Til Drammens politikere

Hva ønsker vi, Elvebyen eller Containerbyen?


 

I løpet av våren skal Drammens politikere ta stilling til hva som skal skje på Holmen. Det blir en beslutning som vil prege Drammen i generasjoner fremover.

For noen uker siden redegjorde BaneNor ved prosjektsjef Stormo stolt om utbyggingsplaner i Drammen. Samtidig advarte hun om at «drammenserne vil komme til å merke at det vil bli mye støy og støv, men når det står ferdig blir det et flott anlegg for den moderne jernbanetid

 Alle på Danvik er nok ikke like entusiastiske og store deler av byen vil nok få merke den daglige belastningen med fullastede lastebiler som vil trafikkere veien fra Strømsøåsen til Holmen med stein daglig i flere år.

Dette er for å fylle det såkalte 0-alternativet på Holmen som det ble gitt dispensasjon for.

Den planlagte store utfylling av Holmen vil ta 18 år!

Da skal Holmen være utfylt tilsvarende 47 fotballbaner!

Når det såkalte 0-alternativet er utfylt vil Holmen ha mer areal enn Oslo havn har i dag.

Trenger Drammen havn dette med mindre aktivitet enn Oslo havn? Kan ikke Drammen havn organisere og utnytte bedre den plassen de allerede har?

En anleggsperiode på 18 år betyr at en ny generasjon drammensere vil vokse opp med en evigvarende daglig strøm av fullastede lastebiler med stein, grus og annet avfall(plast?) som vil passere deres hjem, skoler og lekeområder.

All trafikk til Holmen må gå over Holmennokken, et allerede sterkt trafikkert område og vil vanskeliggjøre framkommeligheten der.

Etter ferdig utbygning vil etter Drammens havn egne tall ,bare 25 % transporteres ut med tog. 75 % skal på bil!!

Om dette gjennomføres vil Drammen bli forandret for alltid. Fjorden blir mindre. Alle i Drammen med fjordutsikt vil få byttet utsikt fra vann til containerberg. Gjester som ankommer med båt vil bli møtt av en containervegg. Bilister på motorveibrua vil se Drammen som  et kjempeområde med containere.

Det nye sykehuset vil få en kjempemessig containerhavn som nærmeste nabo

Det blir lasting og lossing til alla døgnets tider som vil bli veldig merkbart.

Alle med adresse på begge sider av Drammensfjordens innseiling hører godt støy fra dagens havnedrift, når det skal økes med container kapasitet fra 60.000 til 130.000 med lasting og lossing til alle døgnets tider gir det store støymessige konsekvenser.

Er det verdt det? Skal all god innsats som er gjort i omdømmebygging skrotes for en containerhavn som de færreste vil ha?