Kultur

Stenersen tjuvstarter i Bjørvika

Munchmuseet vil ikke vente til 2019: Allerede fra neste år skal Stenersenmuseet bli del av et nytt kunstprosjekt i Bjørvika.

– Det er behov for store investeringer i bygget i Vika dersom Stenersensamlingen skulle blitt der. Derfor er vi blitt enige om å bruke ressurser på et kunstprosjekt i Bjørvika fra neste år, sier direktør for Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen. Munchmuseet forvalter også Stenersensamlingen og driver Stenersenmuseet.

LES OGSÅ: Ledelsen i Bjørvika får strykkarakter

Trenger oppgradering

Det nye Munchmuseet skal være klart til innflytting i 2019, og planen er at Stenersensamlingen skal integreres i dette bygget. I dag er Stenersenmuseet lokalisert i Vika, i lokaler som eies av Oslo Konserthus AS. Men lokalene trenger en oppgradering, og Stenersenmuseet ønsker ikke å bruke penger på å pusse opp et lokale de uansett skal ut av om få år.

Leiekontrakten med Oslo Konserthus AS går ut i april 2016.

– Da tar vi med oss Stenersens posisjon og historie i norsk kunstliv og lager et nytt kunstprosjekt, som skal involvere gatekunst, samtidskunst og verker fra Stenersensamlingen, forteller Henrichsen.

I bevegelse

Store deler av samlingen er også i dag oppbevart i magasin, men Henrichsen forteller at verker fra samlingen vil bli mulig å se i Bjørvika fra neste år.

– Vi kommer til å ha noen lokaler i Bjørvika, men vi vil også gjøre mye utendørs. Det er viktig at vi er synlig og til stede i Bjørvika allerede nå. Det er en del av byen som er i bevegelse, og vi må være med på det som skjer der for å markere at vi er en del av Bjørvikamiljøet, sier Henrichsen.

Det er mye aktivitet rundt Oslofjorden i sommer, med kunstprosjektene langs havnepromenaden, og det nye sjøbadet ved Sørenga.

Munchmuseet jobber gjennom sommeren med å klarlegge det nye kunstprosjektet, og vil komme tilbake med mer detaljert informasjon i august, forteller Henrichsen.

– Dette blir veldig spennende. Og det er mer fornuftig at vi bruker midlene våre på kunst framfor å pusse opp lokalene i Vika. Det skaper mer verdi for byen og kunstlivet, og det er mer offensivt, sier han.