Kultur

Ørnulf Sandbæk - en useriøs debattant

Den 5. november publiserte jeg fire veldefinerte utsagn om klimaet og innbød til konstruktiv debatt om disse utsagnene. En konstruktiv debatt har det imidlertid ikke blitt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ørnulf Sandbæk har kommentert både mitt første innlegg og mitt svar til hans kommentar. Men det viser seg at Sandbæk ikke ønsker eller er i stand til å konsentrere seg om de spørsmål jeg reiste. Han kombinerer omgåelser av mine problemstillinger med innskudd av helt andre forhold. Dette er useriøst.

I stedet ønsker Sandbæk å trekke meg inn i en diskusjon om jordas energibalanse, noe jeg ikke har kommentert eller ønsket å debattere i denne omgang. Men om Sandberg skriver et velbegrunnet innlegg om energibalansen, med beskrivelse av de viktigste elementer som inngår, og med tallfesting av de relevante fysiske størrelsene, angitt med mål for usikkerhet, så skal jeg likevel gå inn i en debatt med ham om dette.

Stein Bergsmark

Fysiker og skogeier

Mer fra: Kultur