdal fastholder at han mener foreldrene prøvde å stoppe boka.

– Jeg fikk brev fra advokat der de truet med å gå til retten med mindre foreldrene fikk bestemme over innholdet i boka. Både jeg, Aschehoug og mitt nåværende forlag oppfattet det som forsøk på å stanse utgivelsen, sier Jon Gangdal.

– Jeg ønsker ikke å kommentere foreldrenes uttalelser videre. Folk kan selv lese boka og se hvordan barna omtales der, sammenlignet med hvordan barna omtales i Budstikka. I den saken repeteres alt som foreldrene ikke ønsket å utsette barna for.

Advokat: Rettslig svært problematisk

Der er advokat Kyrre Eggen som har bistått foreldrene i møte med Aschehoug og i den videre prosessen rundt boka.

– Vi har aldri gått til noen rettslige skritt for å hindre Gangdal i å gi ut bok om denne saken, som jo har versert i norsk offentlighet i hele år. Men vi har ønsket å hindre at det kom på trykk ærekrenkende påstander om uskyldige barn, understreker Kyrre Eggen.

– Jeg sendte Aschehoug flere brev der jeg påpekte at det er rettslig svært problematisk å utgi en bok der identifiserbare barn utpekes til mobbere.  Det finnes ingen objektive holdepunkter for at dette skal ha skjedd, og uansett er det snakk om barn. Dette har også en etisk side. Påstandene i boka rammer uskyldige barn som ikke har gjort noe  for å utsette seg for en slik kritikk, påpeker advokaten.

– Vi vet ikke motivasjonen for at Aschehoug valgte å ikke gi ut boka. Men det vil overraske meg om ikke disse hensyn har spilt inn, sier Eggen.

– Aschehoug forlag kommenterer ikke bøker vi ikke utgir, ei heller prosessen mellom forfatter og forlag, understreker Kari J. Spjeldnæs, direktør for litteratur i forlaget Aschehoug.

Foreldrene ønsker nå ikke å gå videre med rettslig prosess mot den utgitte boka.

– En eventuell rettsprosess handler ikke bare om juss. Selv om man har en god sak, vil en prosess kunne skape mer støy og foreldrenes mål har hele tiden vært å skjerme barna, sier advokat Kyrre Eggen.