Nyheter

LO avdekker overraskende enighet og store skiller mellom partiene

Hva mener partiet ditt om at private gjør kommunale oppgaver, om ansattes rett til hele stillinger og gode arbeidsvilkår i nye Drammen og det lokale arbeidslivet? Fagbevegelsen har tatt tempen før kveldens store debatt.

Drammen og omegn LO og Dagsavisen Fremtiden arrangerer Den store arbeidslivsdebatten i Drammens teater torsdag kveld kl. 18 og har invitert de ti største partiene til å stille med hver sin kandidat. Fra Høyre kommer Svelviks ordfører Andreas Muri  og for Arbeiderpartiet er det gruppeleder i Drammen bystyre Eivind Knudsen som skal bryne seg på både aktuelle saker og den nye kommunens visjoner for og krav til arbeidslivet.

I forkant har partiene fylt ut hvert sitt kart som viser hvor de står i en rekke spørsmål. En gjennomgang Dagsavisen Fremtiden har gjort av delen som handler om arbeidsliv, viser at det finnes både overraskende enighet mellom ellers ulike partiposisjoner, men også saker der det vil utgjøre en stor forskjell hvem din stemme går til.

Hvem skal utføre tjenestene?

På sprøsmålet "Vil partiet konkurranseutsette/privatisere kommunale tjenester?" følger partiene nokså forutsigbare linjer når Høyre, KrF og Frp svarer ja, mens Ap, Rødt, SV og Sp svarer nei. Venstre har ikke svart.

MDG svarer på ja/nei-spørsmålet med en nyansering: De vil skille mellom de som allerede er utsatt – som de ønsker skal fortsette som i dag, men de ønsker ikke å konkurranseutsette nye tjenester som i dag er kommunale.

Når spørsmålet er å rekommunalisere de samme tjenestene, svarer Ap, SV, Sp og Rødt ja, mens på nei-siden samles Høyre, Venstre, KrF og Frp.

Også her peker MDG på det de mener fungerer i enkelttilfeller» - RfDs overtagelse av søppelhåndteringen peker de på som en suksess, men svarer verken ja eller nei: det avhenger av hvilke situasjoner som oppstår i fireårsperioden.

Høyre for heltidsrett i kommunen

Kartet sorterer partier som vil motarbeide bruken av midlertidige og deltidsstillinger, og finner et skille mellom Ap, Rødt, SV og Venstre på den ene siden som ønsker dette, og KrF og Frp som ikke vil motarbeide.

MDG påpeker at spørsmålet ikke skiller mellom frivillig og ufrivillig deltid og dermed umulig å svare ja eller nei på, mener partiet. På lignende vis oppgir Sp at de ønsker å redusere bruken av midlertidige stillinger og ufrivillig deltid «mest mulig».

LES OGSÅ: - Brøkene viser hvor kort vi er kommet

LES OGSÅ: Menn i deltidsfella - på norske byggeplasser

Mer overraskende er det kanskje at partiet Høyre oppgir at de vil motarbeide bruken av midlertidige- og deltidsstillinger - og ikke minst at partiet ifølge skjemaet vil gi alle kommunalt ansatte som ønsker det 100 prosent stilling.

Det vil ikke Venstre. KrF og Sp presiserer at «flest mulig av de som ønsker det, skal få».

Ap, MDG, SV, Rødt og Frp svarer som Høyre ja til å gi alle kommunalt ansatte som ønsker det 100 prosent stilling.

Kun en vil handle søndag

Søndagsåpne butikker står trolig ikke foran noe gjennombrudd i nye Drammen: Ap svarer nei, i likhet med Høyre, MDG, Rødt, Venstre, SV, Sp og KrF.

Frp er alene om å ønske en generell adgang for søndagsåpent i butikkene.

Saken fortsetter under bildet.

Antall lærlingplasser i kommunen bør økes - det mener både Ap, H, MDG, Rødt, SV, Sp og KrF.

Mens det å "aktivt motarbeide muligheten til å hente ut profitt fra velferdstjenestene" er derimot en ideologisk skillelinje – dét vil verken Høyre eller Venstre gjøre. Ap, Rødt, SV og Sp er klare på at det er en god ide, mens MDG ønsker et nasjonalt regelverk. KrF svarer ikke på det.

En «drammensmodell» med seriøsitetskrav ved kommunale anbud støttes av Ap, Høyre, MDG, Rødt, Venstre, SV, Sp, KrF - mens Frp påpeker at kommunene allerede stiller en rekke krav ved kommunale anbud for å ivareta seriøsitet. Disse støtter partiet opp om.

«Kommunen kan selvfølgelig ikke gjøre alt dette selv»

Å  jobbe for å sikre at kommunal drift av strøm, renovasjon, renhold og andre tekniske tjenester er heller ikke Høyre og Ap uenige om – mens MDG igjen avviser å svare ja eller nei: «Renovasjon drives delvis kommunalt, delvis i anbud. Dette er en god ordning som fungerer. « Også «andre tekniske tjenester» er allerede langt på vei utført av private tilbydere, som graving, veiarbeid arbeid med kloakkrør og tekniske installasjoner. «Kommunen kan selvfølgelig ikke gjøre alt dette selv», mener MDG.

Her finner Rødt, SV og Sp sammen med Høyre og Ap, mens Venstre, Frp og KrF sier tydelig nei til dette.

På spørsmål om partiet vil stanse bruken av markedsstyringsprinsipper i kommunal forvaltning, er imidlertid aksen høhyre/venstre tydeligere tilbake: Ja, sier Ap, Rødt, Sp og SV. Nei, sier Høyre.

MDG og Venstre vil ikke svare, og heller ikke Frp.

En kommunal vikarpool er en god ide, synes Ap og MDG, Rødt, Sv, Sp, KrF. Venstre og Frp vil ikke ha det, mens Høyre ikke svarer på spørsmålet.

Delt om Havna

Under kapittelet "aktiv næringspolitikk" avdekker LO at Drammen Havns framtid splitter partiene:

Både Ap og Høyre, Rødt, SV, Sp og KrF vil Utvide og utvikle Drammen Havn, mens MDG svarer nei til begge deler.

Det samme gjør Venstre.

DEBATT: Hva ønsker vi: Elveby eller Containerby?

Når det gjelder å jobbe aktivt for å øke kommunalt eierskap – er det en god ting, mener Ap og MDG, SV, Rødt – mens Høyre, KrF og Venstre sier nei.

---

LOs fagpolitiske kraftsamling

  • Foregår hele torsdag 5. september, med følgende program: Kl. 11-13: Fagligpolitisk lunch Kl. 14-15: Stand og verveaksjon på Bragernes Torg Kl. 17: Partiene rigger seg til med valgtorg i Foajeen i Drammens Teater Kl. 18 Valgtorget åpner for publikum Kl. 19: Debattstart
  • Ti partier er invitert og har takket ja til paneldebatt. Hver får innlede kort.
  • Debattleder er Katrine Strøm, redaktør i Dagsavisen Fremtiden

---